Slide background Image layer

Filocalia de la Optina - Vol.II

Citirea din Sfinţii Părinţi ne ajută să ne vedem păcatele şi neajunsurile sufleteşti. Cuviosul Macarie de la Optina ne sfătuieşte: „Citiţi cărţile Părinţilor şi studiaţi învăţătura lor; aceasta ne va fi de folos pentru cunoaşterea neputinţei noastre şi pentru dobândirea smereniei, răbdării şi dragos...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Filocalia de la Optina - Vol.I

Cuviosii stareti de la Optina au ajuns sa fie pentru Rusia adevarati luminatori ai credintei vii. Puterea harului dumnezeiesc, care a umplut de bucurie si dragoste inimile staretilor, i-a facut tamaduitori ai sufletelor omenesti. Lucrul de capatai pentru ei era mantuirea acelui suflet care li se inc...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Despre rugăciune. Tâlcuire la Avva Evagrie- Brosată

"Pentru ca rugăciunea să fie adevărată și să se înalțe la cer, trebuie să fie dăruită de Dumnezeu, adică să fie o rugăciune a Duhului, să coboare de la Însuși Dumnezeu, să o recunoască Dumnezeu ca pe ceva al Său. Prin adevărata rugăciune omul se umple de Dumnezeu și reușește nu numai simpla unitate ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Frumusețea sfinților. O istorie a literaturii române ce nu se învață l...

Pierdem o bună parte din respectul de sine din momentul în care creştem într-o familie în care părinţii nu ne spun care este identitatea noastră culturală, dar şi din momentul în care, trecând prin anii de şcoală, profesorii nu ne spun în ce constă frumuseţea literaturii noastre. Cu acest handicap ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Ce cere Dumnezeu de la fiecare dintre noi

Voia lui Dumnezeu ... este una singura: mantuirea tuturor oamenilor. De aceea a si venit pe pamant ca Dumnezeu- om, pentru a ne arata modul de realizare al acestei voi izbavitoare, prin iubirea jertfitoare pe care ne-a invatat-o prin jertfa si cuvantul Sau. Pe temelia acestei iubiri predate de Dumne...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Părintele Fotie (1933-2013)

Omul are posibilitatea să se facă plăcut lui Dumnezeu în orice condiţii. Totuşi, frumuseţea şi liniştea naturii din Sfântul Munte, care s-a sfinţit prin asceza şi slujbele atâtor chipuri sfinte de-a lungul secolelor, constituie un factor deosebit de ajutător pentru pocăinţă şi sporire duhovnicească....

Vezi detalii
Slide background Image layer

Bărbatul și femeia. Întrebări și răspunsuri

Îndrăgostirea este o boală,o stare bolnăvicioasă. Pe această temă s-a vorbit și s-a scris, pesemne, mai mult decât pe oricare alta. Dar foarte important este totodată să înțelegem că îndrăgostirea în sinea ei poate fi și neînsoțită de atracția bărbatului către femeie și a femeii către bărbat, de ins...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Moartea şi viaţa de dincolo de mormânt

Taina morţii şi viaţa de dincolo de mormânt l-au preocupat întotdeauna pe om. Apostolul Pavel ne descoperă că „este rânduit oamenilor ca o dată să moară, iar după aceea să fie judecata” (Evrei 9, 27). Moartea este despărţirea sufletului de trup şi este ceva inevitabil pentru fiecare om. Iar evenime...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Despre rugăciune. Tâlcuire la Avva Evagrie- Cartonată

"Pentru ca rugăciunea să fie adevărată și să se înalțe la cer, trebuie să fie dăruită de Dumnezeu, adică să fie o rugăciune a Duhului, să coboare de la Însuși Dumnezeu, să o recunoască Dumnezeu ca pe ceva al Său. Prin adevărata rugăciune omul se umple de Dumnezeu și reușește nu numai simpla unitate ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Scrisori de la un Sfant - Povete si sfaturi duhovnicesti

Comparativ cu alte scrieri ale Sfantului Nectarie, scrisorile pastreaza , cum este firesc o simplitate si o particularitate ale unui om foarte experimentat in viata duhovniceasca, care luase pe umerii sai o raspundere deosebita: pastorirea duhovniceasca a tinerelor monahii incepatoare. Ceea ce ...

Vezi detalii

„Bucură-te, cea plină de har” Cuvinte la Praznicele Maicii Domnului

Traducere din limba greacă de Pr. Victor Manolache


15.00 12.75

Autor: Simeon, Mitropolit al Noii Smirne

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 304

ISBN: 978-606-550-270-3

Preasfânta Fecioară Maria însă s-a arătat plină de har nu doar prin virtutea ei personală, ci și pentru că a fost dăruită în chip bogat de către Dumnezeu. Puterea Celui Preaînalt a umbrit-o și harul Sfântului Duh s-a sălășluit înlăuntrul ei, învrednicindu-se astfel să devină Maica lui Dumnezeu, poarta prin care a venit în lume Izbăvitorul oamenilor.
Dar despre oameni harismatici ne vorbește și lumea. De multe ori auzim pe diferiți oameni că grăiesc cu admirație despre cineva: „Ce om cu har”.
Cum percep cei mai mulți dintre semenii noștri pe acest om cu har?
De regulă, prin criterii exterioare, care se referă la frumusețea feței, la modul îmbrăcăminții, la noblețea fabricată a modului de purtare.
Omul dinlăuntru, harismele sufletești, virtutea vieții, integritatea caracterului, nu îi mai mișcă astăzi pe cei mulți care se uimesc doar de lucrurile materiale, care sunt sensibilizați numai de lucrurile de suprafață și care provoacă impresii.
Cât de diferită este frumusețea duhovnicească, harul care străbate chipul Maicii Domnului! Și cât de diferit este omul cu har, așa cum vrea Dumnezeu, așa cum îl descrie Evanghelia, așa cum îl cizelează ca un sculptor Biserica, acest mare laborator al sfințeniei și al oamenilor harismatici cu adevărat.


CUPRINS

Predică la Buna Vestire .................................................. 15
Sensul sărbătorii .......................................................... 15
Evanghelia mântuirii ................................................. 17
Venirea Domnului ...................................................... 19
Maria cea plină de har şi oamenii cu har .............. 24
Cum să prăznuim sărbătorile noastre? ................. 30
Predică la Izvorul Tămăduirii ..................................... 35
Raiul pământesc .......................................................... 35
Şi a înviat a treia zi după Scripturi ......................... 39
Crucea şi Învierea ....................................................... 44
Învierea şi nădejdea .................................................... 46
Predică la Adormirea
Născătoarei de Dumnezeu ........................................... 53
Venirea Născătoarei de Dumnezeu ....................... 53
Născătoarea de Dumnezeu
şi mântuirea oamenilor ............................................. 57
Fecioria Născătoarei de Dumnezeu ....................... 60
Sălaşe ale lui Dumnezeu ........................................... 64
Viaţa în Hristos ............................................................ 69
300 Cuprins
Predică la Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului ......................................... 75
Modul în care se cuvine să o
cinstim pe Maica Domnului .................................... 75
Cort sfinţit şi chivot însufleţit .................................. 78
Măreţia Fecioarei ........................................................ 83
Hristos în casa noastră ............................................... 86
Hrana sufletului .......................................................... 90
Cuvântul lui Dumnezeu ........................................... 94
Împăcarea noastră cu Dumnezeu ........................ 100
Creşterea creştinească a copiilor noştri .............. 104
Biserica enoriei noastre ........................................... 109
Jurăminte şi făgăduinţe ........................................... 115
Omilie la Canonul Maicii Domnului ..................... 123
Starea I .......................................................................... 123
Maria, Născătoare de Dumnezeu ........................ 123
Unde se găseşte bucuria? ...................................... 129
Blestemul este un păcat înfricoşător .................... 132
Scară şi pod ............................................................. 136
Tăcerea Născătoarei de Dumnezeu ...................... 141
Lumina oamenilor .................................................. 145
Starea a II-a ................................................................. 149
Pururea fecioria
Născătoarei de Dumnezeu .................................... 149
Chipul lui Dumnezeu ............................................ 154
Veşmântul creştinului .......................................... 158
Libertatea în Hristos .............................................. 163
Cuprins 301
Îndreptarea oamenilor ........................................... 167
Călăuzitoarea noastră ............................................ 173
Starea a III-a ................................................................ 179
Zidirea cea nouă ..................................................... 179
Neprihănirea, o virtute uitată! ............................. 183
Adevăr şi libertate .................................................. 187
Ni se cere iubire ...................................................... 193
Creştinii şi lumea ................................................... 197
Uşa tainei ................................................................ 201
Limanul duhovnicesc ............................................ 203
Starea a IV-a ................................................................ 209
Biserica şi relaţiile sexuale .................................... 209
Poarta mântuirii .................................................... 213
Conştiinţa curată ................................................... 218
Comoara vieţii ........................................................ 224
Maica noastră prealăudată ................................... 228
Maica cea slăvită .................................................... 231
Omilii la Canonul Paraclis ......................................... 235
Cum ne apropiem de
Născătoarea de Dumnezeu? .................................. 235
Ispitele în viaţa noastră ........................................... 239
Lupta împotriva patimilor ..................................... 245
Depăşirea tulburării ................................................. 248
Sprijinul credincioşilor ............................................ 251
Uşa pocăinţei .............................................................. 254
Nădejdea noastră ...................................................... 259
Tristeţile în viaţa noastră ........................................ 264
302 Cuprins
Cum se ne rugăm? .................................................... 269
Arta rugăciunii .......................................................... 272
Problema bolii ............................................................ 277
Limanul duhovnicesc .............................................. 282
Biserica şi cultul public ............................................ 285
Venim la biserică din obişnuinţă
sau în cunoştinţă de cauză? .................................... 290


Comentarii clienti: