Slide background Image layer

Mamele eroine ale Sfinţilor Trei Ierarhi

Emilia, Nona şi Antuza au fost cele trei mame eroine care prin viaţa lor s-au învrednicit de bucuria de a fi trecute în rândul sfinţilor. Acestea au primit cununa cea neveştejită a slavei veşnice, dar şi laudele, cinstirea şi recunoştinţa creştinilor, pentru că familiile lor au dat mulţi sfinţi Bise...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Părintele Paisie Aghioritul. Biografie povestita pentru copii

Are Dumnezeu transmisioniști? Părintele Paisie ne-a încredinţat că are! Sunt monahii, care trimit prin rugăciunile lor mesaje la Dumnezeu, dar şi mesaje de la Dumnezeu către oameni. Unul din aceşti transmisioniști este şi Părintele Paisie. Viaţa lui plină de nevoinţe ascetice, iubire înflăcă...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Problemele căsniciei. Sfaturi pentru o convieţuire armonioasă

- Părinte, o să mă credeţi? - Spune! - Eram la lucru, frântă, eram plictisită că trăiesc şi aveam o uşoară depresie pentru toate cele ce se întâmplă în viaţa mea. - Şi? - Şi mi-a telefonat soţul meu şi mi-a spus doar: "Bună ziua, iubita mea dulce!". Şi toate s-au schimbat. Am înviat! Din aceste ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Cuvânt la Nașterea Preasfintei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoar...

Bucură-te, sălăşluirea lui Dumnezeu, ce ai cuprins în pântece pe Cel necuprins întru toate, în mâna Căruia sunt toate şi însăţi tu eşti în mâinile Lui. Şi graiul este de necuprins cu mintea, şi gândul, de neînţeles. Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, singura roabă a Fiului său şi îndoită în fire, pentru...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Educarea copilului întru credință Vol II. Probleme dificile de educați...

Inima copilului ar trebui să fie deschisă pentru Dumnezeu mai mult decât inima adultului. Însă în viaţa reală părinţii atenţi se confruntă de obicei cu nişte fapte triste. Spun „atenţi”, pentru că adesea aceste probleme pur şi simplu rămân neobservate, cu mirare fiind văzut abia rezultatul – lipsa d...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Noul Mucenic Hariton de la Mănăstirea Ţrna Reka. Viata si marturii

(…) Sufletul curat şi neîntinat al Noului Mucenic Hariton şi-a luat zborul în lăcaşurile cereşti ale Domnului său, pe Care L-a iubit şi pentru Care atât de mult a pătimit. Războiul a fost câştigat, alergarea a fost săvârşită, credinţa păzită, iar pe biruitor îl aştepta în Ceruri cununa dreptăţii (cf...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Sfântul Mare Mucenic Cneaz Lazăr. Viaţa, minunile, slujba şi acatistul...

„...Dacă vom avea de pătimit necazuri şi suferinţe, să nu fim nerecunoscători şi nemulţumitori din această pricină. Dacă vom primi lovitură de sabie sau rană sau mii de morţi, vom pătimi toate acestea pentru Hristos şi pentru credinţa plină de evlavie a patriei noastre; e mai bine să murim decât să ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Calea rugăciunii lăuntrice

Cu cat este mai mare viteza cu care lumea inconjuratoare se indeparteaza de Dumnezeu, cu cat paganismul si desfraul nimicesc mai multe suflete, cu atat este mai mare dorinta unor robi ai lui Dumnezeu de a merge pe calea desavarsirii. Hristos face minuni in vremurile noastre! Aceasta afirmatie nu est...

Vezi detalii
Slide background Image layer

De la EU la NOI. Bărbatul şi femeia

Relaţiile dintre bărbat şi femeie sunt pline de o forţă, de o atracţie unică. De când există arta, imaginea iubirii dintre bărbat şi femeie este cea mai frecventă şi cea mai populară. Această iubire poartă în ea un mister, o taină şi un farmec. Nicăieri nu se descoperă bărbăţia ca în iubirea pentr...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Copilărie amară. Povestea unui copil crescut in orfelinat

Am speranţa că se vor găsi oameni pe care nu-i va plictisi lectura despre un om crescut într-un orfelinat de stat sovietic, om care oarecând a încercat să îndrepte ceva în propria viaţă, să îşi găsească drumul modest, precum şi folosul în cele mari şi mici. De obicei, cititorul caută să se regăseasc...

Vezi detalii

Gheron Iosif Isihastul


16.00 13.6

Autor: Preot Cristian Groza

Editura: Sfântul Nectarie

Format: 13/20

Pagini: 336

ISBN: 978-606-8840-04-8

E demnă de remarcat congenialitatea între mișcarea patristică din mediile teologice și spiritualitatea despre care dădea mărturie Gheron Iosif. In viața lui Gheron Iosif va urma perioada când în jurul lui se va strânge o veritabilă obște de ucenici, care vor duce mai departe mostenirea duhovnicească isihastă. De numele ucenicilor, dintre care să îi amintim doar pe Efrem Filotheitul și pe Iosif Vatopedinul, se leaga atât perpetuarea spiritualității isihaste, cât și o autentică restaurare a experienței monahale în Muntele Athos, prin numeroșii ucenici care au ajuns stareți la câteva dintre mănăstiri.
Arhid. IOAN I. ICĂ jr.

Cuprins
cuvânt introductiv
Gheron Iosif Isihastul și înnoirea
monahismului ortodox contemporan..................................
I. Viaţa
viaţa în lume
Naşterea, copilăria, adolescenţa............................................................19
Chemarea monahală............................................................................23
Nevoințele ascetice săvârșite în lume,
ca pregătire pentru viața monahală.....................................23
Plecarea în Sfântul Munte....................................................................26
la sfântul munte
Mediul monahal al Sfântului Munte la începutul secolului XX. În
căutarea unui duhovnic. Aşteptări înşelate. Primirea darului
rugăciunii şi primele contemplaţii......................................26
Perioada de mari nevoinţe de la „Sfântul Vasile“...................................38
Perioada primirii ucenicilor. La „Sfânta Ana Mică“..............................53
Stabilirea la Noul Schit.........................................................................60
Sfârşitul cuvios şi profeţiile dinaintea adormirii....................................63
II. Scrierile
scrieri ale lui gheron iosif
Epistole................................................................................................67
Scrisoare către un pustnic isihast..........................................................73
Cele zece trâmbiţe duhovniceşti sau Trâmbiţa cu zece glasuri...............82
Poezii...................................................................................................95
„Aș fi vrut să scriu trei cuvinte sau chiar cărți...“ ................................96
CUPRINS
scrieri despre gheron iosif
Scrieri ale ucenicilor direcţi..................................................................97
Scrieri ale altor autori...........................................................................99
Simpozioane ştiinţifice.......................................................................100
Traduceri ale scrierilor sale în limbi moderne.....................................100
III. Personalitatea duhovnicească
Omul................................................................................................103
Stareţul..............................................................................................107
Sfântul...............................................................................................119
IV. Învăţătura duhovnicească
elemente de antropologie ascetică
Trupul ..............................................................................................126
Sufletul..............................................................................................129
Patimi şi virtuţi .................................................................................132
Stările omului – starea „potrivit firii“,
cea „mai presus de fire“ și cea „contrară firii“...................145
etapele vieţii duhovniceşti
Definiţii duhovniceşti
a. Făptuirea (praxis).........................................................148
b. Contemplaţia (theoria)................................................149
Treptele urcuşului duhovnicesc: curăţire, iluminare, desăvârşire...........151
Caracterul hristocentric al vieţii duhovniceşti......................................158
Ascultarea – fundamentul vieţii monahale..........................................168
Etapele concrete ale vieții isihaste.......................................................179
elemente de făptuire
Programul..........................................................................................181
O zi din viaţa lui Gheron Iosif în pustia Athosului..........184
Privegherea.........................................................................................184
Postul şi înfrânarea............................................................................ 186
Participarea trupului la viaţa duhovnicească – scopul
relei-pătimiri trupeşti (filoponia).....................................189
Studiul duhovnicesc...........................................................................193
Rugăciunea........................................................................................196
Rugăciunea lui Iisus...........................................................................199
Etape practice – rugăciunea cu gura,
cu mintea, cu mintea în inimă........................................203
CUPRINS
Scopul rostirii rugăciunii lui Iisus.......................................................211
Rugăciunea curată şi despătimirea......................................................212
Rugăciunea lui Iisus şi viaţa bisericească..............................................214
Rugăciunea lui Iisus şi credincioşii din lume.......................................215
Gheron Iosif şi Sfânta Liturghie..........................................................216
Participare liturgică, pregătire, împărtăşire..........................................217
Sfânta Liturghie şi viaţa duhovnicească...............................................218
Rugăciunea lui Iisus şi Sfânta Împărtăşanie........................................219
lupta după lege.................................................................................220
despre înşelare..................................................................................225
ispitele..................................................................................................234
învăţătura despre har...................................................................245
despre pocăinţă................................................................................256
despre monahism..............................................................................264
maica domnului şi sfinţii.............................................................272
gheron iosif şi tradiţia patristică...........................................276
gheron iosif şi conştiinţa bisericească.................................284
V. Gheron Iosif şi învierea monahismului
contemporan
răspândirea învăţăturii starețului iosif
… în Sfântul Munte… ...................................................................292
… în lume… .................................................................................294
… în Grecia, în Cipru… ................................................................295
… în alte ţări din Europa… ...........................................................296
… în America… .............................................................................297
restabilirea caracterului isihast
pentru monahismul chinovitic........................298
în loc de concluzii..................................................................................301
sigle și bibliografie..................................................................................319


Comentarii clienti: