Slide background Image layer

Scrieri Duhovnicesti CARTONATA

Un autor filocalic sirian de importanţa Avvei Iosif Hazzaya este vrednic de o prezentare mai amplă decât o pot face rândurile unui simplu „prolog“. Întâi de toate, pentru simplul motiv că scrierile sale apar pentru prima oară în româneşte. În al doilea rând, pentru că cititorul modern de literatură ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Indrumari Duhovnicesti

Fiii mei, smeriți-vă! Iubirea cea adevărată a lui Hristos este frământată cu smerenie. Când ne facem voia noastră proprie, când ne îndreptățim pe noi înșine, să știm că suntem grav bolnavi de mândrie și de îngâmfare. Niciodată nu vom reuși nimic frumos și important dacă nu vom călca în picioare „e...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Omilii la rugăciunea Doamne și Stăpânul vieții mele...

Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăvii, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert depărtează-l de la mine. Iar duhul curăției, al duhului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, robului Tău. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi să văd greșelile mel...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Cronica trairilor de la capatul lumii

Doctrina comunistă a fost una diabolică. Chinurile la care au fost supuşi cei arestaţi au fost de neînchipuit pentru mintea omului. Doctrina comunistă a fost îngăduită de Dumnezeu, ca pedeapsă pentru păcatele oamenilor cu scopul înţelepţirii lor, întoarcerii la împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, ca...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Omilii la Cartea Apocalipsei vol I

Să nu creadă cineva că aceste omilii au ca scop să încânte sau să se facă plăcute urechilor. Scopul este acela de a învăţa, de a descoperi adevărul, voia Domnului; să ne trezească conştiinţa, să mustre, să mângâie, să întărească, să reconsidere poziţii greşite şi să arate calea către pocăinţă şi...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Doamne și Stapânul vieții mele...

Acceptarea lui Hristos ca „Domn şi Stăpân al vieţii noastre” are o importanţă deosebită pentru noi toţi, însă mai ales pentru cei care, având tendinţa de autonomie şi autoidolatrizare, de multe ori separă viaţa lor de Dumnezeu, se izolează şi se îndepărtează de El, lucru ce arată că, de fapt, nu...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Rugăciunile Postului Mare

Doamne si Stapanul vietii mele, duhul trandavirii, al grijii de multe, al iubirii de stapanire si al grairii in desert nu mi-l da mie. Iar duhul curatiei, al gandului smerit, al rabdarii si al dragostei daruieste-mi-l mie slugii tale. Asa, Doamne, daruieste-mi ca sa-mi vad greselile mele si sa nu os...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Viaţa şi minunile Sfântului Alexandru din Svir, proorocul Sfintei Trei...

Ne cheama sa traim pentru Dumnezeu, ne invita sa mergem pe calea desavarsirii. Suntem oameni nu pentru a deveni animale prin desfrau, ci pentru a deveni fii ai Imparatiei Cerurilor. Sa priveasca sfintele moaste ale Sfantului Alexandru toti cei care se indoiesc de inviere. Sa inteleaga ca trupul sau ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Cuviosul vames si sfantul risipitor - sase omilii de ieri pentru vreme...

"Nu-i condamnați cu ușurință pe risipitori. Nu vă grăbiți să recunoașteți lesne sfinți; sfinții cei mincinoși înșală și se prăbușesc. Avem nevoie mai ales de pocăință, de pocăință curată, ca să avem sfințenie adevărată. Brațele părintești îi așteaptă de-a pururi deschise pe toți cei ce s-au pocăit, ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Sfântul Teofil cel nebun pentru Hristos – Viata şi acatistul

O, ce mare dragoste neiubitoare de sine! Ce mare nevoinţă întru cugetare şi răbdare ce întrece puterile omeneşti! Oricine putea, privindu-l, să aibă în el o pildă vrednică de cinstire. Faţa lui, luminată de curăţia sufletului, era o icoană a blândeţii, smereniei şi simplităţii evanghelice. Privirea...

Vezi detalii

Gheron Iosif Isihastul


16.00 13.6

Autor: Preot Cristian Groza

Editura: Sfântul Nectarie

Format: 13/20

Pagini: 336

ISBN: 978-606-8840-04-8

E demnă de remarcat congenialitatea între mișcarea patristică din mediile teologice și spiritualitatea despre care dădea mărturie Gheron Iosif. In viața lui Gheron Iosif va urma perioada când în jurul lui se va strânge o veritabilă obște de ucenici, care vor duce mai departe mostenirea duhovnicească isihastă. De numele ucenicilor, dintre care să îi amintim doar pe Efrem Filotheitul și pe Iosif Vatopedinul, se leaga atât perpetuarea spiritualității isihaste, cât și o autentică restaurare a experienței monahale în Muntele Athos, prin numeroșii ucenici care au ajuns stareți la câteva dintre mănăstiri.
Arhid. IOAN I. ICĂ jr.

Cuprins
cuvânt introductiv
Gheron Iosif Isihastul și înnoirea
monahismului ortodox contemporan..................................
I. Viaţa
viaţa în lume
Naşterea, copilăria, adolescenţa............................................................19
Chemarea monahală............................................................................23
Nevoințele ascetice săvârșite în lume,
ca pregătire pentru viața monahală.....................................23
Plecarea în Sfântul Munte....................................................................26
la sfântul munte
Mediul monahal al Sfântului Munte la începutul secolului XX. În
căutarea unui duhovnic. Aşteptări înşelate. Primirea darului
rugăciunii şi primele contemplaţii......................................26
Perioada de mari nevoinţe de la „Sfântul Vasile“...................................38
Perioada primirii ucenicilor. La „Sfânta Ana Mică“..............................53
Stabilirea la Noul Schit.........................................................................60
Sfârşitul cuvios şi profeţiile dinaintea adormirii....................................63
II. Scrierile
scrieri ale lui gheron iosif
Epistole................................................................................................67
Scrisoare către un pustnic isihast..........................................................73
Cele zece trâmbiţe duhovniceşti sau Trâmbiţa cu zece glasuri...............82
Poezii...................................................................................................95
„Aș fi vrut să scriu trei cuvinte sau chiar cărți...“ ................................96
CUPRINS
scrieri despre gheron iosif
Scrieri ale ucenicilor direcţi..................................................................97
Scrieri ale altor autori...........................................................................99
Simpozioane ştiinţifice.......................................................................100
Traduceri ale scrierilor sale în limbi moderne.....................................100
III. Personalitatea duhovnicească
Omul................................................................................................103
Stareţul..............................................................................................107
Sfântul...............................................................................................119
IV. Învăţătura duhovnicească
elemente de antropologie ascetică
Trupul ..............................................................................................126
Sufletul..............................................................................................129
Patimi şi virtuţi .................................................................................132
Stările omului – starea „potrivit firii“,
cea „mai presus de fire“ și cea „contrară firii“...................145
etapele vieţii duhovniceşti
Definiţii duhovniceşti
a. Făptuirea (praxis).........................................................148
b. Contemplaţia (theoria)................................................149
Treptele urcuşului duhovnicesc: curăţire, iluminare, desăvârşire...........151
Caracterul hristocentric al vieţii duhovniceşti......................................158
Ascultarea – fundamentul vieţii monahale..........................................168
Etapele concrete ale vieții isihaste.......................................................179
elemente de făptuire
Programul..........................................................................................181
O zi din viaţa lui Gheron Iosif în pustia Athosului..........184
Privegherea.........................................................................................184
Postul şi înfrânarea............................................................................ 186
Participarea trupului la viaţa duhovnicească – scopul
relei-pătimiri trupeşti (filoponia).....................................189
Studiul duhovnicesc...........................................................................193
Rugăciunea........................................................................................196
Rugăciunea lui Iisus...........................................................................199
Etape practice – rugăciunea cu gura,
cu mintea, cu mintea în inimă........................................203
CUPRINS
Scopul rostirii rugăciunii lui Iisus.......................................................211
Rugăciunea curată şi despătimirea......................................................212
Rugăciunea lui Iisus şi viaţa bisericească..............................................214
Rugăciunea lui Iisus şi credincioşii din lume.......................................215
Gheron Iosif şi Sfânta Liturghie..........................................................216
Participare liturgică, pregătire, împărtăşire..........................................217
Sfânta Liturghie şi viaţa duhovnicească...............................................218
Rugăciunea lui Iisus şi Sfânta Împărtăşanie........................................219
lupta după lege.................................................................................220
despre înşelare..................................................................................225
ispitele..................................................................................................234
învăţătura despre har...................................................................245
despre pocăinţă................................................................................256
despre monahism..............................................................................264
maica domnului şi sfinţii.............................................................272
gheron iosif şi tradiţia patristică...........................................276
gheron iosif şi conştiinţa bisericească.................................284
V. Gheron Iosif şi învierea monahismului
contemporan
răspândirea învăţăturii starețului iosif
… în Sfântul Munte… ...................................................................292
… în lume… .................................................................................294
… în Grecia, în Cipru… ................................................................295
… în alte ţări din Europa… ...........................................................296
… în America… .............................................................................297
restabilirea caracterului isihast
pentru monahismul chinovitic........................298
în loc de concluzii..................................................................................301
sigle și bibliografie..................................................................................319


Comentarii clienti: