Slide background Image layer

Darul tatălui. Carte despre paternitate

Care este rolul tatălui? Biblia îl numeşte cap de familie şi cap de neam, chiar şi patriarh, adică părinte al părinţilor. Din punct de vedere psihologic, tatăl este soţul mamei, cel care a născut şi creşte, cel care primeşte şi transmite regulile morale şi religioase în familie, cel care este lider ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Tâlcuirea apocalipsei dumnezeiescului evanghelist Ioan Teologul, alcăt...

Toată Scriptura este de Dumnezeu insuflată şi de folos, zice undeva un sfânt cuvânt (II Timotei 3, 16). Căci toţi cei are ne-au vestit cuvântul mântuitor, prorocii şi apostolii şi evangheliştii, întru Duhul au fost înţelepţiţi. Iar dumnezeiescul Ioan decât toţi propovăduitorii este mai sfânt şi mai...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Mărturii patristice despre moarte. Judecată și Înviere, viața veșnică ...

Toată viaţa noastră nu este nimic altceva decât o pregătire pentru locuinţa cerească. Toată bucuria noastră nu trebuie să însemne nimic altceva decât cum să ne arătăm bineplăcuţi Părintelui nostru Ceresc. El a pregătit de la facerea lumii Biserica Sa, şi ne aşteaptă. Departe de această Biserică cum ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Filosofia ascetică potrivit Sfintei Scripturi şi Sfinţilor Părinţi...

Înfrânarea şi adevărul sunt începutul vieţii lucrătoare, neprihănirea şi smerita cugetare sunt mijlocul ei, iar pacea gândurilor şi sfinţirea trupului sunt capătul ei. Smerita cugetare supremă este condiţia primirii înştiinţării duhovniceşti de la Dumnezeu. Răbdarea durerilor nedorite, viaţa ascetic...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Iubeşte-mă! (Sfântul leproşilor)

Trupul lui a fost uns cu mir şi acoperit cu sărutări. Iar anii care au trecut apoi au acoperit amintirea sa. Insula pe care o iubise a rămas nelocuită... Dar jertfelnicul tăcut al Bisericii Sfântului Pantelimon păstrează în el, precum sfintele moaşte ale mucenicilor pe care era întemeiat, lacrimile ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Ne vorbeşte Stareţul Efrem Filotheitul – Meşteşugul mântuirii

Ortodoxia a mers intotdeauna pe calea cea imparateasca a Evangheliei, a pastrat duhul autentic al crestinismului inaintea misticismului intunecat al ereziilor apusene, al cezaro-papismului, al aversiunii latinilor si al rationalismului protestant subiectivist. Permanent, ea a tinut masura si armonia...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Mama, ai grija! Calauziri pentru cresterea si educarea ortodoxa a copi...

Rolul parintilor si al caminului familial este determinant pentru varsta copilariei si a adolescentei. El trebuie sa fie prin excelenta un rol educational. Lucrarea pedagogica corecta si inteleapta a parintilor asupra sufletelor copiilor, inca de la cea mai frageda varsta, trebuie sa puna bazele une...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Lăsaţi copiii să vină la Mine - Povestiri despre copiii martiri

Aşa cum fiecare dintre noi îşi urmează drumul său şi se confruntă cu propriile dureri şi amărăciuni, exemplele martirilor ne amintesc mai întâi de toate că micile noastre lupte nu sunt nimic în comparaţie cu marile lor războaie. Cu ajutorul martirilor învăţăm cum să facem faţă şi cum să ieşim biruit...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Hristoitia (Bunul moral al creștinilor)

Primiti deci cu buna vointa aceste cuvinte simple si prea folositoare de suflet, fratii mei in Hristos prea iubiti, pe care am gasit de cuviinta a le numi: "Bunul Moral al crestinilor", pentru ca cea mai mare parte din ele sunt alcatuite spre indreptarea relelor obiceiuri ale crestinilor de acum s...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Patericul georgian

Fratele ajutat de frate este ca o cetate tare, spune înţeleptul Solomon (Pilde 18, 19). Cu o cetate întărită, cu o cetate de necucerit se aseamănă fiecare Biserică Ortodoxă locală atunci când este susţinută şi primeşte ajutorul şi sprijinul unei alte Biserici locale. Şi dacă aceasta se întâmplă î...

Vezi detalii

„Bucură-te, cea plină de har” Cuvinte la Praznicele Maicii Domnului

Traducere din limba greacă de Pr. Victor Manolache


15.00 12

Autor: Simeon, Mitropolit al Noii Smirne

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 304

ISBN: 978-606-550-270-3

Preasfânta Fecioară Maria însă s-a arătat plină de har nu doar prin virtutea ei personală, ci și pentru că a fost dăruită în chip bogat de către Dumnezeu. Puterea Celui Preaînalt a umbrit-o și harul Sfântului Duh s-a sălășluit înlăuntrul ei, învrednicindu-se astfel să devină Maica lui Dumnezeu, poarta prin care a venit în lume Izbăvitorul oamenilor.
Dar despre oameni harismatici ne vorbește și lumea. De multe ori auzim pe diferiți oameni că grăiesc cu admirație despre cineva: „Ce om cu har”.
Cum percep cei mai mulți dintre semenii noștri pe acest om cu har?
De regulă, prin criterii exterioare, care se referă la frumusețea feței, la modul îmbrăcăminții, la noblețea fabricată a modului de purtare.
Omul dinlăuntru, harismele sufletești, virtutea vieții, integritatea caracterului, nu îi mai mișcă astăzi pe cei mulți care se uimesc doar de lucrurile materiale, care sunt sensibilizați numai de lucrurile de suprafață și care provoacă impresii.
Cât de diferită este frumusețea duhovnicească, harul care străbate chipul Maicii Domnului! Și cât de diferit este omul cu har, așa cum vrea Dumnezeu, așa cum îl descrie Evanghelia, așa cum îl cizelează ca un sculptor Biserica, acest mare laborator al sfințeniei și al oamenilor harismatici cu adevărat.


CUPRINS

Predică la Buna Vestire .................................................. 15
Sensul sărbătorii .......................................................... 15
Evanghelia mântuirii ................................................. 17
Venirea Domnului ...................................................... 19
Maria cea plină de har şi oamenii cu har .............. 24
Cum să prăznuim sărbătorile noastre? ................. 30
Predică la Izvorul Tămăduirii ..................................... 35
Raiul pământesc .......................................................... 35
Şi a înviat a treia zi după Scripturi ......................... 39
Crucea şi Învierea ....................................................... 44
Învierea şi nădejdea .................................................... 46
Predică la Adormirea
Născătoarei de Dumnezeu ........................................... 53
Venirea Născătoarei de Dumnezeu ....................... 53
Născătoarea de Dumnezeu
şi mântuirea oamenilor ............................................. 57
Fecioria Născătoarei de Dumnezeu ....................... 60
Sălaşe ale lui Dumnezeu ........................................... 64
Viaţa în Hristos ............................................................ 69
300 Cuprins
Predică la Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului ......................................... 75
Modul în care se cuvine să o
cinstim pe Maica Domnului .................................... 75
Cort sfinţit şi chivot însufleţit .................................. 78
Măreţia Fecioarei ........................................................ 83
Hristos în casa noastră ............................................... 86
Hrana sufletului .......................................................... 90
Cuvântul lui Dumnezeu ........................................... 94
Împăcarea noastră cu Dumnezeu ........................ 100
Creşterea creştinească a copiilor noştri .............. 104
Biserica enoriei noastre ........................................... 109
Jurăminte şi făgăduinţe ........................................... 115
Omilie la Canonul Maicii Domnului ..................... 123
Starea I .......................................................................... 123
Maria, Născătoare de Dumnezeu ........................ 123
Unde se găseşte bucuria? ...................................... 129
Blestemul este un păcat înfricoşător .................... 132
Scară şi pod ............................................................. 136
Tăcerea Născătoarei de Dumnezeu ...................... 141
Lumina oamenilor .................................................. 145
Starea a II-a ................................................................. 149
Pururea fecioria
Născătoarei de Dumnezeu .................................... 149
Chipul lui Dumnezeu ............................................ 154
Veşmântul creştinului .......................................... 158
Libertatea în Hristos .............................................. 163
Cuprins 301
Îndreptarea oamenilor ........................................... 167
Călăuzitoarea noastră ............................................ 173
Starea a III-a ................................................................ 179
Zidirea cea nouă ..................................................... 179
Neprihănirea, o virtute uitată! ............................. 183
Adevăr şi libertate .................................................. 187
Ni se cere iubire ...................................................... 193
Creştinii şi lumea ................................................... 197
Uşa tainei ................................................................ 201
Limanul duhovnicesc ............................................ 203
Starea a IV-a ................................................................ 209
Biserica şi relaţiile sexuale .................................... 209
Poarta mântuirii .................................................... 213
Conştiinţa curată ................................................... 218
Comoara vieţii ........................................................ 224
Maica noastră prealăudată ................................... 228
Maica cea slăvită .................................................... 231
Omilii la Canonul Paraclis ......................................... 235
Cum ne apropiem de
Născătoarea de Dumnezeu? .................................. 235
Ispitele în viaţa noastră ........................................... 239
Lupta împotriva patimilor ..................................... 245
Depăşirea tulburării ................................................. 248
Sprijinul credincioşilor ............................................ 251
Uşa pocăinţei .............................................................. 254
Nădejdea noastră ...................................................... 259
Tristeţile în viaţa noastră ........................................ 264
302 Cuprins
Cum se ne rugăm? .................................................... 269
Arta rugăciunii .......................................................... 272
Problema bolii ............................................................ 277
Limanul duhovnicesc .............................................. 282
Biserica şi cultul public ............................................ 285
Venim la biserică din obişnuinţă
sau în cunoştinţă de cauză? .................................... 290


Comentarii clienti: