Slide background Image layer

Patimi şi depresie.Ce este şi cum se vindecă depresia

Cauza depresiei este egoismul cel mare. Biserica cultivand smerenia si ascultarea, ne vindeca de ea. Viata ascetica si viata Sfintelor Taine ne izbavesc de toate patimile si de depresie. In special Taina Spovedaniei lucreaza generala "Psihanaliza dumnezeiasca ", pentru ca prin ea omul se vindeca mai...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Învăţături

Vezi detalii
Slide background Image layer

Fluture în palmă. De ce omul contemporan are nevoie de crestinism

Din punct de vedere al veşniciei, soarta oricărui om nu depinde, sub nicio formă, de circumstanţele vieţii lui, ci numai de modul cum se foloseşte de circumstanţele respective, date de Dumnezeu. Domnul cunoaşte structura duhovnicească a fiecăruia dintre noi şi, în iubirea Sa, îi oferă fiecărei pe...

Vezi detalii
Slide background Image layer

De la Urali la ceruri. Povestiri adevărate din vremuri ateiste

Am intrat sub un acoperiş pentru a mă adăposti puţin de vremea rea. Lângă mine s-au înghesuit și alții. Îndată ce vremea s-a indreptat, cei mai mulți au năvălit în clădirea de alături. Se pare că era o biserică. Am intrat și eu ca un tâlhar. Oare m-or fi văzut cineva? Nu de alta, dar aș fi rănit-o p...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Dumnezeiasca Liturghie

Dacă noi, la nivel personal sau comun, nu vom învăţa să trăim duhovniceşte din revelaţiile tainice care ne sunt oferite permanent în Liturghie, ci vom rămâne numai la nivelul de trăire sufletesc, însăşi Liturghia va fi pentru noi neînţeleasă, în mare parte. Adesea ni se pare că „duhovnicesc” înseamn...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Maica bucuriei- Monahia Gavrilia Papaiannis

De fapt, atunci când vorbeai cu ea simţeai că devenea tu, era ca şi când ţi-ai fi vorbit ţie însuţi, nu te adresai unei monahii. De aceea, nici nu spunea nimic, nu te corecta, şi ca urmare te simţeai foarte confortabil împreună cu ea, aşa cum te simţi cu tine. *** Maica nu era zâmbitoare, dar oc...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Îndemnuri mântuitoare de suflet ale părinților contemporani

Nu este suficient doar să te rogi, ci să şi fii atent. Să priveghezi, să fii atent la gânduri, să le struneşti cu multă îndemânare, altminteri ele te vor stăpâni, şi la sfârşit vei ajunge de batjocură demonilor. Nu am văzut suflet care să se roage să înainteze, să aibă foloase duhovniceşti, fără cur...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Patericul georgian

Fratele ajutat de frate este ca o cetate tare, spune înţeleptul Solomon (Pilde 18, 19). Cu o cetate întărită, cu o cetate de necucerit se aseamănă fiecare Biserică Ortodoxă locală atunci când este susţinută şi primeşte ajutorul şi sprijinul unei alte Biserici locale. Şi dacă aceasta se întâmplă î...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Scrieri Duhovnicesti BROSATA

Un autor filocalic sirian de importanţa Avvei Iosif Hazzaya este vrednic de o prezentare mai amplă decât o pot face rândurile unui simplu „prolog“. Întâi de toate, pentru simplul motiv că scrierile sale apar pentru prima oară în româneşte. În al doilea rând, pentru că cititorul modern de literatură ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Pravila zilnica a crestinului ortodox. Carte de rugaciuni.

Vezi detalii

Cuvinte de aur vol IV. Milostenia, inima virtuții

Traducere din limba greacă de Pr. Victor. Manolache


15.00 12.75

Autor: Sfântul Ioan Gură de Aur

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 327

ISBN: 978-606-550-089-1

Mare şi neînfricată este puterea milosteniei. Pentru că lucrul acesta are multă îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu şi, ca şi cum ar fi o împărăteasă a vieţii noastre, aşa se înalţă de obicei cu mare uşurinţă spre înălţimile cereşti. Şi puterile îngereşti care păzesc porţile cerului, dacă văd că milostenia se înalţă, deschid porţile şi celorlalte virtuţi, însă dacă văd că nu este milostenie, închid aceste porţi.
Asemenea este puterea milosteniei, ea se arată lucru nemuritor, nestricăcios, care niciodată nu poate să se stingă. În general, toate lucrurile omeneşti se risipesc, însă rodul milosteniei rămâne mereu neveştejit, fără să fie împiedicat de nicio greutate în timp. Pentru că, deşi trupul se risipeşte, milostenia nu se pierde odată cu viaţa aceasta, ci merge înaintea trupului ca să-i pregătească şi să-i împodobească locaşul sălăşluirii, despre care Hristos zice: „În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt” (Ioan 14, 2). Chiar şi dinspre latura aceasta, milostenia este mai înaltă decât lucrurile omeneşti, este veşnică şi netrecătoare, trăsătură pe care n-o are niciunul dintre lucrurile lumeşti. Pentru că, dacă pomeneşti de frumuseţe, aceasta se veştejeşte prin boală şi se pierde împreună cu bătrâneţea. Dacă aminteşti de stăpânire, şi aceasta de multe ori se schimbă. Dacă vorbeşti despre bogăţie sau despre orice altceva dintre lucrurile strălucitoare şi slăvite ale prezentei vieţi, acest bun atunci acest bun i-a părăsit pe oameni în timp ce încă erau în viaţă sau când au murit i-a lăsat goi şi pustii. Rodul dreptăţii nu este însă astfel! Nu se pierde odată cu trecerea vremii, nu este întrerupt prin moarte, ci devine încă mai sigur, atunci când pluteşte spre acel ţărm neînviforat. (Comentariu la Psalmul 111, E.P.E. 6, 438. P.G. 55, 294).
DIN CUPRINS:
PROLOG..............................................................................................5
Prologul ediţiei româneşti................................................................9
Milostenia, inima virtuţii
Împrumutul neobişnuit...................................................................23
Milostenia poate să şteargă păcatele..............................................24
„Împarte cele de prisos săracilor”..................................................25
Să semănăm cât este vreme.............................................................26
Podoaba şi veşmântul sufletului....................................................27
Împodobeşte‑ţi sufletul cu podoabe de aur!.................................27
Dăruieşti puţine şi primeşti multe.................................................28
Milostenia devine pricină de îndrăzneală.....................................29
Să‑L preferăm pe Hristos cel gol în locul ruginii!........................30
Milostenia este sămânţă...................................................................31
Domnul ia aminte la dispoziţia bogatului....................................32
Cine primeşte ofranda?....................................................................32
Milostenia nu trebuie să se facă din slavă deşartă.......................33
Milostenia pierde rănile sufletelor noastre...................................34
Milostenia pierde moartea...............................................................35
Medicamentul cel mai ieftin............................................................36
Risipirea minunată...........................................................................38
Milostenia este nemuritoare şi neveştejită....................................39
Iconomul înţelept..............................................................................40
Măsura milosteniei...........................................................................41
Nimeni nu este atât de slăvit cât cel milostiv...............................43
Felul în care suntem stăpâni peste averile noastre......................44
Milostenia se face pricină de mai mare câştig şi folos.................45
Nu suntem mai săraci decât acea văduvă.....................................46
Mâinile celui milostiv sunt limanul săracilor...............................46
Starea sufletească a celui înfometat................................................47
Oare nu ne temem că-l vom vedea pe sărac în sânul lui Avraam.....48
„Îngrijeşte‑te să‑ţi ştergi păcatele tale prin milostenie”..............50
Milostenia este împărăteasa vieţuirii noastre...............................50
Milostenia şi fecioria.........................................................................51
Vom rămâne fără răspuns de apărare în faţa milosteniei
minunate şi a iubirii de străini arătată de văduvă...................... 51
Milostenia minunată şi iubirea de străini......................................53
Pretextul unora de a nu face milostenie........................................55
Ce iertare vom primi?......................................................................56
Milostenia este împărăteasa virtuţilor, care are mare
îndrăzneală....................................................................................... 57
Măsura ofrandei................................................................................57
Ai adunat bani pe nedrept? Împarte‑i cu dreptate!.....................58
Milostenia este negoţ, semănătură şi recoltă................................58
„Risipeşte, ca să nu păgubeşti!”......................................................59
Magii şi noi, creştinii de astăzi........................................................60
Locul vistieriei...................................................................................61
Idolatrii nu vin la credinţă datorită felului nostru de viaţă........62
Să îndepărtăm laţul cu care ne ţine strâns bogăţia......................63
„Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui”.................................64
Dumnezeu este datornicul şi garantul...........................................65
Dumnezeu ştie când să întoarcă datoria.......................................66
Există plată şi pentru cuvinte şi suspinuri....................................66
Este nevoie de luare–aminte...........................................................67
Slava deşartă şi milostenia...............................................................68
Felul în care trebuie să miluim.......................................................69
„Sădeşte în cer comoara ta!”...........................................................70
Aurul în ceruri se face comoară şi semănătură............................70
Să nu te temi de amânare.................................................................71
Milostenia pentru morţi...................................................................72
Pretexte şi îndreptăţiri de fiecare zi................................................73
„Tu mă osândeşti pentru nelucrare, eu te judec pentru fapte
viclene”.............................................................................................. 74
Nu trebuie să fim lipsiţi de omenie şi nemiloşi............................74
„Pune şi tu frâu pântecelui tău”.....................................................75
Săracul a ajuns la ţărm şi s‑au ridicat valurile..............................76
Dacă nu vrei să‑l miluieşti, măcar slobozeşte‑l în pace...............77
Milostenia ne face egali cu Dumnezeu..........................................78
Să nu devii mai aspru şi mai sălbatic decât fiarele......................79
Este nevoie de medicamente şi nu de răni....................................80
Împarte bunurile tale cu Hristos....................................................82
„Nu‑ţi cer sânge, ci apă rece!”.........................................................83
Cât de mare este nesimţirea noastră!.............................................84
Să devenim blânzi şi iubitori de oameni!......................................85
Inima virtuţii......................................................................................86
Nu‑i dăruieşti săracului nici cele necesare....................................87
Câinele tău este mai presus decât Hristos.....................................88
Prin cel sărac, Hristos intră în casa ta............................................88
Vrei să cinsteşti Trupul lui Hristos?...............................................89
Hristos n‑are nevoie de vase de aur, ci de suflete de aur...........90
Să nu‑l treci cu vederea pe fratele tău care suferă!......................92
Milostenia este cea mai folositoare artă.........................................93
Este nevoie doar de bună dispoziţie..............................................94
Milostenia dobândeşte nenumărate lucruri..................................94
Milostenia ne face asemenea cu Dumnezeu.................................95
În veacul viitor milostenia ne va preaslăvi mai mult..................95
Milostenia este cel mai bun apărător.............................................96
Milostenia rânduieşte viaţa omenească.........................................97
Milostenia trebuie să fie curăţată de lăcomie................................98
Lăcomia nu se vindecă prin milostenie.........................................99
Cu cine se aseamănă cel care miluieşte din nedreptăţi?...........101
Milostenia noastră trebuie să fie mai mare decât milostenia
fariseilor.......................................................................................... 102
Milostenia este neînfrântă şi nebiruită de diavol.......................103
Pretextele săracilor şi ale bogaţilor...............................................103
Cât dăruiesc ceilalţi desfrânatelor?..............................................104
Faci ascultare de diavol şi Îl dispreţuieşti pe Hristos?..............105
Milostenia rezolvă şi problema economică.................................106
Pretextul copiilor.............................................................................107
Cheltuiala cea bună........................................................................108
Pretextul impozitelor......................................................................109
Impozitul cel bun............................................................................110
Milostenia este comoară, împrumut şi zapis..............................111
„Zapisul acesta dă‑l copiilor tăi!”.................................................112
Să adunăm acest câştig frumos!....................................................112
La A Doua Venire va fi propovăduit cel care îi hrăneşte pe cei
săraci şi le dăruieşte binefaceri.................................................... 113
Milostenia drăcească......................................................................114
Milostenia este mărturia cinstirii Domnului...............................116
Hristos este Cel Care cerşeşte.......................................................117
„În fiecare zi ne vorbeşti despre milostenie!”.............................118
Milostenia este mai înaltă decât rugăciunea şi postirea............119
Ţine făcliile aprinse!........................................................................121
Milostenia este luminătoare, întăritoare, vindecătoare.............122
Să le dăruim pe cele mici, ca să le câştigăm pe cele mari..........123
Să semănăm, ca să secerăm!..........................................................123
Să ne ruşinăm de iubirea Lui de oameni cea nemăsurată........124
Milostenia ne dăruieşte cele mai multe cinstiri..........................127
Să ne îngrijim să cumpărăm Cerul!..............................................128
Dacă Îl trecem cu vederea pe Hristos cel flămând şi El ne va
trece cu vederea!............................................................................ 129
De ce te lipseşti pe tine însuţi de rudenie?..................................130
Milostenia este şi pentru cei săraci şi pentru cei bogaţi............132
Durata milosteniei: cât trăieşti pe pământ!.................................133
Milostenia trebuie să fie curăţată de lăcomie..............................135
Când se întâmplă întinarea?..........................................................136
Curăţenia trupească nu ne foloseşte când sufletul este murdar.....137
Când milostenia este curată..........................................................137
„Cugetă la ziua aceea...!”...............................................................138
Domnul ţi‑a dat trupul şi sângele Lui, şi tu nu‑I dai niciun
pahar cu apă rece?......................................................................... 140
Prezenţa binefăcătoare a săracilor................................................141
Şi sufletul are nevoie de hrană în fiecare zi.................................142
Urmările milosteniei curate...........................................................143
Îngroparea milosteniei...................................................................144
Moştenitorul Hristos......................................................................145
Nu există virtute mai înaltă decât milostenia.............................146
Milostenia este izvor.......................................................................147
Când rodeşte copacul milosteniei................................................149
Milostenia face sufletul de diamant.............................................150
Trăsăturile milosteniei...................................................................151
Felurile milosteniei.........................................................................153
Cazul fericitei Tecla........................................................................156
Acolo unde se face milostenie diavolul nu se apropie..............156
Şi dacă sunt nişte înşelători şi nişte nerecunoscători?...............157
Când dăruieşti, atunci câştigi!.......................................................157
Masa cea mai sigură.......................................................................158
Diavolul pleacă prin milostenie....................................................159
Pe cine miluiesc cei bogaţi?...........................................................160
Timpul înmulţeşte bogăţia............................................................161
Pretextul că avem copii..................................................................163
Bucuria lui Hristos când are creditori..........................................165
Hristos nu cere cu sila, ca să ai plată mare!.................................165
Cel care vrea să devină bogat să fie sărac!..................................166
Milostenia este veşmânt.................................................................167
Să nu ne facem judecători aspri ai celorlalţi...............................168
Trebuie să dăruim întotdeauna!...................................................169
Dăruim lucruri stricăcioase şi primim lucruri nestricăcioase
şi vrednice....................................................................................... 170
Rupeţi legăturile!............................................................................174
Vistieriile cele bune.........................................................................174
Podoabele milosteniei....................................................................175
Să ne îngrijim de templele lui Dumnezeu...................................176
Să oferim voinţa şi râvna noastră.................................................177
Hristos S‑a făcut pentru noi sărac, ..............................................178
gol şi vagabond...............................................................................178
„Doresc să fiu hrănit de tine, deoarece te iubesc foarte mult!”...179
Care este folosul venit din aplauze?............................................180
Cel puţin când mori, dăruieşte lucrurile tale!.............................181
Aminteşte‑ţi de înaintaşii credinţei tale!.....................................182
Numără‑L pe Domnul între robii tăi............................................183
Scopul şi felurile milosteniei.........................................................184
Predispoziţiile milosteniei: prisosinţa şi mulţumirea................185
Cum poate un sărac să miluiască cu inimă veselă?...................187
Negoţul cel bun...............................................................................187
Gândeşte‑te al cui ucenic şi rob eşti!............................................188
Nu miluieşti, însă de ce ocărăşti?.................................................189
....................................................................................................................


Comentarii clienti: