Slide background Image layer

Pavel, apostolul neamurilor

Apostolul Pavel este cea mai de vază personalitate care a pus nespus de mult în lumină relaţia noastră cu Hristos. De aceea, învăţătura sa către tineri nu este doar importantă, ba merită chiar să fie studiată! El însuşi a avut o experienţă personală unică, pentru că, prin mijlocirea dumnezeiescului ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Carte despre feminitate

„În această lume confuză, care încearcă să găsească sensul vieţii, eu am simţit nevoia de a mă întoarce la izvoare, de a cerceta Scriptura şi a mă strădui să înţeleg ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre sensul vieţii, despre suferinţă şi moarte. Şi atunci am simţit toată măreţia rolului femeii, am ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Maxime şi cugetări aghiorite.Mici secrete pentru o viaţă frumoasă de t...

A spus un monah: – Focul are nevoie de lemne pentru a se întreţine. Altfel, se stinge. La fel şi cu dragostea noastră faţă de Iisus Hristos. Dacă mintea şi inima ta se îndeletnicesc cu alte lucruri, şi dragostea dumnezeiască se va stinge repede. Cine altcineva s-a mai răstignit pentru noi? Doar Iis...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Drumul independenţei. Internetul, relaţiile, munca, alimentaţia, jocur...

Omul este o fiinţă foarte contradictorie. Pe de o parte, noi suntem predispuşi spre tihnă, echilibru: un om flămând vrea să mănânce şi să se sature, unul obosit – să se odihnească şi să se refacă. Pe de altă parte, tindem, dimpotrivă, spre pierderea echilibrului, spre creaţie, spre experimentare. Om...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Au fost şi ei cândva copii: Cuviosul David

Sfinţii noştri, precum şi marii părinţi şi asceţi ai noştri au fost şi ei cândva copii! Dispariţia micului David întoarse pe dos tot satul. În neliniștea lor știau cu toţii că un copil de doar trei ani n-ar fi plecat de unul singur și nu ar fi pierit așa ușor de pe faţa pământului. Astfel ajunseră ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Ingerul Craciunului

…Bradul se afla deja de mult pe podea. Bătrâna-doică desfăcea pachetele, scoţând din ele franzele gustoase, covrigei împletiţi, brânză, carne, ouă. Apoi a împodobit bradul cu lumănâri şi dulciuri. Copiii tot nu puteau a crede ochilor. Ei admirau „îngerul”. Şi tăceau fără a se mişca. „Îngerul Crăciu...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Iliotropion sau Acordul dintre voia omului si voia lui Dumnezeu

Începutul a toată învăţătura, dată nouă de Dumnezeiasca şi suprema Înţelepciune, de Domnul nostru Iisus Hristos, constă în aceea ca noi, cei ce credem în El, să ne punem de acord în toate faptele şi cuvintele noastre cu voia lui Dumnezeu. Mântuitorul nostru ne-a învăţat aceasta în toată viaţa Sa păm...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Am vorbit cu Sfântul Nectarie...Mărturii autentice

Am redat mai multe mărturii despre Sfântul Nectarie şi mănăstirea acestuia, mărturiile autentice ale altor persoane, dintre care unele au trăit lângă Sfântul în mănăstirea lui, alţii l-au cunoscut în Eghina sau altundeva, alţii au auzit relatări despre el. Toate aceste mărturii încearcă să schiţeze ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Povețe pentru monahi

Frate, ai venit la mănăstire ca să te mântuieşti, nu ca să îţi pierzi mântuirea; să munceşti, nu să trândăveşti. Ia aminte la acestea, iubite monah! Le ai pe toate de-a gata: hrana, îmbrăcămintea, casa şi pe celelalte. Nu plăteşti chirie sau alte cheltuieli. Ce îţi mai rămâne, decât să te îngrijeşti...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Au fost și ei cândva copii- Sfântul Iacov Tsalikis

Sfintii nostri, precum și marii părinți și asceți ai nostri au fost si ei candva copii! Pentru micul Iacov cele de pe pământ si cele din ceruri au devenit una. Si semăna acum cu acele păsări de toamnă, pe care le vezi intr-o clipa zburând cu aripile deschise în imbrățișarea cerului, iar în clipa ur...

Vezi detalii

Adevăratul înţeles al iubirii

Traducere de Cristian Spătărelu


16.00 8

Autor: Arhimandritul Vasilios Papadakis

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 304

ISBN: 978-606-550-247-5

„Nu putem descrie în cuvinte binefacerile pe care le săvârşeşte Dumnezeu cu noi, şi de aceea Sfântul Apostol Pavel spune: Iar lui Dumnezeu, mulţumire pentru darul Său cel negrăit (II Corinteni 9, 15). Iar în altă parte spune: Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El (I Corinteni 2, 9) […]
[…] Dar şi iubirea nemăsurată pe care ne-a arătat-o nouă, prin ce cuvinte ar putea fi exprimată? Mărimea iubirii lui Dumnezeu l-a făcut şi pe Evanghelistul Ioan să se uimească şi să spună: Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat (Ioan 3, 16).
Iar dacă vrei să auzi şi cuvintele lui Dumnezeu Însuşi şi să afli despre iubirea Lui, ascultă ce spune prin prorocul Său: Oare femeia uită pe pruncul ei şi de rodul pântecelui ei n-are ea milă? Chiar când ea îl va uita, Eu nu te voi uita pe tine (Isaia 49, 15) […] A spus asta nu pentru că Dumnezeu ne iubeşte doar atât, cât îi iubeşte mama pe fiii ei, ci pentru că nu există alţi termeni şi alte măsuri şi alte exemple mai mari pentru a arăta dragostea […]
Sfantul Ioan Gură de Aur
Cuprins

Prolog

Partea I. Iubirea negrăită a lui Dumnezeu către oameni
1. Dumnezeu este iubire
2. Iubirea lui Dumnezeu către om
3. Iubirea nepătrunsă a lui Dumnezeu
4. Îndumnezeirea ca scop al vieţii omului
5. Îndumnezeirea începe din viaţa aceasta
6. Împărtăşirea cu firea dumnezeiască
7. Necondiţionarea dumnezeieştii întrupări
8. Jertfa lui Iisus, argumentul suprem al iubirii lui Dumnezeu
9. Libertatea omului Îl „sileşte” pe Dumnezeu să Se răstignească
10. Iubirea lui Dumnezeu în timpul Sfintei Euharistii
11. Iubirea lui Dumnezeu la iertarea păcatelor
12. Iubirea lui Dumnezeu în necazurile vieţii

Partea a II-a. Iubirea omului pentru Creatorul său
1. Iubirea ca virtute
2. Iubirea ca rod al Sfântului Duh
3. Păzirea poruncilor, dovadă a iubirii de Dumnezeu
4. Dăruirea întreagă lui Dumnezeu
5. Erosul dumnezeiesc
6. „Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos?”
7. Adevărata dorire pentru Dumnezeu
8. Iubirea de Dumnezeu în timpul Sfintei Euharistii
9. Iubirea „lumii”, vrăjmaşă lui Dumnezeu

Partea a III-a. „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”
1. Sensul iubirii de aproapele în Noul Testament
2. „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”
3. Calea uşoară a iubirii
4. Ghidul iubirii
5. Împlinirea legii lui Dumnezeu
6. „Datoria” lui Dumnezeu
7. „Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură”
8. Judecarea aproapelui se datorează lipsei iubirii

Partea a IV-a. Iubirea ca jertfire de sine
1. Noua poruncă
2. Depăşirea legii vechi
3. Jertfirea de sine
4. Folosul nostru se află în folosul aproapelui
5. Osteneala iubirii
6. Smintirea aproapelui nostru
7. Căsătoria ca taină a iubirii
8. Jertfirea de sine în căsnicie
9. Adevărata iubire dintre soţi
10. Virtutea milosteniei

Partea a V-a. Iubirea de vrăjmaşi
1. Cea mai minunată învăţătură
2. Asemănarea cu Dumnezeu
3. Noi suntem proprii noştri judecători
4. Iertarea cea mărinimoasă
5. Schimbarea hotărârii de iertare a păcatelor noastre
6. Împăcarea cu vrăjmaşii
7. Împăcarea cu cei ce ne duşmănesc pe nedrept
8. Stăruinţa şi graba cu care trebuie să alergăm spre împăcare
9. Ceea ce depinde de noi
10. Vrăjmaşii noştri sunt oameni bolnavi
11. Folosul venit de la vrăjmaşi
12. Sfântul Maxim despre iubire

Comentarii clienti: