Slide background Image layer

Filocalia de la Optina - Vol.II

Citirea din Sfinţii Părinţi ne ajută să ne vedem păcatele şi neajunsurile sufleteşti. Cuviosul Macarie de la Optina ne sfătuieşte: „Citiţi cărţile Părinţilor şi studiaţi învăţătura lor; aceasta ne va fi de folos pentru cunoaşterea neputinţei noastre şi pentru dobândirea smereniei, răbdării şi dragos...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Filocalia de la Optina - Vol.I

Cuviosii stareti de la Optina au ajuns sa fie pentru Rusia adevarati luminatori ai credintei vii. Puterea harului dumnezeiesc, care a umplut de bucurie si dragoste inimile staretilor, i-a facut tamaduitori ai sufletelor omenesti. Lucrul de capatai pentru ei era mantuirea acelui suflet care li se inc...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Despre rugăciune. Tâlcuire la Avva Evagrie- Brosată

"Pentru ca rugăciunea să fie adevărată și să se înalțe la cer, trebuie să fie dăruită de Dumnezeu, adică să fie o rugăciune a Duhului, să coboare de la Însuși Dumnezeu, să o recunoască Dumnezeu ca pe ceva al Său. Prin adevărata rugăciune omul se umple de Dumnezeu și reușește nu numai simpla unitate ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Frumusețea sfinților. O istorie a literaturii române ce nu se învață l...

Pierdem o bună parte din respectul de sine din momentul în care creştem într-o familie în care părinţii nu ne spun care este identitatea noastră culturală, dar şi din momentul în care, trecând prin anii de şcoală, profesorii nu ne spun în ce constă frumuseţea literaturii noastre. Cu acest handicap ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Ce cere Dumnezeu de la fiecare dintre noi

Voia lui Dumnezeu ... este una singura: mantuirea tuturor oamenilor. De aceea a si venit pe pamant ca Dumnezeu- om, pentru a ne arata modul de realizare al acestei voi izbavitoare, prin iubirea jertfitoare pe care ne-a invatat-o prin jertfa si cuvantul Sau. Pe temelia acestei iubiri predate de Dumne...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Părintele Fotie (1933-2013)

Omul are posibilitatea să se facă plăcut lui Dumnezeu în orice condiţii. Totuşi, frumuseţea şi liniştea naturii din Sfântul Munte, care s-a sfinţit prin asceza şi slujbele atâtor chipuri sfinte de-a lungul secolelor, constituie un factor deosebit de ajutător pentru pocăinţă şi sporire duhovnicească....

Vezi detalii
Slide background Image layer

Bărbatul și femeia. Întrebări și răspunsuri

Îndrăgostirea este o boală,o stare bolnăvicioasă. Pe această temă s-a vorbit și s-a scris, pesemne, mai mult decât pe oricare alta. Dar foarte important este totodată să înțelegem că îndrăgostirea în sinea ei poate fi și neînsoțită de atracția bărbatului către femeie și a femeii către bărbat, de ins...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Moartea şi viaţa de dincolo de mormânt

Taina morţii şi viaţa de dincolo de mormânt l-au preocupat întotdeauna pe om. Apostolul Pavel ne descoperă că „este rânduit oamenilor ca o dată să moară, iar după aceea să fie judecata” (Evrei 9, 27). Moartea este despărţirea sufletului de trup şi este ceva inevitabil pentru fiecare om. Iar evenime...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Despre rugăciune. Tâlcuire la Avva Evagrie- Cartonată

"Pentru ca rugăciunea să fie adevărată și să se înalțe la cer, trebuie să fie dăruită de Dumnezeu, adică să fie o rugăciune a Duhului, să coboare de la Însuși Dumnezeu, să o recunoască Dumnezeu ca pe ceva al Său. Prin adevărata rugăciune omul se umple de Dumnezeu și reușește nu numai simpla unitate ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Scrisori de la un Sfant - Povete si sfaturi duhovnicesti

Comparativ cu alte scrieri ale Sfantului Nectarie, scrisorile pastreaza , cum este firesc o simplitate si o particularitate ale unui om foarte experimentat in viata duhovniceasca, care luase pe umerii sai o raspundere deosebita: pastorirea duhovniceasca a tinerelor monahii incepatoare. Ceea ce ...

Vezi detalii

Gheron Iosif Isihastul


16.00 13.6

Autor: Preot Cristian Groza

Editura: Sfântul Nectarie

Format: 13/20

Pagini: 336

ISBN: 978-606-8840-04-8

E demnă de remarcat congenialitatea între mișcarea patristică din mediile teologice și spiritualitatea despre care dădea mărturie Gheron Iosif. In viața lui Gheron Iosif va urma perioada când în jurul lui se va strânge o veritabilă obște de ucenici, care vor duce mai departe mostenirea duhovnicească isihastă. De numele ucenicilor, dintre care să îi amintim doar pe Efrem Filotheitul și pe Iosif Vatopedinul, se leaga atât perpetuarea spiritualității isihaste, cât și o autentică restaurare a experienței monahale în Muntele Athos, prin numeroșii ucenici care au ajuns stareți la câteva dintre mănăstiri.
Arhid. IOAN I. ICĂ jr.

Cuprins
cuvânt introductiv
Gheron Iosif Isihastul și înnoirea
monahismului ortodox contemporan..................................
I. Viaţa
viaţa în lume
Naşterea, copilăria, adolescenţa............................................................19
Chemarea monahală............................................................................23
Nevoințele ascetice săvârșite în lume,
ca pregătire pentru viața monahală.....................................23
Plecarea în Sfântul Munte....................................................................26
la sfântul munte
Mediul monahal al Sfântului Munte la începutul secolului XX. În
căutarea unui duhovnic. Aşteptări înşelate. Primirea darului
rugăciunii şi primele contemplaţii......................................26
Perioada de mari nevoinţe de la „Sfântul Vasile“...................................38
Perioada primirii ucenicilor. La „Sfânta Ana Mică“..............................53
Stabilirea la Noul Schit.........................................................................60
Sfârşitul cuvios şi profeţiile dinaintea adormirii....................................63
II. Scrierile
scrieri ale lui gheron iosif
Epistole................................................................................................67
Scrisoare către un pustnic isihast..........................................................73
Cele zece trâmbiţe duhovniceşti sau Trâmbiţa cu zece glasuri...............82
Poezii...................................................................................................95
„Aș fi vrut să scriu trei cuvinte sau chiar cărți...“ ................................96
CUPRINS
scrieri despre gheron iosif
Scrieri ale ucenicilor direcţi..................................................................97
Scrieri ale altor autori...........................................................................99
Simpozioane ştiinţifice.......................................................................100
Traduceri ale scrierilor sale în limbi moderne.....................................100
III. Personalitatea duhovnicească
Omul................................................................................................103
Stareţul..............................................................................................107
Sfântul...............................................................................................119
IV. Învăţătura duhovnicească
elemente de antropologie ascetică
Trupul ..............................................................................................126
Sufletul..............................................................................................129
Patimi şi virtuţi .................................................................................132
Stările omului – starea „potrivit firii“,
cea „mai presus de fire“ și cea „contrară firii“...................145
etapele vieţii duhovniceşti
Definiţii duhovniceşti
a. Făptuirea (praxis).........................................................148
b. Contemplaţia (theoria)................................................149
Treptele urcuşului duhovnicesc: curăţire, iluminare, desăvârşire...........151
Caracterul hristocentric al vieţii duhovniceşti......................................158
Ascultarea – fundamentul vieţii monahale..........................................168
Etapele concrete ale vieții isihaste.......................................................179
elemente de făptuire
Programul..........................................................................................181
O zi din viaţa lui Gheron Iosif în pustia Athosului..........184
Privegherea.........................................................................................184
Postul şi înfrânarea............................................................................ 186
Participarea trupului la viaţa duhovnicească – scopul
relei-pătimiri trupeşti (filoponia).....................................189
Studiul duhovnicesc...........................................................................193
Rugăciunea........................................................................................196
Rugăciunea lui Iisus...........................................................................199
Etape practice – rugăciunea cu gura,
cu mintea, cu mintea în inimă........................................203
CUPRINS
Scopul rostirii rugăciunii lui Iisus.......................................................211
Rugăciunea curată şi despătimirea......................................................212
Rugăciunea lui Iisus şi viaţa bisericească..............................................214
Rugăciunea lui Iisus şi credincioşii din lume.......................................215
Gheron Iosif şi Sfânta Liturghie..........................................................216
Participare liturgică, pregătire, împărtăşire..........................................217
Sfânta Liturghie şi viaţa duhovnicească...............................................218
Rugăciunea lui Iisus şi Sfânta Împărtăşanie........................................219
lupta după lege.................................................................................220
despre înşelare..................................................................................225
ispitele..................................................................................................234
învăţătura despre har...................................................................245
despre pocăinţă................................................................................256
despre monahism..............................................................................264
maica domnului şi sfinţii.............................................................272
gheron iosif şi tradiţia patristică...........................................276
gheron iosif şi conştiinţa bisericească.................................284
V. Gheron Iosif şi învierea monahismului
contemporan
răspândirea învăţăturii starețului iosif
… în Sfântul Munte… ...................................................................292
… în lume… .................................................................................294
… în Grecia, în Cipru… ................................................................295
… în alte ţări din Europa… ...........................................................296
… în America… .............................................................................297
restabilirea caracterului isihast
pentru monahismul chinovitic........................298
în loc de concluzii..................................................................................301
sigle și bibliografie..................................................................................319


Comentarii clienti: