Slide background Image layer

Everghetinosul - Volumul III- Cartonat

Să nu socoți că îți e de ajuns numai citirea Evangheliei, fără citirea Sfinților Părinți! Acesta este un gând trufaș, primejdios. Mai bine să te aducă în Evanghelie Sfinții Părinți ca pe un fiu iubit, care a fost pregătit pentru aceasta prin scrierile lor. (Sfântul Ignatie Brianceaninov) Everghet...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Everghetinosul - Volumul II- Cartonat

Sa nu socotiti ca iti e de ajuns numai citirea Evangheliei, fara citirea Sfintilor Parinti! Acesta este un gand trufas, primejdios. Mai bine sa te aduca la Evanghelie Sfintii Parinti ca pe un fiu iubit, care a fost pregatit pentru aceasta prin scrierile lor. (Sfantul Ignatie Briancianinov) Ev...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Everghetinosul - Volumul I- Cartonat

Everghetinosul este o carte mare foarte din toate punctele de vedere. Cum se face că ea iese la lumină abia acum e un lucru mai presus de ştiinţa noastră. Cartea a avut cumva soarta Filocaliei: când traducătorul acesteia a avut ideea publicării ei, „distinşii” teologi de atunci s-au dat înapoi de la...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Minunatul Părinte Vitalie (Georgianul)- viața, nevoințele, harismele...

Acest om minunat ardea de iubirea lui Dumnezeu şi mai mult decât orice se străduia să-L slujească doar pe El, Căruia I se dăruise cu totul. Cu iubire plină de devotament lucra ogoarele Domnului şi cultiva vlăstarele plăpânde ale nepreţuitelor suflete omeneşti, păzindu-le de năduful amiezii cu umbr...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Cuvant despre om

Aflatu-s-au aici o seamă de răspunsuri, la mulţimea de întrebări, care au frământat de-a lungul atâtor veacuri multe suflete şi care poate au intrat în veşnicie, nedumeriţi de această taină mare, a apariţiei omului. Totul pare prezentat într-o formă concisă, dar în realitate este de o adâncime uimi-...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Fără Dumnezeu nici peste prag Vol 2 – duhovnici sârbi ai veacului XX...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Femeile suferinţei şi nădejdii

Anghelina, Agnia sau Ghetsimana, impreuna cu Alice si Elena sunt femeile de langa noi. Femei cu duh luptator, care au depasit greutatile prin credinta si hotarare, pentru ca au considerat binele o necesitate. Se poate ca odata sa le intalnim si noi, si poate ca vom trece pe langa ele indiferenti. I...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Rănit de dragostea lui Hristos. Mesaje și povățuiri ale Părintelui Dav...

Dumnezeu a venit pe pământ pentru a-i face pe oameni asemenea Lui. Aceasta este pentru mine în acelaşi timp chemarea de a-i vedea pe fraţii şi surorile mele mai mari decât mine. Acesta este cel mai tainic gând şi impuls al vieţii mele. De aceea Sfântul Siluan spune că „ fratele nostru este viaţa noa...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Filocalia de la Optina - Vol.II

Citirea din Sfinţii Părinţi ne ajută să ne vedem păcatele şi neajunsurile sufleteşti. Cuviosul Macarie de la Optina ne sfătuieşte: „Citiţi cărţile Părinţilor şi studiaţi învăţătura lor; aceasta ne va fi de folos pentru cunoaşterea neputinţei noastre şi pentru dobândirea smereniei, răbdării şi dragos...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Filocalia de la Optina - Vol.I

Cuviosii stareti de la Optina au ajuns sa fie pentru Rusia adevarati luminatori ai credintei vii. Puterea harului dumnezeiesc, care a umplut de bucurie si dragoste inimile staretilor, i-a facut tamaduitori ai sufletelor omenesti. Lucrul de capatai pentru ei era mantuirea acelui suflet care li se inc...

Vezi detalii

Adevăratul înţeles al iubirii

Traducere de Cristian Spătărelu


16.00 13.6

Autor: Arhimandritul Vasilios Papadakis

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 304

ISBN: ISBN 978-606-550-247-5

„Nu putem descrie în cuvinte binefacerile pe care le săvârşeşte Dumnezeu cu noi, şi de aceea Sfântul Apostol Pavel spune: Iar lui Dumnezeu, mulţumire pentru darul Său cel negrăit (II Corinteni 9, 15). Iar în altă parte spune: Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El (I Corinteni 2, 9) […]
[…] Dar şi iubirea nemăsurată pe care ne-a arătat-o nouă, prin ce cuvinte ar putea fi exprimată? Mărimea iubirii lui Dumnezeu l-a făcut şi pe Evanghelistul Ioan să se uimească şi să spună: Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat (Ioan 3, 16).
Iar dacă vrei să auzi şi cuvintele lui Dumnezeu Însuşi şi să afli despre iubirea Lui, ascultă ce spune prin prorocul Său: Oare femeia uită pe pruncul ei şi de rodul pântecelui ei n-are ea milă? Chiar când ea îl va uita, Eu nu te voi uita pe tine (Isaia 49, 15) […] A spus asta nu pentru că Dumnezeu ne iubeşte doar atât, cât îi iubeşte mama pe fiii ei, ci pentru că nu există alţi termeni şi alte măsuri şi alte exemple mai mari pentru a arăta dragostea […]
Sfantul Ioan Gură de Aur
Cuprins

Prolog

Partea I. Iubirea negrăită a lui Dumnezeu către oameni
1. Dumnezeu este iubire
2. Iubirea lui Dumnezeu către om
3. Iubirea nepătrunsă a lui Dumnezeu
4. Îndumnezeirea ca scop al vieţii omului
5. Îndumnezeirea începe din viaţa aceasta
6. Împărtăşirea cu firea dumnezeiască
7. Necondiţionarea dumnezeieştii întrupări
8. Jertfa lui Iisus, argumentul suprem al iubirii lui Dumnezeu
9. Libertatea omului Îl „sileşte” pe Dumnezeu să Se răstignească
10. Iubirea lui Dumnezeu în timpul Sfintei Euharistii
11. Iubirea lui Dumnezeu la iertarea păcatelor
12. Iubirea lui Dumnezeu în necazurile vieţii

Partea a II-a. Iubirea omului pentru Creatorul său
1. Iubirea ca virtute
2. Iubirea ca rod al Sfântului Duh
3. Păzirea poruncilor, dovadă a iubirii de Dumnezeu
4. Dăruirea întreagă lui Dumnezeu
5. Erosul dumnezeiesc
6. „Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos?”
7. Adevărata dorire pentru Dumnezeu
8. Iubirea de Dumnezeu în timpul Sfintei Euharistii
9. Iubirea „lumii”, vrăjmaşă lui Dumnezeu

Partea a III-a. „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”
1. Sensul iubirii de aproapele în Noul Testament
2. „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”
3. Calea uşoară a iubirii
4. Ghidul iubirii
5. Împlinirea legii lui Dumnezeu
6. „Datoria” lui Dumnezeu
7. „Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură”
8. Judecarea aproapelui se datorează lipsei iubirii

Partea a IV-a. Iubirea ca jertfire de sine
1. Noua poruncă
2. Depăşirea legii vechi
3. Jertfirea de sine
4. Folosul nostru se află în folosul aproapelui
5. Osteneala iubirii
6. Smintirea aproapelui nostru
7. Căsătoria ca taină a iubirii
8. Jertfirea de sine în căsnicie
9. Adevărata iubire dintre soţi
10. Virtutea milosteniei

Partea a V-a. Iubirea de vrăjmaşi
1. Cea mai minunată învăţătură
2. Asemănarea cu Dumnezeu
3. Noi suntem proprii noştri judecători
4. Iertarea cea mărinimoasă
5. Schimbarea hotărârii de iertare a păcatelor noastre
6. Împăcarea cu vrăjmaşii
7. Împăcarea cu cei ce ne duşmănesc pe nedrept
8. Stăruinţa şi graba cu care trebuie să alergăm spre împăcare
9. Ceea ce depinde de noi
10. Vrăjmaşii noştri sunt oameni bolnavi
11. Folosul venit de la vrăjmaşi
12. Sfântul Maxim despre iubire

Comentarii clienti: