Slide background Image layer

Mamele eroine ale Sfinţilor Trei Ierarhi

Emilia, Nona şi Antuza au fost cele trei mame eroine care prin viaţa lor s-au învrednicit de bucuria de a fi trecute în rândul sfinţilor. Acestea au primit cununa cea neveştejită a slavei veşnice, dar şi laudele, cinstirea şi recunoştinţa creştinilor, pentru că familiile lor au dat mulţi sfinţi Bise...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Părintele Paisie Aghioritul. Biografie povestita pentru copii

Are Dumnezeu transmisioniști? Părintele Paisie ne-a încredinţat că are! Sunt monahii, care trimit prin rugăciunile lor mesaje la Dumnezeu, dar şi mesaje de la Dumnezeu către oameni. Unul din aceşti transmisioniști este şi Părintele Paisie. Viaţa lui plină de nevoinţe ascetice, iubire înflăcă...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Problemele căsniciei. Sfaturi pentru o convieţuire armonioasă

- Părinte, o să mă credeţi? - Spune! - Eram la lucru, frântă, eram plictisită că trăiesc şi aveam o uşoară depresie pentru toate cele ce se întâmplă în viaţa mea. - Şi? - Şi mi-a telefonat soţul meu şi mi-a spus doar: "Bună ziua, iubita mea dulce!". Şi toate s-au schimbat. Am înviat! Din aceste ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Cuvânt la Nașterea Preasfintei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoar...

Bucură-te, sălăşluirea lui Dumnezeu, ce ai cuprins în pântece pe Cel necuprins întru toate, în mâna Căruia sunt toate şi însăţi tu eşti în mâinile Lui. Şi graiul este de necuprins cu mintea, şi gândul, de neînţeles. Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, singura roabă a Fiului său şi îndoită în fire, pentru...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Educarea copilului întru credință Vol II. Probleme dificile de educați...

Inima copilului ar trebui să fie deschisă pentru Dumnezeu mai mult decât inima adultului. Însă în viaţa reală părinţii atenţi se confruntă de obicei cu nişte fapte triste. Spun „atenţi”, pentru că adesea aceste probleme pur şi simplu rămân neobservate, cu mirare fiind văzut abia rezultatul – lipsa d...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Noul Mucenic Hariton de la Mănăstirea Ţrna Reka. Viata si marturii

(…) Sufletul curat şi neîntinat al Noului Mucenic Hariton şi-a luat zborul în lăcaşurile cereşti ale Domnului său, pe Care L-a iubit şi pentru Care atât de mult a pătimit. Războiul a fost câştigat, alergarea a fost săvârşită, credinţa păzită, iar pe biruitor îl aştepta în Ceruri cununa dreptăţii (cf...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Sfântul Mare Mucenic Cneaz Lazăr. Viaţa, minunile, slujba şi acatistul...

„...Dacă vom avea de pătimit necazuri şi suferinţe, să nu fim nerecunoscători şi nemulţumitori din această pricină. Dacă vom primi lovitură de sabie sau rană sau mii de morţi, vom pătimi toate acestea pentru Hristos şi pentru credinţa plină de evlavie a patriei noastre; e mai bine să murim decât să ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Calea rugăciunii lăuntrice

Cu cat este mai mare viteza cu care lumea inconjuratoare se indeparteaza de Dumnezeu, cu cat paganismul si desfraul nimicesc mai multe suflete, cu atat este mai mare dorinta unor robi ai lui Dumnezeu de a merge pe calea desavarsirii. Hristos face minuni in vremurile noastre! Aceasta afirmatie nu est...

Vezi detalii
Slide background Image layer

De la EU la NOI. Bărbatul şi femeia

Relaţiile dintre bărbat şi femeie sunt pline de o forţă, de o atracţie unică. De când există arta, imaginea iubirii dintre bărbat şi femeie este cea mai frecventă şi cea mai populară. Această iubire poartă în ea un mister, o taină şi un farmec. Nicăieri nu se descoperă bărbăţia ca în iubirea pentr...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Copilărie amară. Povestea unui copil crescut in orfelinat

Am speranţa că se vor găsi oameni pe care nu-i va plictisi lectura despre un om crescut într-un orfelinat de stat sovietic, om care oarecând a încercat să îndrepte ceva în propria viaţă, să îşi găsească drumul modest, precum şi folosul în cele mari şi mici. De obicei, cititorul caută să se regăseasc...

Vezi detalii

Mamele eroine ale Sfinţilor Trei Ierarhi

Traducere din limba greacă de Pr.Victor Manolache


16.00 13.6

Autor: Atanasie I. Skarmoghiani

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 344

ISBN: 978-606-550-072-3

Emilia, Nona şi Antuza au fost cele trei mame eroine care prin viaţa lor s-au învrednicit de bucuria de a fi trecute în rândul sfinţilor. Acestea au primit cununa cea neveştejită a slavei veşnice, dar şi laudele, cinstirea şi recunoştinţa creştinilor, pentru că familiile lor au dat mulţi sfinţi Bisericii, „în special pe cei trei mari luminători ai soarelui întreit al dumnezeirii”, Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur.

Taina măreţiei celor trei Ierarhi se găseşte în chip mărturisitor şi în cele trei femei evlavioase, în mamele lor: Emilia, Nona şi Antuza. Şi adevărul acesta l-au propovăduit „cu propria gură” aceşti îngeri pământeşti, locuitori ai cerului, şi l-au consemnat în scrierile lor, ca neamurile care vor urma să afle despre puterea mare şi înălţătoare pe care o are lucrătorul cel împreună cu Dumnezeu, care se numeşte MAMA. Adevărul acesta l-au mărturisit şi l-au repetat şi altii : „în spatele unei mari personalităţi se ascunde de regulă o mamă minunată”.

Mamele vestite ale celor trei Ierarhi au înţeles marea lor misiune, şi tocmai de aceea s-au nevoit, s-au ostenit şi s-au dăruit într-o mare măsură lucrării materne de a-i forma pe copiii lor „în învăţătura şi mustrarea Domnului”, arătându-i pe aceştia învăţaţi ai vremii şi sfinţi ai Bisericii. De aceea se cuvine să urmărim jertfa lor în chip amănunţit în paginile acestei cărţi.
CUPRINS
PROLOG............................................................................................. 7
INTRODUCERE................................................................................. 9
PARTE A ÎNT ÂI
EMI LIA,
MAMA SFÂNT ULUI VASI LE CEL MARE
1. Virtutea înainte de toate............................................................ 19
2. Mama cu mulţi copii.................................................................. 24
3. Mama – doică şi pedagog.......................................................... 29
4. Păzitoarea copiilor (A)............................................................... 34
5. Păzitoarea copiilor (B) ............................................................... 40
6. Mama eroină în mijlocul valurilor necazurilor...................... 45
7. Mamă iubitoare........................................................................... 50
8. Cea întâi născută devine ajutorul mamei................................ 55
9. Mama iubitoare de aproapele................................................... 60
10. Ofranda cea mai mare adusă Bisericii.................................... 65
11. Durerea mamei........................................................................... 70
12. Binecuvântarea mamei.............................................................. 75
13. O mamă de neuitat.................................................................... 80
14. Mama artistă............................................................................... 86
PARTE A A DOUA
NON A,
MAMA SFÂNT ULUI GRIGORIE TEO LOG UL
1. Zămislită din rădăcină sfântă.................................................... 95
2. Lupte, rugăciuni şi lacrimi pentru soţ..................................... 99
3. Nona l‑a câştigat pentru Hristos pe soţul ei......................... 104
4. Îndrumător şi dascăl al soţului „ spre cele de sus” ............ 109
5. Soţia stearpă.............................................................................. 114
6. Sara cea care a născut la bătrâneţe......................................... 119
7. Un dor sfânt al mamei.............................................................. 124
8. Pedagog prin Sfânta Scriptură................................................ 130
9. Pedagog prin exemplul virtuos.............................................. 135
10. Iubirea mamei (A).................................................................... 140
11. Iubirea de mamă (B)................................................................ 145
12. Gospodina evlavioasă............................................................. 150
13. Femeia milostivă şi iubitoare de săraci................................. 155
14. Familia iubitoare de pace........................................................ 160
15. Părinţi şi copii doritori ai cerului........................................... 165
16. O mamă pentru copiii studioşi (A) ...................................... 170
17. O mamă pentru copiii studioşi (B) ....................................... 175
18. Mame şi fiice............................................................................. 180
19. Hirotonia fiului ei în preot...................................................... 185
20. Hirotonia lui Grigorie în arhiereu......................................... 190
21. Moartea prematură a fiului cel mic....................................... 195
22. Mamelor, nu plângeţi! ............................................................ 201
23. Vindecarea singurei fiice bolnave......................................... 206
24. Sfârşitul în pace al Gorgoniei................................................. 210
25. „Cea mai răbdătoare şi mai bărbătoasă dintre femei” ...... 215
26. Iubirea unei mame bolnave.................................................... 221
27. Moartea soţului........................................................................ 225
28. Cuvinte de mângâiere pentru cei îndureraţi (A) ................ 231
29. Cuvinte de mângâiere pentru cei îndoliaţi (B) ................... 235
30. Mama bătrână........................................................................... 240
31. Bătrâneţi binecuvântate.......................................................... 244
32. Nona a murit rugându‑se în biserică.................................... 250
33. Recunoştinţa faţă de mamă.................................................... 255
34. Rugăciunea şi binecuvântarea mamei.................................. 259
35. Familia sfinţilor........................................................................ 265
PARTE A A TREI A
ANT UZA
MAMA SFÂNT ULUI IO AN GURĂ DE AUR
1. Familia fericită........................................................................... 273
2. Văduvă de timpuriu................................................................. 277
3. Văduva răbdătoare................................................................... 282
4. Dumnezeu este ocrotitorul văduvelor şi al orfanilor.......... 286
5. Educaţia creştinească a copiilor.............................................. 291
6. Exemplul luminos al mamei................................................... 297
7. Primejdiile care‑i pândesc pe tineri (A)................................. 301
8. Primejdiile care‑i pândesc pe tineri (B) ................................. 305
9. Luptele şi jertfele mamei.......................................................... 309
10. Iubirea de Dumnezeu se află deasupra tuturor.................. 314
11. Credinţa biruieşte.................................................................... 319
EPILOG
Mamele eroine................................................................................ 327
Tablourile cronologice ale vieţii familiilor mamelor
celor trei ierarhi
A. Familia Emiliei.......................................................................... 333
B. Familia Nonei............................................................................. 334
C. Familia Antuzei......................................................................... 335


Comentarii clienti: