Slide background Image layer

Am vorbit cu Sfântul Nectarie...Mărturii autentice

Am redat mai multe mărturii despre Sfântul Nectarie şi mănăstirea acestuia, mărturiile autentice ale altor persoane, dintre care unele au trăit lângă Sfântul în mănăstirea lui, alţii l-au cunoscut în Eghina sau altundeva, alţii au auzit relatări despre el. Toate aceste mărturii încearcă să schiţeze ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Povețe pentru monahi

Frate, ai venit la mănăstire ca să te mântuieşti, nu ca să îţi pierzi mântuirea; să munceşti, nu să trândăveşti. Ia aminte la acestea, iubite monah! Le ai pe toate de-a gata: hrana, îmbrăcămintea, casa şi pe celelalte. Nu plăteşti chirie sau alte cheltuieli. Ce îţi mai rămâne, decât să te îngrijeşti...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Au fost și ei cândva copii- Sfântul Iacov Tsalikis

Sfintii nostri, precum și marii părinți și asceți ai nostri au fost si ei candva copii! Pentru micul Iacov cele de pe pământ si cele din ceruri au devenit una. Si semăna acum cu acele păsări de toamnă, pe care le vezi intr-o clipa zburând cu aripile deschise în imbrățișarea cerului, iar în clipa ur...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Despre neprihănire putere – frumuseţe

Neprihănirea este frumuseţea mistică a sufletului, care se răsfrânge pe chip, în purtare, în vorbe, în întreaga bună creştere a tânărului şi a tinerei. La tinerii şi tinerele care sunt feciorelnici poţi vedea prospeţime şi frumuseţe pe chipul lor; strălucire în ochii care sunt oglinda sufletului, l...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Calea mântuitoare

În Biserică se află hrana adevărată a sufletelor noastre: Cuvântul lui Dumnezeu, Tainele, slujbele dumnezeieşti sau lecturile, cântările, ritualurile sfinte care ne hrănesc mintea şi inima. Mergeţi mai des şi împărtăşiţi-vă cu mintea, inima şi buzele voastre de nestricăciune. În lume, vă hrăniţi me...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Îngerul în trup. Sfântul Macarie cel Mare, Egipteanul

Creştinii ştiu că sufletul este mai de cinste decât toate cele create, pentru că doar omul a fost creat „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”. Ia seama cât de mare este cerul şi pământul, şi cât de mari şi slăvite sunt creaturile care se găsesc deasupra acestora! Omul însă este mai cinstit decât ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Realităţi pe care nu trebuie să le uităm

Realitati pe care nu trebuie să le uităm: ispitele, păcatele noastre, vicleniile demonilor, amintirea morţii, pocăinţa noastră, mântuirea noastră, judecata, veşnicia *** Cercetând Sfânta Scriptură vedem că se vorbeşte foarte mult despre diavol şi despre lucrarea lui, ca şi despre Hristos şi lu...

Vezi detalii
Slide background Image layer

In pragul bisericii. Întrebări şi răspunsuri

În această carte sunt adunate întrebări, care îi apar cel mai des omului în calea către Biserică. La aceste întrebări răspunde un propovăduitor şi publicist contemporan, ieromonahul Macarie (Marchiş). Odată părintele Macarie a fost întrebat: De ce există în Biserica Ortodoxă atâtea lucruri inutile, ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Calea familiei

Familia este o minune imposibil de explicat, deşi se fac o mulţime de încercări în acest sens. Gândiţi-vă: doi oameni necunoscuţi, străini unul celuilalt, absolut diferiţi – bărbat şi femeie – se întâlnesc, comunică o vreme oarecare, apoi încep să trăiască împreună, să doarmă împreună, să nască copi...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Mamele eroine ale Sfinţilor Trei Ierarhi

Emilia, Nona şi Antuza au fost cele trei mame eroine care prin viaţa lor s-au învrednicit de bucuria de a fi trecute în rândul sfinţilor. Acestea au primit cununa cea neveştejită a slavei veşnice, dar şi laudele, cinstirea şi recunoştinţa creştinilor, pentru că familiile lor au dat mulţi sfinţi Bise...

Vezi detalii

Gheron Iosif Isihastul


16.00 13.6

Autor: Preot Cristian Groza

Editura: Sfântul Nectarie

Format: 13/20

Pagini: 336

ISBN: 978-606-8840-04-8

E demnă de remarcat congenialitatea între mișcarea patristică din mediile teologice și spiritualitatea despre care dădea mărturie Gheron Iosif. In viața lui Gheron Iosif va urma perioada când în jurul lui se va strânge o veritabilă obște de ucenici, care vor duce mai departe mostenirea duhovnicească isihastă. De numele ucenicilor, dintre care să îi amintim doar pe Efrem Filotheitul și pe Iosif Vatopedinul, se leaga atât perpetuarea spiritualității isihaste, cât și o autentică restaurare a experienței monahale în Muntele Athos, prin numeroșii ucenici care au ajuns stareți la câteva dintre mănăstiri.
Arhid. IOAN I. ICĂ jr.

Cuprins
cuvânt introductiv
Gheron Iosif Isihastul și înnoirea
monahismului ortodox contemporan..................................
I. Viaţa
viaţa în lume
Naşterea, copilăria, adolescenţa............................................................19
Chemarea monahală............................................................................23
Nevoințele ascetice săvârșite în lume,
ca pregătire pentru viața monahală.....................................23
Plecarea în Sfântul Munte....................................................................26
la sfântul munte
Mediul monahal al Sfântului Munte la începutul secolului XX. În
căutarea unui duhovnic. Aşteptări înşelate. Primirea darului
rugăciunii şi primele contemplaţii......................................26
Perioada de mari nevoinţe de la „Sfântul Vasile“...................................38
Perioada primirii ucenicilor. La „Sfânta Ana Mică“..............................53
Stabilirea la Noul Schit.........................................................................60
Sfârşitul cuvios şi profeţiile dinaintea adormirii....................................63
II. Scrierile
scrieri ale lui gheron iosif
Epistole................................................................................................67
Scrisoare către un pustnic isihast..........................................................73
Cele zece trâmbiţe duhovniceşti sau Trâmbiţa cu zece glasuri...............82
Poezii...................................................................................................95
„Aș fi vrut să scriu trei cuvinte sau chiar cărți...“ ................................96
CUPRINS
scrieri despre gheron iosif
Scrieri ale ucenicilor direcţi..................................................................97
Scrieri ale altor autori...........................................................................99
Simpozioane ştiinţifice.......................................................................100
Traduceri ale scrierilor sale în limbi moderne.....................................100
III. Personalitatea duhovnicească
Omul................................................................................................103
Stareţul..............................................................................................107
Sfântul...............................................................................................119
IV. Învăţătura duhovnicească
elemente de antropologie ascetică
Trupul ..............................................................................................126
Sufletul..............................................................................................129
Patimi şi virtuţi .................................................................................132
Stările omului – starea „potrivit firii“,
cea „mai presus de fire“ și cea „contrară firii“...................145
etapele vieţii duhovniceşti
Definiţii duhovniceşti
a. Făptuirea (praxis).........................................................148
b. Contemplaţia (theoria)................................................149
Treptele urcuşului duhovnicesc: curăţire, iluminare, desăvârşire...........151
Caracterul hristocentric al vieţii duhovniceşti......................................158
Ascultarea – fundamentul vieţii monahale..........................................168
Etapele concrete ale vieții isihaste.......................................................179
elemente de făptuire
Programul..........................................................................................181
O zi din viaţa lui Gheron Iosif în pustia Athosului..........184
Privegherea.........................................................................................184
Postul şi înfrânarea............................................................................ 186
Participarea trupului la viaţa duhovnicească – scopul
relei-pătimiri trupeşti (filoponia).....................................189
Studiul duhovnicesc...........................................................................193
Rugăciunea........................................................................................196
Rugăciunea lui Iisus...........................................................................199
Etape practice – rugăciunea cu gura,
cu mintea, cu mintea în inimă........................................203
CUPRINS
Scopul rostirii rugăciunii lui Iisus.......................................................211
Rugăciunea curată şi despătimirea......................................................212
Rugăciunea lui Iisus şi viaţa bisericească..............................................214
Rugăciunea lui Iisus şi credincioşii din lume.......................................215
Gheron Iosif şi Sfânta Liturghie..........................................................216
Participare liturgică, pregătire, împărtăşire..........................................217
Sfânta Liturghie şi viaţa duhovnicească...............................................218
Rugăciunea lui Iisus şi Sfânta Împărtăşanie........................................219
lupta după lege.................................................................................220
despre înşelare..................................................................................225
ispitele..................................................................................................234
învăţătura despre har...................................................................245
despre pocăinţă................................................................................256
despre monahism..............................................................................264
maica domnului şi sfinţii.............................................................272
gheron iosif şi tradiţia patristică...........................................276
gheron iosif şi conştiinţa bisericească.................................284
V. Gheron Iosif şi învierea monahismului
contemporan
răspândirea învăţăturii starețului iosif
… în Sfântul Munte… ...................................................................292
… în lume… .................................................................................294
… în Grecia, în Cipru… ................................................................295
… în alte ţări din Europa… ...........................................................296
… în America… .............................................................................297
restabilirea caracterului isihast
pentru monahismul chinovitic........................298
în loc de concluzii..................................................................................301
sigle și bibliografie..................................................................................319


Comentarii clienti: