Slide background Image layer

Ingerul Craciunului

…Bradul se afla deja de mult pe podea. Bătrâna-doică desfăcea pachetele, scoţând din ele franzele gustoase, covrigei împletiţi, brânză, carne, ouă. Apoi a împodobit bradul cu lumănâri şi dulciuri. Copiii tot nu puteau a crede ochilor. Ei admirau „îngerul”. Şi tăceau fără a se mişca. „Îngerul Crăciu...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Am vorbit cu Sfântul Nectarie...Mărturii autentice

Am redat mai multe mărturii despre Sfântul Nectarie şi mănăstirea acestuia, mărturiile autentice ale altor persoane, dintre care unele au trăit lângă Sfântul în mănăstirea lui, alţii l-au cunoscut în Eghina sau altundeva, alţii au auzit relatări despre el. Toate aceste mărturii încearcă să schiţeze ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Povețe pentru monahi

Frate, ai venit la mănăstire ca să te mântuieşti, nu ca să îţi pierzi mântuirea; să munceşti, nu să trândăveşti. Ia aminte la acestea, iubite monah! Le ai pe toate de-a gata: hrana, îmbrăcămintea, casa şi pe celelalte. Nu plăteşti chirie sau alte cheltuieli. Ce îţi mai rămâne, decât să te îngrijeşti...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Au fost și ei cândva copii- Sfântul Iacov Tsalikis

Sfintii nostri, precum și marii părinți și asceți ai nostri au fost si ei candva copii! Pentru micul Iacov cele de pe pământ si cele din ceruri au devenit una. Si semăna acum cu acele păsări de toamnă, pe care le vezi intr-o clipa zburând cu aripile deschise în imbrățișarea cerului, iar în clipa ur...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Despre neprihănire putere – frumuseţe

Neprihănirea este frumuseţea mistică a sufletului, care se răsfrânge pe chip, în purtare, în vorbe, în întreaga bună creştere a tânărului şi a tinerei. La tinerii şi tinerele care sunt feciorelnici poţi vedea prospeţime şi frumuseţe pe chipul lor; strălucire în ochii care sunt oglinda sufletului, l...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Calea mântuitoare

În Biserică se află hrana adevărată a sufletelor noastre: Cuvântul lui Dumnezeu, Tainele, slujbele dumnezeieşti sau lecturile, cântările, ritualurile sfinte care ne hrănesc mintea şi inima. Mergeţi mai des şi împărtăşiţi-vă cu mintea, inima şi buzele voastre de nestricăciune. În lume, vă hrăniţi me...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Îngerul în trup. Sfântul Macarie cel Mare, Egipteanul

Creştinii ştiu că sufletul este mai de cinste decât toate cele create, pentru că doar omul a fost creat „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”. Ia seama cât de mare este cerul şi pământul, şi cât de mari şi slăvite sunt creaturile care se găsesc deasupra acestora! Omul însă este mai cinstit decât ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Realităţi pe care nu trebuie să le uităm

Realitati pe care nu trebuie să le uităm: ispitele, păcatele noastre, vicleniile demonilor, amintirea morţii, pocăinţa noastră, mântuirea noastră, judecata, veşnicia *** Cercetând Sfânta Scriptură vedem că se vorbeşte foarte mult despre diavol şi despre lucrarea lui, ca şi despre Hristos şi lu...

Vezi detalii
Slide background Image layer

In pragul bisericii. Întrebări şi răspunsuri

În această carte sunt adunate întrebări, care îi apar cel mai des omului în calea către Biserică. La aceste întrebări răspunde un propovăduitor şi publicist contemporan, ieromonahul Macarie (Marchiş). Odată părintele Macarie a fost întrebat: De ce există în Biserica Ortodoxă atâtea lucruri inutile, ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Calea familiei

Familia este o minune imposibil de explicat, deşi se fac o mulţime de încercări în acest sens. Gândiţi-vă: doi oameni necunoscuţi, străini unul celuilalt, absolut diferiţi – bărbat şi femeie – se întâlnesc, comunică o vreme oarecare, apoi încep să trăiască împreună, să doarmă împreună, să nască copi...

Vezi detalii

Scriptura și autoritatea lui Dumnezeu — cum să citim Biblia astăzi

TRADUCERE:diac. Ioan I. Ică jr


28.00 25.2

Autor: Wright, Nicholas Thomas

Editura: Deisis

Format: 13/20

Pagini: 232

ISBN: 978-606-740-010-6

Cartea de față oferă Bisericii și omului contemporan o nouă și mai deplină viziune asupra Scripturii. Dincolo de o simplă carte cu revelații transcendente sau învățături morale, ea apare ca o expresie și un instrument esențial în realizarea planului lui Dumnezeu cu umanitatea început prin Israel și împlinit în Iisus cel răstignit și înviat. Spunând povestea creației și Împărăției Lui, autoritatea ei este autoritatea lui Dumnezeu care se exercită prin Scriptură în Biserică. Uitarea acestui fapt rezultă din radiografierea atentă a diverselor versiuni ale celor două tipuri de lectură — tradițional-religioasă și istoric-critică — de care a avut parte Biblia în primele șaisprezece secole ale istoriei Bisericii, precum și în cele trei secole de cultură postiluministă, cu răstălmăcirile ei de dreapta sau de stânga. Impasurile în care s-a ajuns pledează pentru depășirea polarizărilor și necesitatea unei lecturi proaspete, în același timp orientată spre Împărăția lui Dumnezeu și înrădăcinată în istorie. Făcând loc atât tradiției, cât și rațiunii, acordând atenție contextelor, citirea integrală propusă de episcopul N.T. Wright vrea să restituie o viziune complexă despre Biblie, în al cărei centru se află o amplă narațiune în cinci acte: creație — cădere — Israel — Iisus — Biserică (eliminarea locului esențial al lui Israel fiind responsabilă de distorsiunile survenite atât în tradiție, cât și în știința biblică modernă). Cinci sunt însă caracteristicile acestei atât de necesarei lecturi holistice, nedualiste, a Scripturii. Ele ne arată că trebuie să o citim în toate contextele ei, în mediu liturgic, studiind-o intens în privat, cu mințile împrospătate de rezultatele științei adevărate și sub călăuzirea liderilor acreditați ai Bisericii. Atunci vom avea în ea imaginea planului lui Dumnezeu pentru întregul cosmos, inaugurat dramatic de Iisus și aplicat acum prin viața Bisericii călăuzită de Duhul Sfânt tocmai în calitatea ei de comunitate care citește Scriptura.
*
N.T. Wright, născut în 1948, face studii clasice și de teologie la Oxford, devenind în 1975 preot anglican și profesor de Noul Testament la Montreal (1978–1986) și Oxford (1986–1993). În 1993 părăsește universitatea dedicându-se slujirilor bisericești ca protopop la Lichfield, canonic la Westminster Abbey și între 2003 și 2010 episcop de Durham, cel de-al patrulea scaun din Biserica Angliei. În 2010 se retrage din pastorație, redevenind profesor de Noul Testament și creștinismul timpuriu la Universitatea St. Andrews din Scoția, dedicându-se în principal finalizării operei teologice demarate în 1989: o vastă investigație în șase volume monumentale despre Originile creștinismului și problema lui Dumnezeu, din care între 1992 și 2014 au apărut patru volume.
În ultimele patru decenii, preotul, profesorul și episcopul N.T. Wright a realizat o operă științifică, dar și pastorală, de o uimitoare vastitate care promovează gândirea înnoitoare și profetică, dar și mărturia creștină neobosită și exemplară a unuia dintre cei mai importanți teologi și oameni ai Bisericii timpului nostru.
*
Cuprins
Prefață la ediția a II-a
Prolog
Scriptura în Biserică (Primii 1500 de ani / De la Reformă și până astăzi / Cucernicie și ucenicie)
Scriptura în cultura contemporană (Scriptură și cultură / Scriptură și politică / Scriptură și filozofie / Scriptură și teologie / Scriptură și etică)
Un cuvânt proaspăt de la Dumnezeu
Nivelul scăzut al dezbaterii curente
Literatura recentă
1. Autoritatea cui?
„Autoritatea Scripturii” — prescurtare pentru „autoritatea lui Dumnezeu exercitată prin Scriptură”
Autoritate și povestire
„Autoritatea Scripturii” ca limbaj de protest
Autoritatea în „Împărăția” lui Dumnezeu
Transcenderea „revelației”
Mai mult decât un manual de cucernicie
2. Israel și poporul Împărăției lui Dumnezeu
Afirmând victoria lui Dumnezeu asupra răului
Inspirația și „cuvântul lui IHVH/Domnului”
Israel — poporul care aude Scriptura
Scriptura în iudaismul celui de-al doilea Templu
3. Scriptura și Iisus
Iisus realizează scopul spre care trimiteau Scripturile
Iisus insistă pe autoritatea Scripturii
4. „Cuvântul lui Dumnezeu” în Biserica apostolică
Predica apostolică a „Cuvântului” — povestea lui Iisus ca împlinire a povestirii Scripturii (Vechiului Testament)
Puterea schimbătoare de vieți a „cuvântului” — chemând și modelând noua Biserică
„Cuvântul” ca vehicul al autorității Duhului — energizând, modelând și conducând Biserica
Canonul Noului Testament — divers și bogat sau contradictoriu?
Lectura Vechiului Testament de către primii creștini — poporul Noului Legământ al lui
Dumnezeu și locul său în povestea în curs de desfășurare
Folosirea Scripturii în Biserica veche — continuitate și discontinuitate
Noul Testament în dialog cu toate culturile omenești
5. Primii o mie șase sute de ani
Contestările timpurii ale Scripturii întâmpinate printr-un apel la Scriptura însăși, la Tradiția veche și la o bună exegeză
Reafirmarea narațiunii scripturistice în fața creștinismelor alternative „nou”-descoperite
O centrare redusă pe caracterul narativ și pe dimensiunea-Israel a Scripturii
Exegeza „alegorică” — semn (deficitar) al angajamentului Bisericii de a rămâne fidelă Scripturii
Cele „patru sensuri” medievale — altă încercare (deficitară) de a sugera conturul complex al Scripturii
Dezvoltarea „Tradiției”
Sola Scriptura și Reforma
„Sensul literal” în Reformă
Reformatorii și „Tradiția”
Scriptura și Tradiția în Contrareformă
Reformatorii și Povestea lui Dumnezeu
Locul „rațiunii”
6. Contestarea iluminismului
Încercarea iluminismului de a submina creștinismul ortodox prin raționalism — o nouă răsucire a „rațiunii”
Citirea Bibliei în lumea iluminismului
Versiunea alternativă a iluminismului despre punctul culminant al istoriei
Noua viziune despre rău a iluminismului
Dezbaterile confuze ale științei biblice moderne
„Literală” și „neliterală”
Exegeza istorică — încă fundamentală, dar nu o garanție pentru „rezultatele asigurate” ale modernismului
Contestarea modernității de către postmodernism — corectiv necesar și deconstrucție nihilistă
Neputința postmodernismului
Dar „experiența”?
„Experiență” și context
7. Lecturi eronate ale Scripturii
Lecturi eronate de „dreapta”
Lecturi eronate de „stânga”
Polarizarea dezbaterilor și nevoia unei exegeze proaspete: orientate pe Împărăție și înrădăcinate în istorie
8. Cum ajungem înapoi pe pistă
Dumnezeu, Scriptura și misiunea Bisericii
Locul Tradiției — viața în dialog cu lecturile anterioare
Locul rațiunii — atenția la context, la sens și la o cunoaștere mai amplă de toate felurile
Dezvoltând o viziune multistratificată — modelul celor cinci acte
Strategii pentru onorarea autorității Scripturii (O lectură a Scripturii total contextuală / O lectură a Scripturii întemeiată liturgic / O lectură a Scripturii studiată în privat / O lectură a Scripturii împrospătată de o știință cuviincioasă / O lectură a Scripturii învățată de lideri acreditați ai Bisericii)
9. Studiu de caz — sabatul
Sabatul în Vechiul Testament
Sabatul în Noul Testament
Sabatul, timpul și speranța creștină
Sabatul astăzi?
10. Alt studiu de caz — monogamia
Anexă. Resurse recente despre Scriptură și studierea ei


Comentarii clienti: