Slide background Image layer

Patimi şi depresie.Ce este şi cum se vindecă depresia

Cauza depresiei este egoismul cel mare. Biserica cultivand smerenia si ascultarea, ne vindeca de ea. Viata ascetica si viata Sfintelor Taine ne izbavesc de toate patimile si de depresie. In special Taina Spovedaniei lucreaza generala "Psihanaliza dumnezeiasca ", pentru ca prin ea omul se vindeca mai...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Învăţături

Vezi detalii
Slide background Image layer

Fluture în palmă. De ce omul contemporan are nevoie de crestinism

Din punct de vedere al veşniciei, soarta oricărui om nu depinde, sub nicio formă, de circumstanţele vieţii lui, ci numai de modul cum se foloseşte de circumstanţele respective, date de Dumnezeu. Domnul cunoaşte structura duhovnicească a fiecăruia dintre noi şi, în iubirea Sa, îi oferă fiecărei pe...

Vezi detalii
Slide background Image layer

De la Urali la ceruri. Povestiri adevărate din vremuri ateiste

Am intrat sub un acoperiş pentru a mă adăposti puţin de vremea rea. Lângă mine s-au înghesuit și alții. Îndată ce vremea s-a indreptat, cei mai mulți au năvălit în clădirea de alături. Se pare că era o biserică. Am intrat și eu ca un tâlhar. Oare m-or fi văzut cineva? Nu de alta, dar aș fi rănit-o p...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Dumnezeiasca Liturghie

Dacă noi, la nivel personal sau comun, nu vom învăţa să trăim duhovniceşte din revelaţiile tainice care ne sunt oferite permanent în Liturghie, ci vom rămâne numai la nivelul de trăire sufletesc, însăşi Liturghia va fi pentru noi neînţeleasă, în mare parte. Adesea ni se pare că „duhovnicesc” înseamn...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Maica bucuriei- Monahia Gavrilia Papaiannis

De fapt, atunci când vorbeai cu ea simţeai că devenea tu, era ca şi când ţi-ai fi vorbit ţie însuţi, nu te adresai unei monahii. De aceea, nici nu spunea nimic, nu te corecta, şi ca urmare te simţeai foarte confortabil împreună cu ea, aşa cum te simţi cu tine. *** Maica nu era zâmbitoare, dar oc...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Îndemnuri mântuitoare de suflet ale părinților contemporani

Nu este suficient doar să te rogi, ci să şi fii atent. Să priveghezi, să fii atent la gânduri, să le struneşti cu multă îndemânare, altminteri ele te vor stăpâni, şi la sfârşit vei ajunge de batjocură demonilor. Nu am văzut suflet care să se roage să înainteze, să aibă foloase duhovniceşti, fără cur...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Patericul georgian

Fratele ajutat de frate este ca o cetate tare, spune înţeleptul Solomon (Pilde 18, 19). Cu o cetate întărită, cu o cetate de necucerit se aseamănă fiecare Biserică Ortodoxă locală atunci când este susţinută şi primeşte ajutorul şi sprijinul unei alte Biserici locale. Şi dacă aceasta se întâmplă î...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Scrieri Duhovnicesti BROSATA

Un autor filocalic sirian de importanţa Avvei Iosif Hazzaya este vrednic de o prezentare mai amplă decât o pot face rândurile unui simplu „prolog“. Întâi de toate, pentru simplul motiv că scrierile sale apar pentru prima oară în româneşte. În al doilea rând, pentru că cititorul modern de literatură ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Pravila zilnica a crestinului ortodox. Carte de rugaciuni.

Vezi detalii

Sinaxarul Sfântului Haralambie

Traducere din limba greacă: pr. dr. Constantin Petrache.


10.00 5

Autor: Monahia Teotekni, Mănăstirea Sfântul Ştefan - Meteora

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 200

ISBN: 978-606-550-100-3

Chipul Sfântului Mucenic Haralambie, cel slăvit de însăşi slava Mielului Înjunghiat, prin viaţa plină de lumina jertfei pentru Hristos, mişcă sufletele credincioşilor, dar mai ales acel suflet care vrea să se apropie cu evlavie şi să cerceteze cu atenţie această viaţă mucenicească. Haralambie a fost un atlet curajos al lui Hristos, al credinţei creştine şi al jertfei pentru aceasta. A fost un adevărat slujitor al altarului, cu adâncă cunoştinţă a misiunii sale sfinte, cu conştiinţa că oferă cu mâinile sale celor credincioşi viaţa cerească, Trupul şi Sângele Mântuitorului.

A fost un îndrumător de suflete plin de virtuţi şi înţelepciune, o pildă vie de viaţă duhovnicească, un sprijin puternic pentru credincioşii vremii sale, dar şi o personalitate care inspira celor prezenţi, clerici, laici sau necredincioşi, multă bărbăţie. Mucenicia vieţii sale sfinte, plină de răbdarea în Duhul Sfânt, de curaj, de nădejde în Hristos, este pecetluită de chinurile înfricoşătoare ale trupului său bătrân, pentru a deveni „cel mare între mucenici”. Prin martiriul său şi prin dragostea sa a dobândit dragostea tuturor celor care cred în Hristos.
CUPRINS
Prolog...................................................................................................5
Însemnarea autoarei..........................................................................9
Ultima Dumnezeiască Liturghie...................................................11
Epistola Sfântului Ignatie Teoforul
către locuitorii Magneziei..............................................................16
Rob al lui Hristos.............................................................................22
,,Acum îmi încep ucenicia cu adevărat.”.....................................33
Judecata lui Dumnezeu..................................................................43
Luchie Septimius Sever..................................................................58
„Domnul este apărătorul vieţii mele…”......................................68
În faţa lui Septimius Sever............................................................74
Vindecarea demonizatului.............................................................82
Catehizarea prinţesei.......................................................................88
Învierea unui prunc ........................................................................94
Lipsa de înţelepciune a împăratului............................................98
Vedenia dumnezeiască.................................................................105
Ultima umilire................................................................................109
În casa fărădelegii..........................................................................120
Vederea lui Dumnezeu.................................................................129
Un drum întortocheat....................................................................134
Comoara de la Meteora.................................................................138
Minunile Sfântului Haralambie.................................................147
Vindecarea de ciumă.................................................................148
Arătarea Sfântului Haralambie..............................................151
Minunile Sfântului Haralambie
mărturisite de Părintele Iacov Tsalikis ...............................153
Sfântul salvează satul de la execuţie.....................................155
Vindecarea de rabie...................................................................162
Tămăduirea paraliziei provocată de difterie........................163
Pedepsirea celui ce înjurase.....................................................165
Vindecarea unei femei paralizate...........................................166
Apărarea unei tinere monahii.................................................167
O altă minune a Sfântului.......................................................168
Tămăduirea celui suferind de cancer......................................171
Vindecarea inimii......................................................................172
Vindecarea de laringită............................................................173
Câteva însemnări liturgice...........................................................177
Paraclisul Sfântului Mucenic Haralambie,
Făcătorul de minuni......................................................................181


Comentarii clienti: