Slide background Image layer

Înainte să se întunece.Texte despre viaţa cotidiană şi veşnicie...

Înainte să se întunece… Cât ai încă vreme. Să te grăbești. Să te problematizezi. Să te gândești. Să te cercetezi pe tine. Înainte să se întunece… Să cazi, dar să nu renunți. Să te ridici iar în picioare. Să prinzi puţin curaj şi să continui, ca să duci la bun sfârșit ziua care a rămas. Înai...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Lacrimi tăcute

Relaţia într-un cuplu, iar mai târziu în familie, poate să implice anumite dificultăți. Însă dacă persoana dragă, bărbatul, are un comportament autoritar, nesocoteşte părerile şi nevoile femeii, pretinde să i se ofere dreptul să decidă şi să controleze viaţa ei, vorbim de violenţă domestică. Aceasta...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Serafim, un sfânt din pădurea Sarovului-Biografie povestita pentru co...

Sfântul Serafim de Sarov, unul dintre cei mai mari sfinți ai Ortodoxiei, a trăit în Rusia înainte cu aproape două sute de ani. Inima sa fierbinte, cu care cuprindea întreaga lume, a fost un locșor dulce pentru copii! Sfântul a fost prietenul și ocrotitorul lor în orice împrejurare, dar și medic fă...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Secularismul Un cal troian în Biserică

„O Biserică secularizată este complet neputincioasă şi slabă în încercarea de a transforma lumea. Iar creştinii secularizaţi au eşuat la toate nivelurile.” O Biserică care răstigneşte în loc să se răstignească, care trăieşte în slavă lumească în loc de slava Crucii, o Biserică care cade în faţa ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

România furată raportul comisarului european

Reeditarea volumului ROMANIA FURATA , la cinci ani de la apariția sa, are loc într-un context tot mai infestat de soluții politice. Adevărata soluție este una singură: pocaința. Ea nu poate fi aplicata ca program național, ci personal. Din această perspectivă, Romania poate fi ințeleasa atât ca spaț...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Tâlcuire la Filocalie Vol. 4 – Sfântul Nil Ascetul – Despre rugăciune...

"Precum cel mai de pret dintre toate simturile este vederea, asa cea mai dumnezeiasca dintre toate virtutile este rugaciunea". Sfântul Nil Ascetul "Mari figuri duhovnicesti s-au hranit din textul acesta si l-au folosit ca hrana duhovniceasca obsteasca, prin fapta si prin cuvant, pentru generat...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Scrieri Duhovnicesti CARTONATA

Un autor filocalic sirian de importanţa Avvei Iosif Hazzaya este vrednic de o prezentare mai amplă decât o pot face rândurile unui simplu „prolog“. Întâi de toate, pentru simplul motiv că scrierile sale apar pentru prima oară în româneşte. În al doilea rând, pentru că cititorul modern de literatură ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Indrumari Duhovnicesti

Fiii mei, smeriți-vă! Iubirea cea adevărată a lui Hristos este frământată cu smerenie. Când ne facem voia noastră proprie, când ne îndreptățim pe noi înșine, să știm că suntem grav bolnavi de mândrie și de îngâmfare. Niciodată nu vom reuși nimic frumos și important dacă nu vom călca în picioare „e...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Omilii la rugăciunea Doamne și Stăpânul vieții mele...

Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăvii, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert depărtează-l de la mine. Iar duhul curăției, al duhului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, robului Tău. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi să văd greșelile mel...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Cronica trairilor de la capatul lumii

Doctrina comunistă a fost una diabolică. Chinurile la care au fost supuşi cei arestaţi au fost de neînchipuit pentru mintea omului. Doctrina comunistă a fost îngăduită de Dumnezeu, ca pedeapsă pentru păcatele oamenilor cu scopul înţelepţirii lor, întoarcerii la împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, ca...

Vezi detalii

Mamele eroine ale Sfinţilor Trei Ierarhi

Traducere din limba greacă de Pr.Victor Manolache


16.00 13.6

Autor: Atanasie I. Skarmoghiani

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 344

ISBN: 978-606-550-072-3

Emilia, Nona şi Antuza au fost cele trei mame eroine care prin viaţa lor s-au învrednicit de bucuria de a fi trecute în rândul sfinţilor. Acestea au primit cununa cea neveştejită a slavei veşnice, dar şi laudele, cinstirea şi recunoştinţa creştinilor, pentru că familiile lor au dat mulţi sfinţi Bisericii, „în special pe cei trei mari luminători ai soarelui întreit al dumnezeirii”, Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur.

Taina măreţiei celor trei Ierarhi se găseşte în chip mărturisitor şi în cele trei femei evlavioase, în mamele lor: Emilia, Nona şi Antuza. Şi adevărul acesta l-au propovăduit „cu propria gură” aceşti îngeri pământeşti, locuitori ai cerului, şi l-au consemnat în scrierile lor, ca neamurile care vor urma să afle despre puterea mare şi înălţătoare pe care o are lucrătorul cel împreună cu Dumnezeu, care se numeşte MAMA. Adevărul acesta l-au mărturisit şi l-au repetat şi altii : „în spatele unei mari personalităţi se ascunde de regulă o mamă minunată”.

Mamele vestite ale celor trei Ierarhi au înţeles marea lor misiune, şi tocmai de aceea s-au nevoit, s-au ostenit şi s-au dăruit într-o mare măsură lucrării materne de a-i forma pe copiii lor „în învăţătura şi mustrarea Domnului”, arătându-i pe aceştia învăţaţi ai vremii şi sfinţi ai Bisericii. De aceea se cuvine să urmărim jertfa lor în chip amănunţit în paginile acestei cărţi.
CUPRINS
PROLOG............................................................................................. 7
INTRODUCERE................................................................................. 9
PARTE A ÎNT ÂI
EMI LIA,
MAMA SFÂNT ULUI VASI LE CEL MARE
1. Virtutea înainte de toate............................................................ 19
2. Mama cu mulţi copii.................................................................. 24
3. Mama – doică şi pedagog.......................................................... 29
4. Păzitoarea copiilor (A)............................................................... 34
5. Păzitoarea copiilor (B) ............................................................... 40
6. Mama eroină în mijlocul valurilor necazurilor...................... 45
7. Mamă iubitoare........................................................................... 50
8. Cea întâi născută devine ajutorul mamei................................ 55
9. Mama iubitoare de aproapele................................................... 60
10. Ofranda cea mai mare adusă Bisericii.................................... 65
11. Durerea mamei........................................................................... 70
12. Binecuvântarea mamei.............................................................. 75
13. O mamă de neuitat.................................................................... 80
14. Mama artistă............................................................................... 86
PARTE A A DOUA
NON A,
MAMA SFÂNT ULUI GRIGORIE TEO LOG UL
1. Zămislită din rădăcină sfântă.................................................... 95
2. Lupte, rugăciuni şi lacrimi pentru soţ..................................... 99
3. Nona l‑a câştigat pentru Hristos pe soţul ei......................... 104
4. Îndrumător şi dascăl al soţului „ spre cele de sus” ............ 109
5. Soţia stearpă.............................................................................. 114
6. Sara cea care a născut la bătrâneţe......................................... 119
7. Un dor sfânt al mamei.............................................................. 124
8. Pedagog prin Sfânta Scriptură................................................ 130
9. Pedagog prin exemplul virtuos.............................................. 135
10. Iubirea mamei (A).................................................................... 140
11. Iubirea de mamă (B)................................................................ 145
12. Gospodina evlavioasă............................................................. 150
13. Femeia milostivă şi iubitoare de săraci................................. 155
14. Familia iubitoare de pace........................................................ 160
15. Părinţi şi copii doritori ai cerului........................................... 165
16. O mamă pentru copiii studioşi (A) ...................................... 170
17. O mamă pentru copiii studioşi (B) ....................................... 175
18. Mame şi fiice............................................................................. 180
19. Hirotonia fiului ei în preot...................................................... 185
20. Hirotonia lui Grigorie în arhiereu......................................... 190
21. Moartea prematură a fiului cel mic....................................... 195
22. Mamelor, nu plângeţi! ............................................................ 201
23. Vindecarea singurei fiice bolnave......................................... 206
24. Sfârşitul în pace al Gorgoniei................................................. 210
25. „Cea mai răbdătoare şi mai bărbătoasă dintre femei” ...... 215
26. Iubirea unei mame bolnave.................................................... 221
27. Moartea soţului........................................................................ 225
28. Cuvinte de mângâiere pentru cei îndureraţi (A) ................ 231
29. Cuvinte de mângâiere pentru cei îndoliaţi (B) ................... 235
30. Mama bătrână........................................................................... 240
31. Bătrâneţi binecuvântate.......................................................... 244
32. Nona a murit rugându‑se în biserică.................................... 250
33. Recunoştinţa faţă de mamă.................................................... 255
34. Rugăciunea şi binecuvântarea mamei.................................. 259
35. Familia sfinţilor........................................................................ 265
PARTE A A TREI A
ANT UZA
MAMA SFÂNT ULUI IO AN GURĂ DE AUR
1. Familia fericită........................................................................... 273
2. Văduvă de timpuriu................................................................. 277
3. Văduva răbdătoare................................................................... 282
4. Dumnezeu este ocrotitorul văduvelor şi al orfanilor.......... 286
5. Educaţia creştinească a copiilor.............................................. 291
6. Exemplul luminos al mamei................................................... 297
7. Primejdiile care‑i pândesc pe tineri (A)................................. 301
8. Primejdiile care‑i pândesc pe tineri (B) ................................. 305
9. Luptele şi jertfele mamei.......................................................... 309
10. Iubirea de Dumnezeu se află deasupra tuturor.................. 314
11. Credinţa biruieşte.................................................................... 319
EPILOG
Mamele eroine................................................................................ 327
Tablourile cronologice ale vieţii familiilor mamelor
celor trei ierarhi
A. Familia Emiliei.......................................................................... 333
B. Familia Nonei............................................................................. 334
C. Familia Antuzei......................................................................... 335


Comentarii clienti: