Slide background Image layer

Patimi şi depresie.Ce este şi cum se vindecă depresia

Cauza depresiei este egoismul cel mare. Biserica cultivand smerenia si ascultarea, ne vindeca de ea. Viata ascetica si viata Sfintelor Taine ne izbavesc de toate patimile si de depresie. In special Taina Spovedaniei lucreaza generala "Psihanaliza dumnezeiasca ", pentru ca prin ea omul se vindeca mai...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Învăţături

Vezi detalii
Slide background Image layer

Fluture în palmă. De ce omul contemporan are nevoie de crestinism

Din punct de vedere al veşniciei, soarta oricărui om nu depinde, sub nicio formă, de circumstanţele vieţii lui, ci numai de modul cum se foloseşte de circumstanţele respective, date de Dumnezeu. Domnul cunoaşte structura duhovnicească a fiecăruia dintre noi şi, în iubirea Sa, îi oferă fiecărei pe...

Vezi detalii
Slide background Image layer

De la Urali la ceruri. Povestiri adevărate din vremuri ateiste

Am intrat sub un acoperiş pentru a mă adăposti puţin de vremea rea. Lângă mine s-au înghesuit și alții. Îndată ce vremea s-a indreptat, cei mai mulți au năvălit în clădirea de alături. Se pare că era o biserică. Am intrat și eu ca un tâlhar. Oare m-or fi văzut cineva? Nu de alta, dar aș fi rănit-o p...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Dumnezeiasca Liturghie

Dacă noi, la nivel personal sau comun, nu vom învăţa să trăim duhovniceşte din revelaţiile tainice care ne sunt oferite permanent în Liturghie, ci vom rămâne numai la nivelul de trăire sufletesc, însăşi Liturghia va fi pentru noi neînţeleasă, în mare parte. Adesea ni se pare că „duhovnicesc” înseamn...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Maica bucuriei- Monahia Gavrilia Papaiannis

De fapt, atunci când vorbeai cu ea simţeai că devenea tu, era ca şi când ţi-ai fi vorbit ţie însuţi, nu te adresai unei monahii. De aceea, nici nu spunea nimic, nu te corecta, şi ca urmare te simţeai foarte confortabil împreună cu ea, aşa cum te simţi cu tine. *** Maica nu era zâmbitoare, dar oc...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Îndemnuri mântuitoare de suflet ale părinților contemporani

Nu este suficient doar să te rogi, ci să şi fii atent. Să priveghezi, să fii atent la gânduri, să le struneşti cu multă îndemânare, altminteri ele te vor stăpâni, şi la sfârşit vei ajunge de batjocură demonilor. Nu am văzut suflet care să se roage să înainteze, să aibă foloase duhovniceşti, fără cur...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Patericul georgian

Fratele ajutat de frate este ca o cetate tare, spune înţeleptul Solomon (Pilde 18, 19). Cu o cetate întărită, cu o cetate de necucerit se aseamănă fiecare Biserică Ortodoxă locală atunci când este susţinută şi primeşte ajutorul şi sprijinul unei alte Biserici locale. Şi dacă aceasta se întâmplă î...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Scrieri Duhovnicesti BROSATA

Un autor filocalic sirian de importanţa Avvei Iosif Hazzaya este vrednic de o prezentare mai amplă decât o pot face rândurile unui simplu „prolog“. Întâi de toate, pentru simplul motiv că scrierile sale apar pentru prima oară în româneşte. În al doilea rând, pentru că cititorul modern de literatură ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Pravila zilnica a crestinului ortodox. Carte de rugaciuni.

Vezi detalii

Clerul azi o privire din interior-tentaţii, impasuri, maladii şi remedii

Traducere din neogreaca de Lăzărescu Ovidiu


15.00 12.75

Autor: Părintele Filotheos Faros

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 316

ISBN: 978-606-550-114-0

Pe mine însă, ca şi pe generaţiile de clerici ai epocii mele, educaţia teologică şi viaţa „bisericească” nu au avut darul de a mă înzestra cu acea cunoaştere a vieţii lăuntrice a celor păstoriţi pe care au avut-o înaintaşii pomeniţi, care îşi asumau şi trăiau problemele acestora cu maximă responsabilitate pentru mântuirea lor.
Durerea profundă pe care am resimţit-o datorită acestei lipse a constituit pentru mine un imbold de a evada din strâmtul tipar educativ de care am avut parte, încercând să-i ajut şi pe fraţii mei clerici să urmeze aceeaşi cale ca şi mine.
Acestea sunt motivele pentru care m-am hotărât să scriu spre folosul fraţilor mei întru slujire, oferindu-le anumite principii elementare, dar şi practice, sensibilizându-i în privinţa stării şi nevoilor omului contemporan, pe care au fost chemaţi să-l slujească.
CUPRINS
În loc de cuvânt înainte......................................................................5
I. Desp re o teo logie a preo ţiei ..........................................11
Viaţa personală a clericului şi harul dumnezeiesc.......................15
Cinstirea acordată clericului...........................................................25
Prin natura slujirii sale, slujitorul bisericesc poate provoca cu
uşurinţă nemulţumiri şi judecăţi................................................... 28
Clerul – purtător văzut al harului dumnezeiesc nevăzut...........33
II. Clericu l – călăuz ă duhovniceasc ă .....................39
O provocare unică.............................................................................39
Maturitatea duhovnicească a clericului.........................................42
Clericul este om, însă........................................................................48
Tendinţa de a desfiinţa şi de a îmbuna autoritatea
duhovnicească.................................................................................. 53
Pericolul amăgirii de sine................................................................54
Evadarea în legalism........................................................................57
„Puterea mea întru slăbiciune se desăvârşeşte”...........................60
Pericolele „perfecţionismului”........................................................68
Când religia devine meserie............................................................71
Autocunoaştere, nevroze profesionale şi maturitate
duhovnicească.................................................................................. 78
Transferul psihologic al rănilor sufleteşti......................................83
Calităţile clerului...............................................................................89
Clerul chemat la instruire şi formare continuă.............................94
III. Stăpân sau slujito r, părinte sau frate .............107
Slujirea părintească a clericului....................................................110
Fenomenul servilismului şi opresiunii în viaţa Bisericii...........111
Nevoia şi dificultatea clericului de a câştiga încredinţarea
dragostei lui Dumnezeu............................................................... 122
IV. Înv ăţătu ra duhovniceasc ă şi du lci le
comodit ăţi................................................................................ 127
Drojdia care în loc să crească aluatul,
îl face să scadă.................................................................................131
Clerul, bunurile materiale şi poruncile lui Hristos....................140
Acoperirea nevoilor materiale ale clerului..................................142
Clericul cel mai sfânt şi mai modern se doreşte a fi,
în cel mai bun caz, materialist, fără pace sufletească................ 146
V. Condamnat să păcătuiasc ă în mod cuce rnic ....157
Clericul nu se propovăduieşte pe sine.........................................158
Valoarea exemplului personal al preotului şi ispita ipocriziei....160
Spovedania celui care spovedeşte................................................168
VI. Iubi rea fa ţă de vrăjmaşi ............................................181
Moduri eficiente de gestionare a duşmăniei...............................183
Moduri ziditoare de gestionare a duşmăniei..............................187
Mâniaţi‑vă şi nu păcătuiţi..............................................................196
O abordare fermă, dar iubitoare...................................................203
Duşmanul real.................................................................................206
VII. Pot rivnici fraţilor.......................................................209
Motivaţii şi modalităţi de promovare şi ascensiune..................210
Caracterul conflictului....................................................................213
„Nu este rea... slava, ci iubirea de slavă şi mai rea decât ea,
slava deşartă”................................................................................. 216
Ruperea şi izolarea, urmările inevitabile ale ascensiunii
(profesionale).................................................................................. 219
Condiţiile dominante de astăzi nu contribuie la promovarea
celor mai vrednici slujitori............................................................ 224
Antagonismul se desfiinţează doar prin cunoaştere reciprocă
şi iubire............................................................................................ 227
VIII. PRESIUNI ASUPRA FAMILIEI CLERICULUI.................229
Ciocnirea obligaţiilor......................................................................235
Moduri constructive de a face faţă conflictelor..........................243
Punerea în valoare şi abuzul libertăţii „profesionale” speciale
a clerului.......................................................................................... 252
Neglijarea soţiei...............................................................................254
Valoarea mustrărilor de conştiinţă...............................................264
Viaţa familială a preotului şi deviaţiile erotice...........................268
IX. CLERICUL ŞI RUGĂCIUNEA................................................271
Rugăciunea şi criza identităţii clericului modern......................275
Teama de liniştire............................................................................277
Potrivnic reperelor civilizaţiei ce domină astăzi........................281
Teama de inutilitate........................................................................284
Slujirea celui chemat să slujească.................................................286
Pretextul lipsei timpului................................................................287
Exemplul lui Hristos......................................................................290
Insistenţa necesară..........................................................................293
X. SINGURĂ TATEA PREOŢIEI...................................................297
Lipsa prietenilor..............................................................................299
Izolat între oameni..........................................................................302
Condamnat la izolare.....................................................................306
Dificultatea în alegerea prietenilor...............................................307
Valoarea grupurilor........................................................................309


Comentarii clienti: