Slide background Image layer

Patimi şi depresie.Ce este şi cum se vindecă depresia

Cauza depresiei este egoismul cel mare. Biserica cultivand smerenia si ascultarea, ne vindeca de ea. Viata ascetica si viata Sfintelor Taine ne izbavesc de toate patimile si de depresie. In special Taina Spovedaniei lucreaza generala "Psihanaliza dumnezeiasca ", pentru ca prin ea omul se vindeca mai...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Învăţături

Vezi detalii
Slide background Image layer

Fluture în palmă. De ce omul contemporan are nevoie de crestinism

Din punct de vedere al veşniciei, soarta oricărui om nu depinde, sub nicio formă, de circumstanţele vieţii lui, ci numai de modul cum se foloseşte de circumstanţele respective, date de Dumnezeu. Domnul cunoaşte structura duhovnicească a fiecăruia dintre noi şi, în iubirea Sa, îi oferă fiecărei pe...

Vezi detalii
Slide background Image layer

De la Urali la ceruri. Povestiri adevărate din vremuri ateiste

Am intrat sub un acoperiş pentru a mă adăposti puţin de vremea rea. Lângă mine s-au înghesuit și alții. Îndată ce vremea s-a indreptat, cei mai mulți au năvălit în clădirea de alături. Se pare că era o biserică. Am intrat și eu ca un tâlhar. Oare m-or fi văzut cineva? Nu de alta, dar aș fi rănit-o p...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Dumnezeiasca Liturghie

Dacă noi, la nivel personal sau comun, nu vom învăţa să trăim duhovniceşte din revelaţiile tainice care ne sunt oferite permanent în Liturghie, ci vom rămâne numai la nivelul de trăire sufletesc, însăşi Liturghia va fi pentru noi neînţeleasă, în mare parte. Adesea ni se pare că „duhovnicesc” înseamn...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Maica bucuriei- Monahia Gavrilia Papaiannis

De fapt, atunci când vorbeai cu ea simţeai că devenea tu, era ca şi când ţi-ai fi vorbit ţie însuţi, nu te adresai unei monahii. De aceea, nici nu spunea nimic, nu te corecta, şi ca urmare te simţeai foarte confortabil împreună cu ea, aşa cum te simţi cu tine. *** Maica nu era zâmbitoare, dar oc...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Îndemnuri mântuitoare de suflet ale părinților contemporani

Nu este suficient doar să te rogi, ci să şi fii atent. Să priveghezi, să fii atent la gânduri, să le struneşti cu multă îndemânare, altminteri ele te vor stăpâni, şi la sfârşit vei ajunge de batjocură demonilor. Nu am văzut suflet care să se roage să înainteze, să aibă foloase duhovniceşti, fără cur...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Patericul georgian

Fratele ajutat de frate este ca o cetate tare, spune înţeleptul Solomon (Pilde 18, 19). Cu o cetate întărită, cu o cetate de necucerit se aseamănă fiecare Biserică Ortodoxă locală atunci când este susţinută şi primeşte ajutorul şi sprijinul unei alte Biserici locale. Şi dacă aceasta se întâmplă î...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Scrieri Duhovnicesti BROSATA

Un autor filocalic sirian de importanţa Avvei Iosif Hazzaya este vrednic de o prezentare mai amplă decât o pot face rândurile unui simplu „prolog“. Întâi de toate, pentru simplul motiv că scrierile sale apar pentru prima oară în româneşte. În al doilea rând, pentru că cititorul modern de literatură ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Pravila zilnica a crestinului ortodox. Carte de rugaciuni.

Vezi detalii

Cuvinte de aur vol III. Nunta, familia si problemele lor

Traducere din limba greacă de Pr.Victor Manolache


17.00 14.45

Autor: Sfântul Ioan Gură de Aur

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 440

ISBN: 978-606-550-098-3

Volumul al treilea tratează subiectele: căsătorie, viaţa de familie şi feciorie. Astfel, Sfântul Părinte dă un răspuns cu putere crizei în care se găseşte astăzi familia creştină, lovită de duhul desfrânării, atacând punct cu punct toate justificările aduse de cei care încearcă s-o lovească. Motivaţii ca nepotrivirea de caracter, răcirea iubirii dintre soţi şi divorţul, primesc replica cea mai zdrobitoare, fără cuvânt de apărare.
Atunci când între bărbat şi femeie există înţelegere, pace şi iubire, atunci prisosesc toate bunurile şi rămân neatinse de orice cursă, având ca un zid mare şi de netrecut înţelegerea, care este după voia lui Dumnezeu. Aceasta îi va face mai puternici şi decât diamantul, mai statornici şi decât fierul, aceasta îi va ajuta mai mult decât orice bogăţie şi avere, aceasta îi va înălţa întru slava cea mai mare, aceasta le va dărui din prisos şi bunăvoinţa lui Dumnezeu.
DIN CUPRINS:

Prolog ........................................................................................ 7
Prologul ediţiei româneşti ................................................... 11
NUNTA ŞI CĂSĂTORIA
Căsătoria nu este o piedică pentru virtute .......................... 25
Pilda lui Noe ............................................................................ 26
Trebuie să existe „legătura iubirii, sporirea evlaviei” ....... 27
„Înţelegerea adevărată” ......................................................... 28
Bogăţia cea adevărată ............................................................. 28
Grija indispensabilă ................................................................ 30
Urmarea acestei legături ........................................................ 30
Înţelegerea şi iubirea sunt de neapărată nevoie ................. 31
Să facem toate şi să ne îngrijim
încât să existe pace şi linişte în familie ................................ 31
Trupul nu poate să se răzvrătească
împotriva lui însuşi ................................................................ 32
Cei din vechime căutau frumuseţea sufletului .................. 34
Învoiala cea mai sigură .......................................................... 35
Căsătoria lui Isaac cu Rebecca .............................................. 36
Urmările alaiurilor diavoleşti ............................................... 37
Nu urmaţi obiceiul cel rău! ................................................... 39
Iubirea lui Hristos faţă de Biserică
este modelul căsătoriei ........................................................... 39
Să nu ne pierdem pe noi înşine prin obiceiul cel rău! ....... 40
Îndepărtaţivă
de obiceiul cel rău! ....................................... 41
Vremea potrivită ..................................................................... 42
Îndatoririle femeii căsătorite şi ale celei necăsătorite ........ 43
Cele ale nunţii sunt comune, ca şi virtuţile ........................ 44
Scopul căsătoriei ..................................................................... 45
Pildele sfinte ale bărbaţilor virtuoşi căsătoriţi .................... 45
a) Moise şi Avraam .............................................................. 46
b) Solomoni, mama Macabeilor ........................................... 47
c) Sfântul Petru .................................................................... 48
d)Sfântul Filip. Hristos sa
aflat la nuntă
şi ia
oferit şi dar ............................................................. 48
Dacă este de folos, femeia îţi este sprijin.
Dacă este rea, îndreapto!
...................................................... 49
Pronia lui Dumnezeu
şi intimitatea bărbatului cu femeia ...................................... 50
Această iubire este mai chinuitoare decât orice tiranie .... 51
Legătura şi unirea ................................................................... 51
Nimic nu uneşte atât viaţa noastră
cât iubirea dintre bărbat şi femeie ........................................ 52
Urmările supunerii soţiei
aţă de bărbat „ca Domnului” ................................................ 52
Modelul şi măsura iubirii conjugale .................................... 54
Şi dacă pătimeşti ceva de dragul ei,
să nu te ruşinezi! ..................................................................... 55
Să nu ceri de la femeie ceea ce nu are .................................. 57
Să no
lauzi pentru frumuseţea ei! ....................................... 57
..............................................................................................
RELAţIILE DINTRE SOţI.
ÎNFRÂNAREA SOţILOR
Cunoaşterea soţilor ................................................................ 181
Cursa cea grea ........................................................................ 182
Despărţirea trebuie să fie „cu învoială” ............................. 182
Înţelegerea este mai înaltă decât toate ................................ 183
Scopul înfrânării .................................................................... 184
Mărturii din viaţa sfinţilor ................................................... 184
Înfrânarea este necesară pentru cei care
voiesc să se îndeletnicească cu rugăciunea ........................ 185
Femeia care se înfrânează fără voia soţului ....................... 186
NAŞTEREA DE FII.
LIPSA COPIILOR – STERILITATEA
Icoana Învierii ......................................................................... 187
Creatorul întregii zidiri ......................................................... 187
„A deschis pântecele ei” ....................................................... 188
Grijile celei căsătorite ............................................................ 188
Nevoia virtuţii ........................................................................ 189
Naşterea de copii şi creşterea cea bună .............................. 190
Scopul căsătoriei .................................................................... 191
Femeia nul
lasă pe bărbat să se mândrească .................... 191
Femeia este una dintre cele mai preţioase făpturi ............ 191
Femeile să nu se necăjească .................................................. 192
Sterilitatea nu vine din păcat ............................................... 193
Lipsa copiilor este nesuferită pentru femeie ..................... 194
PĂRINţI, COPII, CREŞTEREA COPIILOR
O altă formă de stăpânire ..................................................... 197
Cinstirea părinţilor de către copii
este voia lui Dumnezeu ........................................................ 198
Învăţătorii după fire .............................................................. 200
Iubirea părinţilor pentru copii este o nevoie firească ...... 200
Graniţele ascultării şi ale respectului faţă de părinţi ....... 201
Pe părinţi trebuie săi
îngrijim până la sfârşit ................... 202
„Voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie
pe copiii voştri!” ..................................................................... 202
Monahii îi cinstesc în mod deosebit pe părinţii lor .......... 203
Povaţă scurtă .......................................................................... 203
............................................................................................................
VĂDUVIE, DIVORţ, CĂSĂTORIA A DOUA
Răul nesuferit ......................................................................... 315
Puterea ocrotirii lor ............................................................... 315
Puterea lacrimilor văduvei ................................................... 316
Teai
despărţit de bărbatul tău,
dar teai
unit cu Dumnezeu! ................................................ 316
Cine este văduva cea adevărată? ......................................... 317
Iar cea care trăieşte în desfătări, deşi vie, e moartă .......... 318
Cine este văduvă? .................................................................. 319
Vrednicie şi cinste şi slavă mare .......................................... 320
Măreţia şi vrednicia văduviei .............................................. 321
Văduvia înseamnă fapte şi vrednicii .................................. 322
Trăsătura văduvelor .............................................................. 323
Văduvia nu este numele suferinţei ..................................... 323
Văduvele întâmpină cea mai mare durere
din partea episcopilor ........................................................... 324
..........................................................................................................
DESFRÂNARE, ADULTER, AVORT
Patima pierzătoare ................................................................. 359
Prin păcatele acestea Îl necinsteşti pe Dumnezeu ............ 359
Pricina şi urmările acestor păcate ....................................... 360
Nemulţumirea faţă de Dumnezeu
este mai rea decât desfrânarea ............................................. 361
Trăsătura desfrânatei ............................................................. 362
Desfrânarea îi face pe oameni destrăbălaţi şi ucigaşi ...... 362
Neamul femeilor desfrânate este obraznic ........................ 363
Trupul desfrânatei este gunoi .............................................. 363
Rodul ruşinii ........................................................................... 363
Tu o faci pe desfrânată şi ucigaş .......................................... 364
Urmarea desfrânării şi idolatria .......................................... 365
Originea desfrânării .............................................................. 365
PERVERSIUNE – HOMOSEXUALITATE
Apogeul relelor ...................................................................... 411
Animalele nu răstoarnă legile firii ...................................... 413
Nepăsarea părinţilor ............................................................. 414
Patima cea mai plină de necinste ........................................ 415
Cauza homosexualităţii este lăcomia .................................. 416
Războiul împătrit ................................................................... 417
Originea patimii ..................................................................... 418
Convieţuirea nebunească ..................................................... 419
Homosexualii sunt mai răi decât ucigaşii .......................... 419
Jignirea cea mai rea ............................................................... 420
Ai primi să fii câine? .............................................................. 420
Originea păcatului ................................................................. 421


Comentarii clienti: