Slide background Image layer

Patimi şi depresie.Ce este şi cum se vindecă depresia

Cauza depresiei este egoismul cel mare. Biserica cultivand smerenia si ascultarea, ne vindeca de ea. Viata ascetica si viata Sfintelor Taine ne izbavesc de toate patimile si de depresie. In special Taina Spovedaniei lucreaza generala "Psihanaliza dumnezeiasca ", pentru ca prin ea omul se vindeca mai...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Învăţături

Vezi detalii
Slide background Image layer

Fluture în palmă. De ce omul contemporan are nevoie de crestinism

Din punct de vedere al veşniciei, soarta oricărui om nu depinde, sub nicio formă, de circumstanţele vieţii lui, ci numai de modul cum se foloseşte de circumstanţele respective, date de Dumnezeu. Domnul cunoaşte structura duhovnicească a fiecăruia dintre noi şi, în iubirea Sa, îi oferă fiecărei pe...

Vezi detalii
Slide background Image layer

De la Urali la ceruri. Povestiri adevărate din vremuri ateiste

Am intrat sub un acoperiş pentru a mă adăposti puţin de vremea rea. Lângă mine s-au înghesuit și alții. Îndată ce vremea s-a indreptat, cei mai mulți au năvălit în clădirea de alături. Se pare că era o biserică. Am intrat și eu ca un tâlhar. Oare m-or fi văzut cineva? Nu de alta, dar aș fi rănit-o p...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Dumnezeiasca Liturghie

Dacă noi, la nivel personal sau comun, nu vom învăţa să trăim duhovniceşte din revelaţiile tainice care ne sunt oferite permanent în Liturghie, ci vom rămâne numai la nivelul de trăire sufletesc, însăşi Liturghia va fi pentru noi neînţeleasă, în mare parte. Adesea ni se pare că „duhovnicesc” înseamn...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Maica bucuriei- Monahia Gavrilia Papaiannis

De fapt, atunci când vorbeai cu ea simţeai că devenea tu, era ca şi când ţi-ai fi vorbit ţie însuţi, nu te adresai unei monahii. De aceea, nici nu spunea nimic, nu te corecta, şi ca urmare te simţeai foarte confortabil împreună cu ea, aşa cum te simţi cu tine. *** Maica nu era zâmbitoare, dar oc...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Îndemnuri mântuitoare de suflet ale părinților contemporani

Nu este suficient doar să te rogi, ci să şi fii atent. Să priveghezi, să fii atent la gânduri, să le struneşti cu multă îndemânare, altminteri ele te vor stăpâni, şi la sfârşit vei ajunge de batjocură demonilor. Nu am văzut suflet care să se roage să înainteze, să aibă foloase duhovniceşti, fără cur...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Patericul georgian

Fratele ajutat de frate este ca o cetate tare, spune înţeleptul Solomon (Pilde 18, 19). Cu o cetate întărită, cu o cetate de necucerit se aseamănă fiecare Biserică Ortodoxă locală atunci când este susţinută şi primeşte ajutorul şi sprijinul unei alte Biserici locale. Şi dacă aceasta se întâmplă î...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Scrieri Duhovnicesti BROSATA

Un autor filocalic sirian de importanţa Avvei Iosif Hazzaya este vrednic de o prezentare mai amplă decât o pot face rândurile unui simplu „prolog“. Întâi de toate, pentru simplul motiv că scrierile sale apar pentru prima oară în româneşte. În al doilea rând, pentru că cititorul modern de literatură ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Pravila zilnica a crestinului ortodox. Carte de rugaciuni.

Vezi detalii

Marele Constantin învinuiri și adevăr- studiu istoric


18.00 15.3

Autor: Kostas V. Karastathis

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 432

ISBN: 978-606-550-120-1

(…) Kostas Karastathis răstoarnă toate învinuirile, care au fost formulate la adresa lui Constantin cel Mare şi aduce la lumină adevărul despre viaţa şi activitatea Împăratului celui Întocmai cu Apostolii. Contribuţia lui Kostas Karastathis în Scrierile Creştine, dar şi în Istoria elenă este de nepreţuit, Sfântul Constantin cel Mare a fost recunoscut ca sfânt, a scris istorie, şi a fost întemeietorului Imperiului Bizantin milenar (…)
Trebuia să existe un istoric care să scrie despre această mare personalitate a Istoriei dar şi a creştinismului. Iar acesta este K. Karastathis (…), care ne-a oferit istoria în veşmântul literaturii.
CUPRINS
Epistola de felicitare a Arhiepiscopului Atenei şi al întregii Elade,
Ieronim al II‑lea, către Kostas Karastathis...................................................5
Epistola de felicitare a Arhiepiscopului Atenei şi al întregii Elade,
Hristodul, către Kostas Karastathis..............................................................6
Cuvânt la cea de a treia ediţie.......................................................................7
Cuvânt înainte la prima ediţie....................................................................11
Cuvânt înainte...............................................................................................13
Cuvântul de salut al scriitorului, către cititorii români...........................17
Precuvântare..................................................................................................21
Introducere....................................................................................................25
MARELE CONSTANTIN
I. CUM L‑AU PREGĂTIT VREMURILE PE ÎMPĂRAT.......................... 29
1. Influenţele din familie..............................................................................29
2. Educaţia în captivitate..............................................................................32
3. Experienţele alături de tirani...................................................................35
4. „Evadarea” spre slavă..............................................................................40
5. Urcarea legală pe tron .............................................................................44
a Marelui Constantin....................................................................................44
II. ÎNVINUIRILE ADUSE LUI CONSTANTIN DESPRE UCIDEREA
RUDELOR SALE...........................................................................................51
1. Maximian, socrul lui Constantin cel Mare............................................52
2. Maxenţiu, cumnatul lui Constantin cel Mare.......................................61
3. Vassian, cel de‑al doilea ginere al lui Constantin cel Mare................77
4. Liciniu, primul ginere al lui Constantin cel Mare................................78
III. DESPRE CONTEXTUL ISTORIC AL VEDENIEI LUI
CONSTANTIN..............................................................................................95
IV. CONVERTIREA LUI CONSTANTIN CEL MARE
LA CREŞTINISM........................................................................................107
V. PREOCUPĂRILE SPIRITUALE ALE LUI
CONSTANTIN CEL MARE......................................................................123
VI. ROLUL LUI CONSTANTIN CEL MARE
LA PRIMUL SINOD ECUMENIC............................................................135
VII. PERSONALITATEA ŞI CARACTERUL
LUI CONSTANTIN CEL MARE..............................................................153
VIII. DRAMA FAMILIEI LUI CONSTANTIN CEL MARE.................165
1. Evenimentele petrecute la palat în anul 326.......................................165
2. Învinuirile aduse împăratului despre uciderea lui Crispus
şi a Faustei....................................................................................................169
3. Alte ipoteze despre moartea celor doi.................................................179
4. Scriitorii care neagă sau care ignoră aceste învinuiri........................180
5. Cine a fost Crispus?................................................................................189
6. Cine a fost Fausta?..................................................................................193
7. Ce s‑a întâmplat înaintea morţii lui Crisp...........................................195
8. Date care răstoarnă scenariul morţii Faustei......................................200
9. Istoricii din timpurile contemporane,
care vorbesc despre moartea celor doi....................................................202
IX. ÎNVINUIREA „DESPRE CONDAMNAREA LA UITARE”/
„DAMNATIO MEMORIAE”....................................................................215
X. ÎNVINUIRI ADUSE LUI CONSTANTIN CEL MARE ÎN CEEA CE
PRIVEŞTE DISTRUGEREA ŞI PÂNGĂRIREA ANTICHITĂŢILOR.....221
1. Constantin nu i‑a persecutat pe păgâni...............................................221
2. Nu a distrus şi nici nu a pângărit templele şi idolii...........................226
XI. ÎNVINUIRI CE I SE ADUC LUI CONSTANTIN CEL MARE
PENTRU DARURILE PRIMITE ŞI PENTRU RISIPĂ............................231
XII. DE CE L‑A EXILAT PE ATANASIE CEL MARE...........................239
XIII. SFÂRŞITUL LUI ARIE.......................................................................247
XIV. LEGENDA REFERITOARE LA BOALA LUI
CONSTANTIN CEL MARE......................................................................253
XV. ÎNVINUIRI LEGATE DE BOTEZUL LUI
CONSTANTIN CEL MARE......................................................................257
1. De către cine a fost botezat?..................................................................257
2. O frază tradusă prost ajunge să fie motiv de scandal în Apus........266
XVI. MOARTEA LUI CONSTANTIN CEL MARE................................273
XVII. ACUZATORII ŞI PLAGIATORII LUI CONSTANTIN CEL MARE....279
XVIII. DE CE ISTORIA L‑A DECLARAT „MARE” PE CONSTANTIN....289
1. Întemeietorul unei împărăţii milenare şi a „împărătesei oraşelor”....289
2. Constantin a fost un mare reformator.................................................302
3. Aportul său la elenism şi la constituţia Europei................................309
4. Urmaşii la tron ai lui Constantin cel Mare şi
continuatori ai lucrării sale........................................................................318
XIX. DE CE ESTE SFÂNT ŞI ÎNTOCMAI CU APOSTOLII..................329
1. Mare Apărător al Bisericii şi al creştinilor...........................................329
2. Sfânt şi Întocmai cu Apostolii...............................................................341
XX. CÂTEVA LUCRURI DESPRE EUSEBIU PAMFIL,
BIOGRAFUL LUI CONSTANTIN CEL MARE......................................357
SFÂNTA ELENA, CEA ÎNTOCMAI CU APOSTOLII
I. VIAŢA SFINTEI ELENA........................................................................363
II. LUCRAREA FILANTROPICĂ A SFINTEI ELENA..........................367
III. SFÂNTA ELENA LA LOCURILE SFINTE (IERUSALIM).............369
IV. GĂSIREA CRUCII LUI HRISTOS......................................................375
V. ZIDIREA DE BISERICI..........................................................................391
VI. MOARTEA SFINTEI ELENA.............................................................397
EPILOG........................................................................................................401
ANEXĂ.........................................................................................................407
1. Fragmente din epistolele şi cuvântările lui Constantin cel Mare....407
SUMMARY..................................................................................................417
IZVOARE.....................................................................................................419
BIBLIOGRAFIE MODERNĂ.....................................................................427


Comentarii clienti: