Slide background Image layer

Îndrăgostirea, iubirea, dependenţa

Iubirea schimbă omul, abia trecându-i pragul inimii. Atingerea iubirii schimbă totul în jur, îl cuprinde pe om în întregime, îl face prizonier. Uneori noi ne supunem iubirii. Alteori însă cucerim prin iubirea noastră lumea şi iubirea ne dezvăluie înălţimea duhului! Patima este cea care îl transform...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Sfinţii Epirului

††Sfântul Anastasie Gounaras (8 iunie) ††Sfântul Anastasie din Paramythia (18 noiembrie) ††Sfântul Anastasie, episcopul de Nicopole (Duminica a VII-a din perioada Evangheliei după Matei) ††Sfântul Andrei (15 mai) ††Sfântul Apostol (miercurea din Săptămâna Luminată) ††Sfântul Arsenie din Paros ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Despre rugăciune

Rugăciunea este dovada personalităţii mele, înzestrate cu raţiune, a faptului că sunt creat după chipul lui Dumnezeu. Este zălogul viitoarei mele îndumnezeiri şi fericiri. Eu din nimic am fost creat, nimic sunt înaintea lui Dumnezeu, ca unul care nu are nimic al său, dar, după mila Lui, sunt o perso...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Studii de filosofie antică

Se vorbește mult în această lucrare despre "contrasens", despre contrasensuri uneori creatoare, care au contribuit la progresul gândirii, dar și despre contrasensuri care nu produc decât eroare și confuzie, așa ca acelea datorate anumitor susținători ai psihologiei istorice. Prezentăm în lucrarea ac...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Ucenicia în fața Crucii

Ar trebui să înțelegem că fără Domnul nu putem face nimic. Toate le pot întru Hristos, Cel care mă întăreşte. Prin urmare, trebuie să trăim cu conștiința de sine aproape nulă a ego-ului nostru și să acționăm întotdeauna cu smerenie chenotică, drept slugi netrebnice și slujitori de calitate (adică cr...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Întrebări incomode și răspunsuri imparțiale

A înţelege nevoia sufletului tânăr de a se lămuri cu privire la veşnicele probleme, care sunt greu de rezolvat, este extrem de important. În această carte se face o încercare de a se răspunde fără idei preconcepute, în chip demn de încredere, la întrebări spinoase, care supun totul îndoielii, dar co...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Tâlcuiri și cateheze- vol II- Tâlcuiri la sfintele slujbe

"Liturghia noastră, dragii mei, este o logodnă cu Hristos, o nuntă. Ne duce în împărăția Lui. Apoi vom ieși din nou ca să mergem la casa noastră cu patimile noastre, cu păcatele noastre, cu mizeriile noastre. N-are nici o importanță! Vom merge iarăși la Liturghie, Îl vom răpi iarăși pe Hristos, ne v...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Talcuiri la Filocalie vol 3- Sfantul Isihie Cuvant despre trezvie

"Dumnezeu ne-a dat mintea nu pentru cele la care noi o folosim, ci pentru lucrarea ei ascunsa. Mintea are propria ei lucrare, care este urmarirea cu priveghere a lui Dumnezeu, atentia pentru a nu se imprastia, pentru a nu fi cucerita si innegrita de ganduri; este trezvia, vederea lui Dumnezeu. " A...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Povatuiri din Sfantul Munte. Convorbiri cu duhovnici contemporani

Fie ca te afli in lume, fie ca te afli pe varful Athonului, esti un luptator si trebuie sa iei aminte. Mai cu seama in lume, unde pricinile de sminteala sunt mai multe, precum si de pacatuire, lupta se impune sa fie mai puternica si mai lipsita de concesii. Mai ales, e nevoie de atentie la ganduri...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Tâlcuiri la Filocalie vol 1 - Avva Isaia cuvinte ascetice

"... asadar, ne-am predat inima lui Dumnezeu ca s-o deschida El, si-o va deschide celui care staruie, lupta, nu se razvrateste, nu se impotriveste, nu este nerabdator, ci asculta. Celui care asteapta rabdator si zice: va veni si ceasul acela. Si intr-adevar, ceasul va veni! Cu neputinta sa nu vina! ...

Vezi detalii

„Bucură-te, cea plină de har” Cuvinte la Praznicele Maicii Domnului

Traducere din limba greacă de Pr. Victor Manolache


15.00 12.75

Autor: Simeon, Mitropolit al Noii Smirne

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 304

ISBN: 978-606-550-270-3

Preasfânta Fecioară Maria însă s-a arătat plină de har nu doar prin virtutea ei personală, ci și pentru că a fost dăruită în chip bogat de către Dumnezeu. Puterea Celui Preaînalt a umbrit-o și harul Sfântului Duh s-a sălășluit înlăuntrul ei, învrednicindu-se astfel să devină Maica lui Dumnezeu, poarta prin care a venit în lume Izbăvitorul oamenilor.
Dar despre oameni harismatici ne vorbește și lumea. De multe ori auzim pe diferiți oameni că grăiesc cu admirație despre cineva: „Ce om cu har”.
Cum percep cei mai mulți dintre semenii noștri pe acest om cu har?
De regulă, prin criterii exterioare, care se referă la frumusețea feței, la modul îmbrăcăminții, la noblețea fabricată a modului de purtare.
Omul dinlăuntru, harismele sufletești, virtutea vieții, integritatea caracterului, nu îi mai mișcă astăzi pe cei mulți care se uimesc doar de lucrurile materiale, care sunt sensibilizați numai de lucrurile de suprafață și care provoacă impresii.
Cât de diferită este frumusețea duhovnicească, harul care străbate chipul Maicii Domnului! Și cât de diferit este omul cu har, așa cum vrea Dumnezeu, așa cum îl descrie Evanghelia, așa cum îl cizelează ca un sculptor Biserica, acest mare laborator al sfințeniei și al oamenilor harismatici cu adevărat.


CUPRINS

Predică la Buna Vestire .................................................. 15
Sensul sărbătorii .......................................................... 15
Evanghelia mântuirii ................................................. 17
Venirea Domnului ...................................................... 19
Maria cea plină de har şi oamenii cu har .............. 24
Cum să prăznuim sărbătorile noastre? ................. 30
Predică la Izvorul Tămăduirii ..................................... 35
Raiul pământesc .......................................................... 35
Şi a înviat a treia zi după Scripturi ......................... 39
Crucea şi Învierea ....................................................... 44
Învierea şi nădejdea .................................................... 46
Predică la Adormirea
Născătoarei de Dumnezeu ........................................... 53
Venirea Născătoarei de Dumnezeu ....................... 53
Născătoarea de Dumnezeu
şi mântuirea oamenilor ............................................. 57
Fecioria Născătoarei de Dumnezeu ....................... 60
Sălaşe ale lui Dumnezeu ........................................... 64
Viaţa în Hristos ............................................................ 69
300 Cuprins
Predică la Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului ......................................... 75
Modul în care se cuvine să o
cinstim pe Maica Domnului .................................... 75
Cort sfinţit şi chivot însufleţit .................................. 78
Măreţia Fecioarei ........................................................ 83
Hristos în casa noastră ............................................... 86
Hrana sufletului .......................................................... 90
Cuvântul lui Dumnezeu ........................................... 94
Împăcarea noastră cu Dumnezeu ........................ 100
Creşterea creştinească a copiilor noştri .............. 104
Biserica enoriei noastre ........................................... 109
Jurăminte şi făgăduinţe ........................................... 115
Omilie la Canonul Maicii Domnului ..................... 123
Starea I .......................................................................... 123
Maria, Născătoare de Dumnezeu ........................ 123
Unde se găseşte bucuria? ...................................... 129
Blestemul este un păcat înfricoşător .................... 132
Scară şi pod ............................................................. 136
Tăcerea Născătoarei de Dumnezeu ...................... 141
Lumina oamenilor .................................................. 145
Starea a II-a ................................................................. 149
Pururea fecioria
Născătoarei de Dumnezeu .................................... 149
Chipul lui Dumnezeu ............................................ 154
Veşmântul creştinului .......................................... 158
Libertatea în Hristos .............................................. 163
Cuprins 301
Îndreptarea oamenilor ........................................... 167
Călăuzitoarea noastră ............................................ 173
Starea a III-a ................................................................ 179
Zidirea cea nouă ..................................................... 179
Neprihănirea, o virtute uitată! ............................. 183
Adevăr şi libertate .................................................. 187
Ni se cere iubire ...................................................... 193
Creştinii şi lumea ................................................... 197
Uşa tainei ................................................................ 201
Limanul duhovnicesc ............................................ 203
Starea a IV-a ................................................................ 209
Biserica şi relaţiile sexuale .................................... 209
Poarta mântuirii .................................................... 213
Conştiinţa curată ................................................... 218
Comoara vieţii ........................................................ 224
Maica noastră prealăudată ................................... 228
Maica cea slăvită .................................................... 231
Omilii la Canonul Paraclis ......................................... 235
Cum ne apropiem de
Născătoarea de Dumnezeu? .................................. 235
Ispitele în viaţa noastră ........................................... 239
Lupta împotriva patimilor ..................................... 245
Depăşirea tulburării ................................................. 248
Sprijinul credincioşilor ............................................ 251
Uşa pocăinţei .............................................................. 254
Nădejdea noastră ...................................................... 259
Tristeţile în viaţa noastră ........................................ 264
302 Cuprins
Cum se ne rugăm? .................................................... 269
Arta rugăciunii .......................................................... 272
Problema bolii ............................................................ 277
Limanul duhovnicesc .............................................. 282
Biserica şi cultul public ............................................ 285
Venim la biserică din obişnuinţă
sau în cunoştinţă de cauză? .................................... 290


Comentarii clienti: