Slide background Image layer

Pavel, apostolul neamurilor

Apostolul Pavel este cea mai de vază personalitate care a pus nespus de mult în lumină relaţia noastră cu Hristos. De aceea, învăţătura sa către tineri nu este doar importantă, ba merită chiar să fie studiată! El însuşi a avut o experienţă personală unică, pentru că, prin mijlocirea dumnezeiescului ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Carte despre feminitate

„În această lume confuză, care încearcă să găsească sensul vieţii, eu am simţit nevoia de a mă întoarce la izvoare, de a cerceta Scriptura şi a mă strădui să înţeleg ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre sensul vieţii, despre suferinţă şi moarte. Şi atunci am simţit toată măreţia rolului femeii, am ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Maxime şi cugetări aghiorite.Mici secrete pentru o viaţă frumoasă de t...

A spus un monah: – Focul are nevoie de lemne pentru a se întreţine. Altfel, se stinge. La fel şi cu dragostea noastră faţă de Iisus Hristos. Dacă mintea şi inima ta se îndeletnicesc cu alte lucruri, şi dragostea dumnezeiască se va stinge repede. Cine altcineva s-a mai răstignit pentru noi? Doar Iis...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Drumul independenţei. Internetul, relaţiile, munca, alimentaţia, jocur...

Omul este o fiinţă foarte contradictorie. Pe de o parte, noi suntem predispuşi spre tihnă, echilibru: un om flămând vrea să mănânce şi să se sature, unul obosit – să se odihnească şi să se refacă. Pe de altă parte, tindem, dimpotrivă, spre pierderea echilibrului, spre creaţie, spre experimentare. Om...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Au fost şi ei cândva copii: Cuviosul David

Sfinţii noştri, precum şi marii părinţi şi asceţi ai noştri au fost şi ei cândva copii! Dispariţia micului David întoarse pe dos tot satul. În neliniștea lor știau cu toţii că un copil de doar trei ani n-ar fi plecat de unul singur și nu ar fi pierit așa ușor de pe faţa pământului. Astfel ajunseră ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Ingerul Craciunului

…Bradul se afla deja de mult pe podea. Bătrâna-doică desfăcea pachetele, scoţând din ele franzele gustoase, covrigei împletiţi, brânză, carne, ouă. Apoi a împodobit bradul cu lumănâri şi dulciuri. Copiii tot nu puteau a crede ochilor. Ei admirau „îngerul”. Şi tăceau fără a se mişca. „Îngerul Crăciu...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Iliotropion sau Acordul dintre voia omului si voia lui Dumnezeu

Începutul a toată învăţătura, dată nouă de Dumnezeiasca şi suprema Înţelepciune, de Domnul nostru Iisus Hristos, constă în aceea ca noi, cei ce credem în El, să ne punem de acord în toate faptele şi cuvintele noastre cu voia lui Dumnezeu. Mântuitorul nostru ne-a învăţat aceasta în toată viaţa Sa păm...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Am vorbit cu Sfântul Nectarie...Mărturii autentice

Am redat mai multe mărturii despre Sfântul Nectarie şi mănăstirea acestuia, mărturiile autentice ale altor persoane, dintre care unele au trăit lângă Sfântul în mănăstirea lui, alţii l-au cunoscut în Eghina sau altundeva, alţii au auzit relatări despre el. Toate aceste mărturii încearcă să schiţeze ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Povețe pentru monahi

Frate, ai venit la mănăstire ca să te mântuieşti, nu ca să îţi pierzi mântuirea; să munceşti, nu să trândăveşti. Ia aminte la acestea, iubite monah! Le ai pe toate de-a gata: hrana, îmbrăcămintea, casa şi pe celelalte. Nu plăteşti chirie sau alte cheltuieli. Ce îţi mai rămâne, decât să te îngrijeşti...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Au fost și ei cândva copii- Sfântul Iacov Tsalikis

Sfintii nostri, precum și marii părinți și asceți ai nostri au fost si ei candva copii! Pentru micul Iacov cele de pe pământ si cele din ceruri au devenit una. Si semăna acum cu acele păsări de toamnă, pe care le vezi intr-o clipa zburând cu aripile deschise în imbrățișarea cerului, iar în clipa ur...

Vezi detalii

Mamele eroine ale Sfinţilor Trei Ierarhi

Traducere din limba greacă de Pr.Victor Manolache


16.00 13.6

Autor: Atanasie I. Skarmoghiani

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 344

ISBN: 978-606-550-072-3

Emilia, Nona şi Antuza au fost cele trei mame eroine care prin viaţa lor s-au învrednicit de bucuria de a fi trecute în rândul sfinţilor. Acestea au primit cununa cea neveştejită a slavei veşnice, dar şi laudele, cinstirea şi recunoştinţa creştinilor, pentru că familiile lor au dat mulţi sfinţi Bisericii, „în special pe cei trei mari luminători ai soarelui întreit al dumnezeirii”, Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur.

Taina măreţiei celor trei Ierarhi se găseşte în chip mărturisitor şi în cele trei femei evlavioase, în mamele lor: Emilia, Nona şi Antuza. Şi adevărul acesta l-au propovăduit „cu propria gură” aceşti îngeri pământeşti, locuitori ai cerului, şi l-au consemnat în scrierile lor, ca neamurile care vor urma să afle despre puterea mare şi înălţătoare pe care o are lucrătorul cel împreună cu Dumnezeu, care se numeşte MAMA. Adevărul acesta l-au mărturisit şi l-au repetat şi altii : „în spatele unei mari personalităţi se ascunde de regulă o mamă minunată”.

Mamele vestite ale celor trei Ierarhi au înţeles marea lor misiune, şi tocmai de aceea s-au nevoit, s-au ostenit şi s-au dăruit într-o mare măsură lucrării materne de a-i forma pe copiii lor „în învăţătura şi mustrarea Domnului”, arătându-i pe aceştia învăţaţi ai vremii şi sfinţi ai Bisericii. De aceea se cuvine să urmărim jertfa lor în chip amănunţit în paginile acestei cărţi.
CUPRINS
PROLOG............................................................................................. 7
INTRODUCERE................................................................................. 9
PARTE A ÎNT ÂI
EMI LIA,
MAMA SFÂNT ULUI VASI LE CEL MARE
1. Virtutea înainte de toate............................................................ 19
2. Mama cu mulţi copii.................................................................. 24
3. Mama – doică şi pedagog.......................................................... 29
4. Păzitoarea copiilor (A)............................................................... 34
5. Păzitoarea copiilor (B) ............................................................... 40
6. Mama eroină în mijlocul valurilor necazurilor...................... 45
7. Mamă iubitoare........................................................................... 50
8. Cea întâi născută devine ajutorul mamei................................ 55
9. Mama iubitoare de aproapele................................................... 60
10. Ofranda cea mai mare adusă Bisericii.................................... 65
11. Durerea mamei........................................................................... 70
12. Binecuvântarea mamei.............................................................. 75
13. O mamă de neuitat.................................................................... 80
14. Mama artistă............................................................................... 86
PARTE A A DOUA
NON A,
MAMA SFÂNT ULUI GRIGORIE TEO LOG UL
1. Zămislită din rădăcină sfântă.................................................... 95
2. Lupte, rugăciuni şi lacrimi pentru soţ..................................... 99
3. Nona l‑a câştigat pentru Hristos pe soţul ei......................... 104
4. Îndrumător şi dascăl al soţului „ spre cele de sus” ............ 109
5. Soţia stearpă.............................................................................. 114
6. Sara cea care a născut la bătrâneţe......................................... 119
7. Un dor sfânt al mamei.............................................................. 124
8. Pedagog prin Sfânta Scriptură................................................ 130
9. Pedagog prin exemplul virtuos.............................................. 135
10. Iubirea mamei (A).................................................................... 140
11. Iubirea de mamă (B)................................................................ 145
12. Gospodina evlavioasă............................................................. 150
13. Femeia milostivă şi iubitoare de săraci................................. 155
14. Familia iubitoare de pace........................................................ 160
15. Părinţi şi copii doritori ai cerului........................................... 165
16. O mamă pentru copiii studioşi (A) ...................................... 170
17. O mamă pentru copiii studioşi (B) ....................................... 175
18. Mame şi fiice............................................................................. 180
19. Hirotonia fiului ei în preot...................................................... 185
20. Hirotonia lui Grigorie în arhiereu......................................... 190
21. Moartea prematură a fiului cel mic....................................... 195
22. Mamelor, nu plângeţi! ............................................................ 201
23. Vindecarea singurei fiice bolnave......................................... 206
24. Sfârşitul în pace al Gorgoniei................................................. 210
25. „Cea mai răbdătoare şi mai bărbătoasă dintre femei” ...... 215
26. Iubirea unei mame bolnave.................................................... 221
27. Moartea soţului........................................................................ 225
28. Cuvinte de mângâiere pentru cei îndureraţi (A) ................ 231
29. Cuvinte de mângâiere pentru cei îndoliaţi (B) ................... 235
30. Mama bătrână........................................................................... 240
31. Bătrâneţi binecuvântate.......................................................... 244
32. Nona a murit rugându‑se în biserică.................................... 250
33. Recunoştinţa faţă de mamă.................................................... 255
34. Rugăciunea şi binecuvântarea mamei.................................. 259
35. Familia sfinţilor........................................................................ 265
PARTE A A TREI A
ANT UZA
MAMA SFÂNT ULUI IO AN GURĂ DE AUR
1. Familia fericită........................................................................... 273
2. Văduvă de timpuriu................................................................. 277
3. Văduva răbdătoare................................................................... 282
4. Dumnezeu este ocrotitorul văduvelor şi al orfanilor.......... 286
5. Educaţia creştinească a copiilor.............................................. 291
6. Exemplul luminos al mamei................................................... 297
7. Primejdiile care‑i pândesc pe tineri (A)................................. 301
8. Primejdiile care‑i pândesc pe tineri (B) ................................. 305
9. Luptele şi jertfele mamei.......................................................... 309
10. Iubirea de Dumnezeu se află deasupra tuturor.................. 314
11. Credinţa biruieşte.................................................................... 319
EPILOG
Mamele eroine................................................................................ 327
Tablourile cronologice ale vieţii familiilor mamelor
celor trei ierarhi
A. Familia Emiliei.......................................................................... 333
B. Familia Nonei............................................................................. 334
C. Familia Antuzei......................................................................... 335


Comentarii clienti: