Slide background Image layer

Am vorbit cu Sfântul Nectarie...Mărturii autentice

Am redat mai multe mărturii despre Sfântul Nectarie şi mănăstirea acestuia, mărturiile autentice ale altor persoane, dintre care unele au trăit lângă Sfântul în mănăstirea lui, alţii l-au cunoscut în Eghina sau altundeva, alţii au auzit relatări despre el. Toate aceste mărturii încearcă să schiţeze ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Povețe pentru monahi

Frate, ai venit la mănăstire ca să te mântuieşti, nu ca să îţi pierzi mântuirea; să munceşti, nu să trândăveşti. Ia aminte la acestea, iubite monah! Le ai pe toate de-a gata: hrana, îmbrăcămintea, casa şi pe celelalte. Nu plăteşti chirie sau alte cheltuieli. Ce îţi mai rămâne, decât să te îngrijeşti...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Au fost și ei cândva copii- Sfântul Iacov Tsalikis

Sfintii nostri, precum și marii părinți și asceți ai nostri au fost si ei candva copii! Pentru micul Iacov cele de pe pământ si cele din ceruri au devenit una. Si semăna acum cu acele păsări de toamnă, pe care le vezi intr-o clipa zburând cu aripile deschise în imbrățișarea cerului, iar în clipa ur...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Despre neprihănire putere – frumuseţe

Neprihănirea este frumuseţea mistică a sufletului, care se răsfrânge pe chip, în purtare, în vorbe, în întreaga bună creştere a tânărului şi a tinerei. La tinerii şi tinerele care sunt feciorelnici poţi vedea prospeţime şi frumuseţe pe chipul lor; strălucire în ochii care sunt oglinda sufletului, l...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Calea mântuitoare

În Biserică se află hrana adevărată a sufletelor noastre: Cuvântul lui Dumnezeu, Tainele, slujbele dumnezeieşti sau lecturile, cântările, ritualurile sfinte care ne hrănesc mintea şi inima. Mergeţi mai des şi împărtăşiţi-vă cu mintea, inima şi buzele voastre de nestricăciune. În lume, vă hrăniţi me...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Îngerul în trup. Sfântul Macarie cel Mare, Egipteanul

Creştinii ştiu că sufletul este mai de cinste decât toate cele create, pentru că doar omul a fost creat „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”. Ia seama cât de mare este cerul şi pământul, şi cât de mari şi slăvite sunt creaturile care se găsesc deasupra acestora! Omul însă este mai cinstit decât ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Realităţi pe care nu trebuie să le uităm

Realitati pe care nu trebuie să le uităm: ispitele, păcatele noastre, vicleniile demonilor, amintirea morţii, pocăinţa noastră, mântuirea noastră, judecata, veşnicia *** Cercetând Sfânta Scriptură vedem că se vorbeşte foarte mult despre diavol şi despre lucrarea lui, ca şi despre Hristos şi lu...

Vezi detalii
Slide background Image layer

In pragul bisericii. Întrebări şi răspunsuri

În această carte sunt adunate întrebări, care îi apar cel mai des omului în calea către Biserică. La aceste întrebări răspunde un propovăduitor şi publicist contemporan, ieromonahul Macarie (Marchiş). Odată părintele Macarie a fost întrebat: De ce există în Biserica Ortodoxă atâtea lucruri inutile, ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Calea familiei

Familia este o minune imposibil de explicat, deşi se fac o mulţime de încercări în acest sens. Gândiţi-vă: doi oameni necunoscuţi, străini unul celuilalt, absolut diferiţi – bărbat şi femeie – se întâlnesc, comunică o vreme oarecare, apoi încep să trăiască împreună, să doarmă împreună, să nască copi...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Mamele eroine ale Sfinţilor Trei Ierarhi

Emilia, Nona şi Antuza au fost cele trei mame eroine care prin viaţa lor s-au învrednicit de bucuria de a fi trecute în rândul sfinţilor. Acestea au primit cununa cea neveştejită a slavei veşnice, dar şi laudele, cinstirea şi recunoştinţa creştinilor, pentru că familiile lor au dat mulţi sfinţi Bise...

Vezi detalii

Mamele eroine ale Sfinţilor Trei Ierarhi

Traducere din limba greacă de Pr.Victor Manolache


16.00 13.6

Autor: Atanasie I. Skarmoghiani

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 344

ISBN: 978-606-550-072-3

Emilia, Nona şi Antuza au fost cele trei mame eroine care prin viaţa lor s-au învrednicit de bucuria de a fi trecute în rândul sfinţilor. Acestea au primit cununa cea neveştejită a slavei veşnice, dar şi laudele, cinstirea şi recunoştinţa creştinilor, pentru că familiile lor au dat mulţi sfinţi Bisericii, „în special pe cei trei mari luminători ai soarelui întreit al dumnezeirii”, Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur.

Taina măreţiei celor trei Ierarhi se găseşte în chip mărturisitor şi în cele trei femei evlavioase, în mamele lor: Emilia, Nona şi Antuza. Şi adevărul acesta l-au propovăduit „cu propria gură” aceşti îngeri pământeşti, locuitori ai cerului, şi l-au consemnat în scrierile lor, ca neamurile care vor urma să afle despre puterea mare şi înălţătoare pe care o are lucrătorul cel împreună cu Dumnezeu, care se numeşte MAMA. Adevărul acesta l-au mărturisit şi l-au repetat şi altii : „în spatele unei mari personalităţi se ascunde de regulă o mamă minunată”.

Mamele vestite ale celor trei Ierarhi au înţeles marea lor misiune, şi tocmai de aceea s-au nevoit, s-au ostenit şi s-au dăruit într-o mare măsură lucrării materne de a-i forma pe copiii lor „în învăţătura şi mustrarea Domnului”, arătându-i pe aceştia învăţaţi ai vremii şi sfinţi ai Bisericii. De aceea se cuvine să urmărim jertfa lor în chip amănunţit în paginile acestei cărţi.
CUPRINS
PROLOG............................................................................................. 7
INTRODUCERE................................................................................. 9
PARTE A ÎNT ÂI
EMI LIA,
MAMA SFÂNT ULUI VASI LE CEL MARE
1. Virtutea înainte de toate............................................................ 19
2. Mama cu mulţi copii.................................................................. 24
3. Mama – doică şi pedagog.......................................................... 29
4. Păzitoarea copiilor (A)............................................................... 34
5. Păzitoarea copiilor (B) ............................................................... 40
6. Mama eroină în mijlocul valurilor necazurilor...................... 45
7. Mamă iubitoare........................................................................... 50
8. Cea întâi născută devine ajutorul mamei................................ 55
9. Mama iubitoare de aproapele................................................... 60
10. Ofranda cea mai mare adusă Bisericii.................................... 65
11. Durerea mamei........................................................................... 70
12. Binecuvântarea mamei.............................................................. 75
13. O mamă de neuitat.................................................................... 80
14. Mama artistă............................................................................... 86
PARTE A A DOUA
NON A,
MAMA SFÂNT ULUI GRIGORIE TEO LOG UL
1. Zămislită din rădăcină sfântă.................................................... 95
2. Lupte, rugăciuni şi lacrimi pentru soţ..................................... 99
3. Nona l‑a câştigat pentru Hristos pe soţul ei......................... 104
4. Îndrumător şi dascăl al soţului „ spre cele de sus” ............ 109
5. Soţia stearpă.............................................................................. 114
6. Sara cea care a născut la bătrâneţe......................................... 119
7. Un dor sfânt al mamei.............................................................. 124
8. Pedagog prin Sfânta Scriptură................................................ 130
9. Pedagog prin exemplul virtuos.............................................. 135
10. Iubirea mamei (A).................................................................... 140
11. Iubirea de mamă (B)................................................................ 145
12. Gospodina evlavioasă............................................................. 150
13. Femeia milostivă şi iubitoare de săraci................................. 155
14. Familia iubitoare de pace........................................................ 160
15. Părinţi şi copii doritori ai cerului........................................... 165
16. O mamă pentru copiii studioşi (A) ...................................... 170
17. O mamă pentru copiii studioşi (B) ....................................... 175
18. Mame şi fiice............................................................................. 180
19. Hirotonia fiului ei în preot...................................................... 185
20. Hirotonia lui Grigorie în arhiereu......................................... 190
21. Moartea prematură a fiului cel mic....................................... 195
22. Mamelor, nu plângeţi! ............................................................ 201
23. Vindecarea singurei fiice bolnave......................................... 206
24. Sfârşitul în pace al Gorgoniei................................................. 210
25. „Cea mai răbdătoare şi mai bărbătoasă dintre femei” ...... 215
26. Iubirea unei mame bolnave.................................................... 221
27. Moartea soţului........................................................................ 225
28. Cuvinte de mângâiere pentru cei îndureraţi (A) ................ 231
29. Cuvinte de mângâiere pentru cei îndoliaţi (B) ................... 235
30. Mama bătrână........................................................................... 240
31. Bătrâneţi binecuvântate.......................................................... 244
32. Nona a murit rugându‑se în biserică.................................... 250
33. Recunoştinţa faţă de mamă.................................................... 255
34. Rugăciunea şi binecuvântarea mamei.................................. 259
35. Familia sfinţilor........................................................................ 265
PARTE A A TREI A
ANT UZA
MAMA SFÂNT ULUI IO AN GURĂ DE AUR
1. Familia fericită........................................................................... 273
2. Văduvă de timpuriu................................................................. 277
3. Văduva răbdătoare................................................................... 282
4. Dumnezeu este ocrotitorul văduvelor şi al orfanilor.......... 286
5. Educaţia creştinească a copiilor.............................................. 291
6. Exemplul luminos al mamei................................................... 297
7. Primejdiile care‑i pândesc pe tineri (A)................................. 301
8. Primejdiile care‑i pândesc pe tineri (B) ................................. 305
9. Luptele şi jertfele mamei.......................................................... 309
10. Iubirea de Dumnezeu se află deasupra tuturor.................. 314
11. Credinţa biruieşte.................................................................... 319
EPILOG
Mamele eroine................................................................................ 327
Tablourile cronologice ale vieţii familiilor mamelor
celor trei ierarhi
A. Familia Emiliei.......................................................................... 333
B. Familia Nonei............................................................................. 334
C. Familia Antuzei......................................................................... 335


Comentarii clienti: