Slide background Image layer

Îngerul în trup. Sfântul Macarie cel Mare, Egipteanul

Creştinii ştiu că sufletul este mai de cinste decât toate cele create, pentru că doar omul a fost creat „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”. Ia seama cât de mare este cerul şi pământul, şi cât de mari şi slăvite sunt creaturile care se găsesc deasupra acestora! Omul însă este mai cinstit decât ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Realităţi pe care nu trebuie să le uităm

Realitati pe care nu trebuie să le uităm: ispitele, păcatele noastre, vicleniile demonilor, amintirea morţii, pocăinţa noastră, mântuirea noastră, judecata, veşnicia *** Cercetând Sfânta Scriptură vedem că se vorbeşte foarte mult despre diavol şi despre lucrarea lui, ca şi despre Hristos şi lu...

Vezi detalii
Slide background Image layer

In pragul bisericii. Întrebări şi răspunsuri

În această carte sunt adunate întrebări, care îi apar cel mai des omului în calea către Biserică. La aceste întrebări răspunde un propovăduitor şi publicist contemporan, ieromonahul Macarie (Marchiş). Odată părintele Macarie a fost întrebat: De ce există în Biserica Ortodoxă atâtea lucruri inutile, ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Calea familiei

Familia este o minune imposibil de explicat, deşi se fac o mulţime de încercări în acest sens. Gândiţi-vă: doi oameni necunoscuţi, străini unul celuilalt, absolut diferiţi – bărbat şi femeie – se întâlnesc, comunică o vreme oarecare, apoi încep să trăiască împreună, să doarmă împreună, să nască copi...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Mamele eroine ale Sfinţilor Trei Ierarhi

Emilia, Nona şi Antuza au fost cele trei mame eroine care prin viaţa lor s-au învrednicit de bucuria de a fi trecute în rândul sfinţilor. Acestea au primit cununa cea neveştejită a slavei veşnice, dar şi laudele, cinstirea şi recunoştinţa creştinilor, pentru că familiile lor au dat mulţi sfinţi Bise...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Părintele Paisie Aghioritul. Biografie povestita pentru copii

Are Dumnezeu transmisioniști? Părintele Paisie ne-a încredinţat că are! Sunt monahii, care trimit prin rugăciunile lor mesaje la Dumnezeu, dar şi mesaje de la Dumnezeu către oameni. Unul din aceşti transmisioniști este şi Părintele Paisie. Viaţa lui plină de nevoinţe ascetice, iubire înflăcă...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Problemele căsniciei. Sfaturi pentru o convieţuire armonioasă

- Părinte, o să mă credeţi? - Spune! - Eram la lucru, frântă, eram plictisită că trăiesc şi aveam o uşoară depresie pentru toate cele ce se întâmplă în viaţa mea. - Şi? - Şi mi-a telefonat soţul meu şi mi-a spus doar: "Bună ziua, iubita mea dulce!". Şi toate s-au schimbat. Am înviat! Din aceste ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Cuvânt la Nașterea Preasfintei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoar...

Bucură-te, sălăşluirea lui Dumnezeu, ce ai cuprins în pântece pe Cel necuprins întru toate, în mâna Căruia sunt toate şi însăţi tu eşti în mâinile Lui. Şi graiul este de necuprins cu mintea, şi gândul, de neînţeles. Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, singura roabă a Fiului său şi îndoită în fire, pentru...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Educarea copilului întru credință Vol II. Probleme dificile de educați...

Inima copilului ar trebui să fie deschisă pentru Dumnezeu mai mult decât inima adultului. Însă în viaţa reală părinţii atenţi se confruntă de obicei cu nişte fapte triste. Spun „atenţi”, pentru că adesea aceste probleme pur şi simplu rămân neobservate, cu mirare fiind văzut abia rezultatul – lipsa d...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Noul Mucenic Hariton de la Mănăstirea Ţrna Reka. Viata si marturii

(…) Sufletul curat şi neîntinat al Noului Mucenic Hariton şi-a luat zborul în lăcaşurile cereşti ale Domnului său, pe Care L-a iubit şi pentru Care atât de mult a pătimit. Războiul a fost câştigat, alergarea a fost săvârşită, credinţa păzită, iar pe biruitor îl aştepta în Ceruri cununa dreptăţii (cf...

Vezi detalii

Adevăratul înţeles al iubirii

Traducere de Cristian Spătărelu


16.00 8

Autor: Arhimandritul Vasilios Papadakis

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 304

ISBN: 978-606-550-247-5

„Nu putem descrie în cuvinte binefacerile pe care le săvârşeşte Dumnezeu cu noi, şi de aceea Sfântul Apostol Pavel spune: Iar lui Dumnezeu, mulţumire pentru darul Său cel negrăit (II Corinteni 9, 15). Iar în altă parte spune: Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El (I Corinteni 2, 9) […]
[…] Dar şi iubirea nemăsurată pe care ne-a arătat-o nouă, prin ce cuvinte ar putea fi exprimată? Mărimea iubirii lui Dumnezeu l-a făcut şi pe Evanghelistul Ioan să se uimească şi să spună: Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat (Ioan 3, 16).
Iar dacă vrei să auzi şi cuvintele lui Dumnezeu Însuşi şi să afli despre iubirea Lui, ascultă ce spune prin prorocul Său: Oare femeia uită pe pruncul ei şi de rodul pântecelui ei n-are ea milă? Chiar când ea îl va uita, Eu nu te voi uita pe tine (Isaia 49, 15) […] A spus asta nu pentru că Dumnezeu ne iubeşte doar atât, cât îi iubeşte mama pe fiii ei, ci pentru că nu există alţi termeni şi alte măsuri şi alte exemple mai mari pentru a arăta dragostea […]
Sfantul Ioan Gură de Aur
Cuprins

Prolog

Partea I. Iubirea negrăită a lui Dumnezeu către oameni
1. Dumnezeu este iubire
2. Iubirea lui Dumnezeu către om
3. Iubirea nepătrunsă a lui Dumnezeu
4. Îndumnezeirea ca scop al vieţii omului
5. Îndumnezeirea începe din viaţa aceasta
6. Împărtăşirea cu firea dumnezeiască
7. Necondiţionarea dumnezeieştii întrupări
8. Jertfa lui Iisus, argumentul suprem al iubirii lui Dumnezeu
9. Libertatea omului Îl „sileşte” pe Dumnezeu să Se răstignească
10. Iubirea lui Dumnezeu în timpul Sfintei Euharistii
11. Iubirea lui Dumnezeu la iertarea păcatelor
12. Iubirea lui Dumnezeu în necazurile vieţii

Partea a II-a. Iubirea omului pentru Creatorul său
1. Iubirea ca virtute
2. Iubirea ca rod al Sfântului Duh
3. Păzirea poruncilor, dovadă a iubirii de Dumnezeu
4. Dăruirea întreagă lui Dumnezeu
5. Erosul dumnezeiesc
6. „Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos?”
7. Adevărata dorire pentru Dumnezeu
8. Iubirea de Dumnezeu în timpul Sfintei Euharistii
9. Iubirea „lumii”, vrăjmaşă lui Dumnezeu

Partea a III-a. „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”
1. Sensul iubirii de aproapele în Noul Testament
2. „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”
3. Calea uşoară a iubirii
4. Ghidul iubirii
5. Împlinirea legii lui Dumnezeu
6. „Datoria” lui Dumnezeu
7. „Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură”
8. Judecarea aproapelui se datorează lipsei iubirii

Partea a IV-a. Iubirea ca jertfire de sine
1. Noua poruncă
2. Depăşirea legii vechi
3. Jertfirea de sine
4. Folosul nostru se află în folosul aproapelui
5. Osteneala iubirii
6. Smintirea aproapelui nostru
7. Căsătoria ca taină a iubirii
8. Jertfirea de sine în căsnicie
9. Adevărata iubire dintre soţi
10. Virtutea milosteniei

Partea a V-a. Iubirea de vrăjmaşi
1. Cea mai minunată învăţătură
2. Asemănarea cu Dumnezeu
3. Noi suntem proprii noştri judecători
4. Iertarea cea mărinimoasă
5. Schimbarea hotărârii de iertare a păcatelor noastre
6. Împăcarea cu vrăjmaşii
7. Împăcarea cu cei ce ne duşmănesc pe nedrept
8. Stăruinţa şi graba cu care trebuie să alergăm spre împăcare
9. Ceea ce depinde de noi
10. Vrăjmaşii noştri sunt oameni bolnavi
11. Folosul venit de la vrăjmaşi
12. Sfântul Maxim despre iubire

Comentarii clienti: