Slide background Image layer

Patimi şi depresie.Ce este şi cum se vindecă depresia

Cauza depresiei este egoismul cel mare. Biserica cultivand smerenia si ascultarea, ne vindeca de ea. Viata ascetica si viata Sfintelor Taine ne izbavesc de toate patimile si de depresie. In special Taina Spovedaniei lucreaza generala "Psihanaliza dumnezeiasca ", pentru ca prin ea omul se vindeca mai...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Învăţături

Vezi detalii
Slide background Image layer

Fluture în palmă. De ce omul contemporan are nevoie de crestinism

Din punct de vedere al veşniciei, soarta oricărui om nu depinde, sub nicio formă, de circumstanţele vieţii lui, ci numai de modul cum se foloseşte de circumstanţele respective, date de Dumnezeu. Domnul cunoaşte structura duhovnicească a fiecăruia dintre noi şi, în iubirea Sa, îi oferă fiecărei pe...

Vezi detalii
Slide background Image layer

De la Urali la ceruri. Povestiri adevărate din vremuri ateiste

Am intrat sub un acoperiş pentru a mă adăposti puţin de vremea rea. Lângă mine s-au înghesuit și alții. Îndată ce vremea s-a indreptat, cei mai mulți au năvălit în clădirea de alături. Se pare că era o biserică. Am intrat și eu ca un tâlhar. Oare m-or fi văzut cineva? Nu de alta, dar aș fi rănit-o p...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Dumnezeiasca Liturghie

Dacă noi, la nivel personal sau comun, nu vom învăţa să trăim duhovniceşte din revelaţiile tainice care ne sunt oferite permanent în Liturghie, ci vom rămâne numai la nivelul de trăire sufletesc, însăşi Liturghia va fi pentru noi neînţeleasă, în mare parte. Adesea ni se pare că „duhovnicesc” înseamn...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Maica bucuriei- Monahia Gavrilia Papaiannis

De fapt, atunci când vorbeai cu ea simţeai că devenea tu, era ca şi când ţi-ai fi vorbit ţie însuţi, nu te adresai unei monahii. De aceea, nici nu spunea nimic, nu te corecta, şi ca urmare te simţeai foarte confortabil împreună cu ea, aşa cum te simţi cu tine. *** Maica nu era zâmbitoare, dar oc...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Îndemnuri mântuitoare de suflet ale părinților contemporani

Nu este suficient doar să te rogi, ci să şi fii atent. Să priveghezi, să fii atent la gânduri, să le struneşti cu multă îndemânare, altminteri ele te vor stăpâni, şi la sfârşit vei ajunge de batjocură demonilor. Nu am văzut suflet care să se roage să înainteze, să aibă foloase duhovniceşti, fără cur...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Patericul georgian

Fratele ajutat de frate este ca o cetate tare, spune înţeleptul Solomon (Pilde 18, 19). Cu o cetate întărită, cu o cetate de necucerit se aseamănă fiecare Biserică Ortodoxă locală atunci când este susţinută şi primeşte ajutorul şi sprijinul unei alte Biserici locale. Şi dacă aceasta se întâmplă î...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Scrieri Duhovnicesti BROSATA

Un autor filocalic sirian de importanţa Avvei Iosif Hazzaya este vrednic de o prezentare mai amplă decât o pot face rândurile unui simplu „prolog“. Întâi de toate, pentru simplul motiv că scrierile sale apar pentru prima oară în româneşte. În al doilea rând, pentru că cititorul modern de literatură ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Pravila zilnica a crestinului ortodox. Carte de rugaciuni.

Vezi detalii

Harisma discernământului în călăuzirea duhovnicească ortodoxă

Traducere din limba greacă de Spătărelu Cristian


13.00 11.05

Autor: ***

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 288

ISBN: 978-606-550-102-7

„Discernământul celor desăvârşiţi este cunoaşterea pe care o au în ei din iluminare dumnezeiască, care prin lumina ei are puterea de a lumina pe deplin cele întunecate care există în ceilalţi. Sau, cu alte cuvinte, este în general recunoscută şi se numeşte discernământ, cunoaşterea şi înţelegerea fără greşeală a voii lui Dumnezeu în orice vreme şi orice loc şi orice împrejurare, care se pare că există doar în cei curaţi la inimă, la trup şi la gură” (Sfântul Ioan Scărarul, Cuvânt despre discernământ).

Discernământul, care constituie obiectul acestei cărţi, este condiţia de bază a judecării corecte în orice problemă, şi cu atât mai mult este necesar pentru a da un răspuns corect în problemele duhovniceşti. Pentru dobândirea şi cultivarea discernământului duhovnicesc, de mare ajutor este studierea vieţilor şi învăţăturilor Părinţilor şi Sfinţilor Bisericii noastre, fiindcă din acestea învăţăm că Părinţii abordau cu discernământ diferite cazuri şi probleme ale vieţii duhovniceşti. Pentru a-i ajuta pe creştinii interesaţi, scriitorul a adunat în această carte foarte multe întâmplări care lămuresc corecta abordare a diferitelor chestiuni duhovniceşti.

Fie ca această carte să se dovedească un ajutor lămuritor şi folositor pentru toţi cei care se ocupă cu călăuzirea duhovnicească a semenilor lor, precum duhovnicii, părinţii, dascălii etc.
DIN CUPRINS:
Prologul editorului............................................................................ 5
Introducere......................................................................................... 7
Capitolul I
Lipsa discernământului
îi răneşte şi îi chinuieşte pe credincioşi......................................... 15
Lipsa de experienţă a dascălului îi distruge pe ucenici............. 16
Cum s‑au purtat un duhovnic lipsit de discernământ şi
un duhovnic cu discernământ cu un păcătos deznădăjduit...... 18
Cu „canoanele” din Pidalion,
duhovnicul poate face fărădelegi.................................................. 22
Să fiţi atenţi la ce duhovnici mergeţi............................................. 24
Vai‑vai! Cât s‑a amăgit sărmanul!................................................. 24
Unii duhovnici te pot încurca........................................................ 25
Ai grijă ce le spui duhovnicilor...................................................... 26
N‑a reuşit prea bine, sărmanul!..................................................... 26
O „predică” fără discernământ...................................................... 28
Să nu‑i sileşti pe tineri să meargă la spovedanie......................... 29
Capitolul II
Trebuie să găsim un doctor duhovnicesc bun............................. 30
Să găseşti un părinte duhovnicesc virtuos................................... 30
Să găseşti călăuzitor bun!................................................................ 32
Să te spovedeşti la părinţi înzestraţi cu discernământ............... 33
Mergi la un doctor priceput şi fă ce‑ţi spune............................... 35
Să închizi rănile trecutului
cu ajutorul unui duhovnic experimentat..................................... 36
Să ne mărturisim cugetele unor părinţi înzestraţi
cu discernământ, nu unora care au doar barba albă
din pricina vârstei............................................................................ 37
Duhovnicii buni sunt rari............................................................... 41
Capitolul III
Însuşirile unui duhovnic bun......................................................... 44
Părintele duhovnic în Tradiţia Ordodoxă.................................... 45
Discernământul, care distinge răul
şi îndepărtează rătăcirea diavolului.............................................. 47
Smulge rădăcina ca să nu cazi din nou în păcat.......................... 49
Pacea dumnezeiască şi blândeţea.................................................. 50
Sensul adevăratei pocăinţe............................................................. 51
Sensul spovedaniei.......................................................................... 53
Domnul îl miluieşte pe cel ce se pocăieşte................................... 55
Cum trebuie să se rânduiască în Biserică
felul şi vremea pocăinţei................................................................. 57
Dumnezeu îl primeşte pe omul care se pocăieşte
şi după trei zile................................................................................. 59
Pocăinţa sinceră te poate izbăvi într‑o singură clipă.................. 60
„Iconomia” vindecătoare a sfintelor canoane ale Bisericii......... 61
Lua asupra lui păcatul celor slabi.................................................. 64
Să îndreptăm răul prin iubire şi blândeţe,
nu prin fapte pătimaşe.................................................................... 64
În luptă avem nevoie de odihnă şi recreere................................. 65
Preotul să primească şi cuvintele simple ale pocăinţei sincere..... 66
O spovedanie generală poate să rezolve probleme grave.
Te poate izbăvi şi de atacurile aflate în faşă ................................ 68
Harul lui Dumnezeu îl uşurează pe duhovnic
de povara grea a necazurilor celui ce se spovedeşte.................. 70
Duhovnicul nu este lipsit de greşeală, nici dictator.................... 70
Smerenia duhovnicului................................................................... 71
Cu judecata mea pot face greşeli................................................... 72
Când duhovnicul este vătămat sau lipsit de experienţă............ 74
Episcopul sau preotul, care‑l opreşte de la slujbele Bisericii
pe cel ce se pocăieşte, să fie caterisit.............................................. 76
Capitolul IV
Virtuţile duhovnicului bun înfăţişate mai ales prin descrieri,
povestiri şi poveţe............................................................................ 77
Portretul părintelui Iacov: smerit, luminos, blând...................... 78
În faţa unui stareţ adevărat............................................................ 80
Îmbrăţişarea duhovnicească a stareţului Serafim de Viriţa....... 81
Cele trei harisme ale duhovnicului............................................... 84
Egumenul să fie mai degrabă o mamă pentru monahi,
decât un tată..................................................................................... 87
Îi primea pe toţi cu iubire şi îi întorcea la Dumnezeu................ 88
L‑a ajutat pe Giorgakis să scape de legăturile satanice
ale hinduismului.............................................................................. 90
Pace şi veselie revărsa în jur........................................................... 91
La spovedanie părintele Porfirie te primea cu inima deschisă,
cu iubire şi rugăciune...................................................................... 92
Dacă nu‑l mustri, sufletul lui se deschide.................................... 93
Nu ne tăia aripile............................................................................. 94
Avea braţele deschise pentru toţi.................................................. 95
M‑a îmbrăţişat cu blândeţe şi m‑a îndemnat
să mă împărtăşesc............................................................................ 95
Ce i‑a spus unui tânăr speriat........................................................ 97
Ştii ce băieţi buni sunt?................................................................... 97
Au săvârşit toate păcatele, dar eu îi iubesc!................................. 98
L‑a vizitat un grup de hipioţi......................................................... 99
L‑a îmbrăţişat pe beţiv şi a început să‑l sărute.......................... 100
A vrut mai întâi să‑i îndulcească sufletul................................... 101
E nevoie şi de puţină constrângere............................................. 102
Duhovnicul să lucreze liber, cu discernământ şi bunătate...... 102
Nu voia să impună nimic............................................................. 104
Spunea ceea ce putea să primească fiecare în suflet................. 105
Am văzut că sufletul ei era pustiu şi am început
de la ceva uşor................................................................................ 105
Nu constrângea pe nimeni........................................................... 106
Libertatea pe care i‑o lăsa celui cu care vorbea......................... 107
Să nu intervii în viaţa personală a celor care
se spovedesc la tine....................................................................... 107
Prima dată întâlnim un preot care nu ne‑a vorbit
deloc de Dumnezeu!...................................................................... 108
Se afla împreună cu criminalii de război şi nu‑i cerceta
niciodată pentru nimic.................................................................. 109
Ascultarea se face de bună voie................................................... 110
Nu constrângeţi voinţa liberă a oamenilor................................ 110
Ascultarea este o relaţie personală liberă................................... 113
Eu îmi spun doar părerea. Te las liberă...................................... 114
Când asculţi doar ce vrei tu.......................................................... 115
Duhovnic cu experienţă................................................................ 116
Îndreptarea unui frate calomniator dintr‑o obşte..................... 116
Există multe feluri de boli şi leacuri............................................ 117
.....................................................................................................................


Comentarii clienti: