Slide background Image layer

De la EU la NOI. Bărbatul şi femeia

Relaţiile dintre bărbat şi femeie sunt pline de o forţă, de o atracţie unică. De când există arta, imaginea iubirii dintre bărbat şi femeie este cea mai frecventă şi cea mai populară. Această iubire poartă în ea un mister, o taină şi un farmec. Nicăieri nu se descoperă bărbăţia ca în iubirea pentr...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Copilărie amară. Povestea unui copil crescut in orfelinat

Am speranţa că se vor găsi oameni pe care nu-i va plictisi lectura despre un om crescut într-un orfelinat de stat sovietic, om care oarecând a încercat să îndrepte ceva în propria viaţă, să îşi găsească drumul modest, precum şi folosul în cele mari şi mici. De obicei, cititorul caută să se regăseasc...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Diamante duhovniceşti. Din omiliile lui Dimitrie Panagopoulos

Când ne rugăm în faţa lui Dumnezeu, trebuie să fim cu inima înfrântă. Noi ne înfăţişăm însă cu egoism şi cu inimile reci. Doar ne facem datoria. De exemplu, citim rugăciunile de seară, fără să plângem şi fără simţământul unei adevărate vinovăţii. Omul trebuie să fie întotdeauna cu ochii în lacrimi ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Îngerul rugăciunii

Cuvântul înger înseamnă vestitor. Această denumire o au duhurile cele netrupeşti, pentru că ele vestesc oamenilor voia lui Dumnezeu. Îngerul este acela, pe care Domnul îl poate trimite cu o anumită misiune şi care împlineşte cu exactitate acea misiune. Îngerii locuiesc pretutindeni. Dar, mai cu sea...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Everghetinosul - Volumul IV- Cartonat

Vezi detalii
Slide background Image layer

Everghetinosul - Volumul III- Cartonat

Să nu socoți că îți e de ajuns numai citirea Evangheliei, fără citirea Sfinților Părinți! Acesta este un gând trufaș, primejdios. Mai bine să te aducă în Evanghelie Sfinții Părinți ca pe un fiu iubit, care a fost pregătit pentru aceasta prin scrierile lor. (Sfântul Ignatie Brianceaninov) Everghet...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Everghetinosul - Volumul II- Cartonat

Sa nu socotiti ca iti e de ajuns numai citirea Evangheliei, fara citirea Sfintilor Parinti! Acesta este un gand trufas, primejdios. Mai bine sa te aduca la Evanghelie Sfintii Parinti ca pe un fiu iubit, care a fost pregatit pentru aceasta prin scrierile lor. (Sfantul Ignatie Briancianinov) Ev...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Everghetinosul - Volumul I- Cartonat

Everghetinosul este o carte mare foarte din toate punctele de vedere. Cum se face că ea iese la lumină abia acum e un lucru mai presus de ştiinţa noastră. Cartea a avut cumva soarta Filocaliei: când traducătorul acesteia a avut ideea publicării ei, „distinşii” teologi de atunci s-au dat înapoi de la...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Minunatul Părinte Vitalie (Georgianul)- viața, nevoințele, harismele...

Acest om minunat ardea de iubirea lui Dumnezeu şi mai mult decât orice se străduia să-L slujească doar pe El, Căruia I se dăruise cu totul. Cu iubire plină de devotament lucra ogoarele Domnului şi cultiva vlăstarele plăpânde ale nepreţuitelor suflete omeneşti, păzindu-le de năduful amiezii cu umbr...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Cuvant despre om

Aflatu-s-au aici o seamă de răspunsuri, la mulţimea de întrebări, care au frământat de-a lungul atâtor veacuri multe suflete şi care poate au intrat în veşnicie, nedumeriţi de această taină mare, a apariţiei omului. Totul pare prezentat într-o formă concisă, dar în realitate este de o adâncime uimi-...

Vezi detalii

Vindecarea sufletului în învăţătura părintelui Porfirie

Traducere din limba greacă de Spătărelu Cristian


8.00 6.8

Autor: Ieromonah Sava Aghioritul

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 160

ISBN: 978-606-550-082-2

În cartea de faţă am distins trei izvoare vindecătoare, trei creste de înţelepciune, har şi cunoaştere, care purced de la cuviosul părinte Porfirie
şi care pot răcori sufletul nostru înăbuşit de păcat.

Primul izvor duhovnicesc este drumul lui
duhovnicesc, modul în care i‑a războit şi i‑a biruit pe cei trei vrăjmaşi. Primul, în războiul tainic şi nevăzut. Al doilea izvor este teologia lui, cuvintele sale dătătoare de har, poveţele lui insuflate de Dumnezeu. Al treilea izvor este cuvioasa lui personalitate, alcătuită din toate virtuţile plăcute lui Dumnezeu şi
din harismele dăruite de Acela.

Bând din aceste trei izvoare prin care curge „apa vieţii”, putem să udăm „pământul secetos” al fiinţei noastre şi să primim învăţătură vindecătoare pentru
sufletele noastre pline de boli duhovniceşti.

Ieromonah Sava Aghioritul
Cuprins
Prolog (ediţia I)..................................................................................... 5
Prolog (ediţia a II‑a).............................................................................. 6
Scurtă notă biografică a cuviosului părinte Porfirie............................ 7
Introducere.......................................................................................... 11
Capitolul I:
Drumul duhovnicesc al părintelui Porfirie................................ 19
Capitolul al II‑lea:
Dogma părintelui Porfirie. Teologia şi pastorala părintelui.. 31
Partea I: Teologia părintelui. Dogma ortodoxă şi învăţăturile.. 31
1) Teologia ‑ Hristologia............................................................ 31
2) Antropologia – Soteriologia................................................. 47
3) Ecclesiologia........................................................................... 51
4) Eshatologia.............................................................................. 77
5) Despre zidirea lumii.............................................................. 82
6) Despre cei de altă confesiune, despre celelalte religii,
învăţături eretice şi diavol........................................................ 86
Partea a II‑a: Pastorala şi simbolistica părintelui Porfirie.......... 93
1) Despre rugăciune................................................................... 93
2) Despre medicină, muncă, smerenie, probleme psihologice....96
3) Despre aducerea‑aminte de păcatele noastre, despre
simplitate, blândeţe şi laşitate................................................ 101
4) Despre dorinţa ca ceilalţi să ne iubească, despre ceartă,
despre slava deşartă, despre creşterea copiilor, despre
căsătorie, despre necazuri şi boli........................................... 104
Capitolul al III‑lea:
Morala părintelui Porfirie........................................................... 115
Partea I: Ascultarea părintelui..................................................... 115
Partea a II‑a: Smerenia, discernământul, pocăinţa, zdrobirea
inimii şi spovedania continuă a părintelui Porfirie.................. 121
Partea a III‑a: Harismele părintelui Porfirie............................... 136
Partea a IV‑a: Evlavia şi rugăciunea părintelui......................... 147
Epilog.............................................................................................. 152
Bibliografie..................................................................................... 155


Comentarii clienti: