Slide background Image layer

A fost odată și poate va mai fi- vol 2. Povestiri ilustrate din vietil...

Simeon, profesorul de religie, eroul nostru, este elementul cheie din cartea de față. El prezintă Viețile Sfinților pentru fiecare zi, pe înțelesul elevilor. Sunt aleși sfinți cu un mare impact pentru sufletul copiilor. La mucenici, Simeon știe cum să povestească, fără a arăta chinurile şi realitate...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Pregătirea pentru Dumnezeiasca cuminicare sub îndrumarea Părinților Bi...

Cum îmi luminezi sufletul întinat şi-l faci lumină neprihănită şi dumnezeiască? Cum faci purtătoare de lumină nenorocitele mele mâini pe care păcătuind le-am întinat cu întinăciunile păcatului? Cum preschimbi buzele mele cu strălucirea dumnezeirii Tale488, făcându-le din necurate sfinte? Cum curăţeş...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Suflete înrudite si alte povestiri

Istorisirile scriitoarei Olga Rojniova cuprinse în volumul de faţă sunt întâmplări reale din viaţa unor preoţi, enoriaşi sau mireni. Fiecare dintre ei îşi parcurge propriul drum spinos, propriile încercări, îşi caută propria cărare spre Adevăr. Cititorii vor face cunoştinţă cu vieţile unor oam...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Nu judeca!

„Făţarnice, scoate mai întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău” (Matei 7, 5) Cărticica de fața cuprinde învăţătura Avvei Dorotei: „Despre a nu-l judeca pe aproapele”.

Vezi detalii
Slide background Image layer

Slava deșartă, trufia și cugetul smerit

Oricine se înalţă pe sine se va smeri. (Luca 18, 14) În şirul patimilor, slava deşartă este aşezată foarte corect lângă mândrie, pentru că cine este în primejdie să cadă în mândrie, dacă a biruit slava deşartă? Legătura pe care o au între ele aceste două rele înfricoşătoare este ca şi relaţia din...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Să-l cunoaştem pe Părintele Filotei Zervakos (1884-1980)

„În zilele noastre rele, s-au înmulţit păcatele oamenilor, hulele, necredinţa, lipsa de evlavie, desfrânările, nedreptăţile, calomniile, pornografia, neruşinarea bărbaţilor şi a femeilor, transformarea bărbaţilor în femei şi a femeilor în bărbaţi, prefacerea bărbaţilor şi a femeilor în demoni, imor...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Cuvânt la Nașterea Preasfintei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoar...

Bucură-te, sălăşluirea lui Dumnezeu, ce ai cuprins în pântece pe Cel necuprins întru toate, în mâna Căruia sunt toate şi însăţi tu eşti în mâinile Lui. Şi graiul este de necuprins cu mintea, şi gândul, de neînţeles. Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, singura roabă a Fiului său şi îndoită în fire, pentru...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Ce ar trebui să știe orice băiat sau convorbiri duhovnicești despre ce...

În această carte, destinată citirii în familie, sunt lămurite din punct de vedere ortodox cele mai importante probleme ale educaţiei morale a copilului şi a adolescentului. Cartea îl pune în gardă pe băiat faţă de aşa numitele „obiceiuri rele”, care au o influenţă distrugătoare asupra trupului şi a ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Părintele Gherasim Mikragiannanitul- Omul, monahul, imnograful

Cântătoare turturea a pustiei, privighetoare cu dulce glăsuire a Muntelui Athonului, fluier al duhovniciei şi lebădă cernită, al Născătoarei de Dumnezeu închinător şi al tuturor Sfinţilor, dumnezeiesc tăinuitor şi scriitor ce scrie degrabă, alt Damaschin şi Iosif te-ai arătat, Părinte Gherasime într...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Cuvioasa Elena de la Diveevo

O, preacuvioasă şi purtătoare de Dumnezeu maică Elena, slava şi lauda de la Diveevo, care ai fost scăpată în chip minunat de balaurul ce scotea foc şi încerca să te înghită prin rugăciunea ta către Domnul şi făgăduinţa vieţii feciorelnice, pregătită fiind pentru călugărie de Sfântul Cuviosul Serafi...

Vezi detalii

„Bucură-te, cea plină de har” Cuvinte la Praznicele Maicii Domnului

Traducere din limba greacă de Pr. Victor Manolache


15.00 12

Autor: Simeon, Mitropolit al Noii Smirne

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 304

ISBN: 978-606-550-270-3

Preasfânta Fecioară Maria însă s-a arătat plină de har nu doar prin virtutea ei personală, ci și pentru că a fost dăruită în chip bogat de către Dumnezeu. Puterea Celui Preaînalt a umbrit-o și harul Sfântului Duh s-a sălășluit înlăuntrul ei, învrednicindu-se astfel să devină Maica lui Dumnezeu, poarta prin care a venit în lume Izbăvitorul oamenilor.
Dar despre oameni harismatici ne vorbește și lumea. De multe ori auzim pe diferiți oameni că grăiesc cu admirație despre cineva: „Ce om cu har”.
Cum percep cei mai mulți dintre semenii noștri pe acest om cu har?
De regulă, prin criterii exterioare, care se referă la frumusețea feței, la modul îmbrăcăminții, la noblețea fabricată a modului de purtare.
Omul dinlăuntru, harismele sufletești, virtutea vieții, integritatea caracterului, nu îi mai mișcă astăzi pe cei mulți care se uimesc doar de lucrurile materiale, care sunt sensibilizați numai de lucrurile de suprafață și care provoacă impresii.
Cât de diferită este frumusețea duhovnicească, harul care străbate chipul Maicii Domnului! Și cât de diferit este omul cu har, așa cum vrea Dumnezeu, așa cum îl descrie Evanghelia, așa cum îl cizelează ca un sculptor Biserica, acest mare laborator al sfințeniei și al oamenilor harismatici cu adevărat.


CUPRINS

Predică la Buna Vestire .................................................. 15
Sensul sărbătorii .......................................................... 15
Evanghelia mântuirii ................................................. 17
Venirea Domnului ...................................................... 19
Maria cea plină de har şi oamenii cu har .............. 24
Cum să prăznuim sărbătorile noastre? ................. 30
Predică la Izvorul Tămăduirii ..................................... 35
Raiul pământesc .......................................................... 35
Şi a înviat a treia zi după Scripturi ......................... 39
Crucea şi Învierea ....................................................... 44
Învierea şi nădejdea .................................................... 46
Predică la Adormirea
Născătoarei de Dumnezeu ........................................... 53
Venirea Născătoarei de Dumnezeu ....................... 53
Născătoarea de Dumnezeu
şi mântuirea oamenilor ............................................. 57
Fecioria Născătoarei de Dumnezeu ....................... 60
Sălaşe ale lui Dumnezeu ........................................... 64
Viaţa în Hristos ............................................................ 69
300 Cuprins
Predică la Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului ......................................... 75
Modul în care se cuvine să o
cinstim pe Maica Domnului .................................... 75
Cort sfinţit şi chivot însufleţit .................................. 78
Măreţia Fecioarei ........................................................ 83
Hristos în casa noastră ............................................... 86
Hrana sufletului .......................................................... 90
Cuvântul lui Dumnezeu ........................................... 94
Împăcarea noastră cu Dumnezeu ........................ 100
Creşterea creştinească a copiilor noştri .............. 104
Biserica enoriei noastre ........................................... 109
Jurăminte şi făgăduinţe ........................................... 115
Omilie la Canonul Maicii Domnului ..................... 123
Starea I .......................................................................... 123
Maria, Născătoare de Dumnezeu ........................ 123
Unde se găseşte bucuria? ...................................... 129
Blestemul este un păcat înfricoşător .................... 132
Scară şi pod ............................................................. 136
Tăcerea Născătoarei de Dumnezeu ...................... 141
Lumina oamenilor .................................................. 145
Starea a II-a ................................................................. 149
Pururea fecioria
Născătoarei de Dumnezeu .................................... 149
Chipul lui Dumnezeu ............................................ 154
Veşmântul creştinului .......................................... 158
Libertatea în Hristos .............................................. 163
Cuprins 301
Îndreptarea oamenilor ........................................... 167
Călăuzitoarea noastră ............................................ 173
Starea a III-a ................................................................ 179
Zidirea cea nouă ..................................................... 179
Neprihănirea, o virtute uitată! ............................. 183
Adevăr şi libertate .................................................. 187
Ni se cere iubire ...................................................... 193
Creştinii şi lumea ................................................... 197
Uşa tainei ................................................................ 201
Limanul duhovnicesc ............................................ 203
Starea a IV-a ................................................................ 209
Biserica şi relaţiile sexuale .................................... 209
Poarta mântuirii .................................................... 213
Conştiinţa curată ................................................... 218
Comoara vieţii ........................................................ 224
Maica noastră prealăudată ................................... 228
Maica cea slăvită .................................................... 231
Omilii la Canonul Paraclis ......................................... 235
Cum ne apropiem de
Născătoarea de Dumnezeu? .................................. 235
Ispitele în viaţa noastră ........................................... 239
Lupta împotriva patimilor ..................................... 245
Depăşirea tulburării ................................................. 248
Sprijinul credincioşilor ............................................ 251
Uşa pocăinţei .............................................................. 254
Nădejdea noastră ...................................................... 259
Tristeţile în viaţa noastră ........................................ 264
302 Cuprins
Cum se ne rugăm? .................................................... 269
Arta rugăciunii .......................................................... 272
Problema bolii ............................................................ 277
Limanul duhovnicesc .............................................. 282
Biserica şi cultul public ............................................ 285
Venim la biserică din obişnuinţă
sau în cunoştinţă de cauză? .................................... 290


Comentarii clienti: