Slide background Image layer

Am vorbit cu Sfântul Nectarie...Mărturii autentice

Am redat mai multe mărturii despre Sfântul Nectarie şi mănăstirea acestuia, mărturiile autentice ale altor persoane, dintre care unele au trăit lângă Sfântul în mănăstirea lui, alţii l-au cunoscut în Eghina sau altundeva, alţii au auzit relatări despre el. Toate aceste mărturii încearcă să schiţeze ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Povețe pentru monahi

Frate, ai venit la mănăstire ca să te mântuieşti, nu ca să îţi pierzi mântuirea; să munceşti, nu să trândăveşti. Ia aminte la acestea, iubite monah! Le ai pe toate de-a gata: hrana, îmbrăcămintea, casa şi pe celelalte. Nu plăteşti chirie sau alte cheltuieli. Ce îţi mai rămâne, decât să te îngrijeşti...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Au fost și ei cândva copii- Sfântul Iacov Tsalikis

Sfintii nostri, precum și marii părinți și asceți ai nostri au fost si ei candva copii! Pentru micul Iacov cele de pe pământ si cele din ceruri au devenit una. Si semăna acum cu acele păsări de toamnă, pe care le vezi intr-o clipa zburând cu aripile deschise în imbrățișarea cerului, iar în clipa ur...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Despre neprihănire putere – frumuseţe

Neprihănirea este frumuseţea mistică a sufletului, care se răsfrânge pe chip, în purtare, în vorbe, în întreaga bună creştere a tânărului şi a tinerei. La tinerii şi tinerele care sunt feciorelnici poţi vedea prospeţime şi frumuseţe pe chipul lor; strălucire în ochii care sunt oglinda sufletului, l...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Calea mântuitoare

În Biserică se află hrana adevărată a sufletelor noastre: Cuvântul lui Dumnezeu, Tainele, slujbele dumnezeieşti sau lecturile, cântările, ritualurile sfinte care ne hrănesc mintea şi inima. Mergeţi mai des şi împărtăşiţi-vă cu mintea, inima şi buzele voastre de nestricăciune. În lume, vă hrăniţi me...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Îngerul în trup. Sfântul Macarie cel Mare, Egipteanul

Creştinii ştiu că sufletul este mai de cinste decât toate cele create, pentru că doar omul a fost creat „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”. Ia seama cât de mare este cerul şi pământul, şi cât de mari şi slăvite sunt creaturile care se găsesc deasupra acestora! Omul însă este mai cinstit decât ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Realităţi pe care nu trebuie să le uităm

Realitati pe care nu trebuie să le uităm: ispitele, păcatele noastre, vicleniile demonilor, amintirea morţii, pocăinţa noastră, mântuirea noastră, judecata, veşnicia *** Cercetând Sfânta Scriptură vedem că se vorbeşte foarte mult despre diavol şi despre lucrarea lui, ca şi despre Hristos şi lu...

Vezi detalii
Slide background Image layer

In pragul bisericii. Întrebări şi răspunsuri

În această carte sunt adunate întrebări, care îi apar cel mai des omului în calea către Biserică. La aceste întrebări răspunde un propovăduitor şi publicist contemporan, ieromonahul Macarie (Marchiş). Odată părintele Macarie a fost întrebat: De ce există în Biserica Ortodoxă atâtea lucruri inutile, ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Calea familiei

Familia este o minune imposibil de explicat, deşi se fac o mulţime de încercări în acest sens. Gândiţi-vă: doi oameni necunoscuţi, străini unul celuilalt, absolut diferiţi – bărbat şi femeie – se întâlnesc, comunică o vreme oarecare, apoi încep să trăiască împreună, să doarmă împreună, să nască copi...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Mamele eroine ale Sfinţilor Trei Ierarhi

Emilia, Nona şi Antuza au fost cele trei mame eroine care prin viaţa lor s-au învrednicit de bucuria de a fi trecute în rândul sfinţilor. Acestea au primit cununa cea neveştejită a slavei veşnice, dar şi laudele, cinstirea şi recunoştinţa creştinilor, pentru că familiile lor au dat mulţi sfinţi Bise...

Vezi detalii

CD- Cuvinte la Nașterea Domnului


18.00 18.00

Autor: Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Editura: Trinitas

Format: 0/0

Pagini: 0

ISBN: -

Cuvinte la Nașterea Domnului

Cuvinte rostite de Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL la sărbătoarea Nașterii Domnului în anii 2000-2012

Colindători: Corala TRINITAS

Troparul Nașterii Domnului

1. Înomenirea lui Dumnezeu este îndumnezeirea noastră

Condacul Nașterii Domnului

2. Nașterea Domnului arată demnitatea noastră în fața lui Dumnezeu

Pogorât-a Domnul Sfânt - T. Brediceanu

3. Betleem - Casa Pâinii Cerești

La Vitleem colo-n jos - N. Lungu

4. Dumnezeu-Copilul - Taina iubirii Părintelui Ceresc

Închinarea păstorilor - V. I. Popovici

5. Bogăția Pruncului este Dumnezeirea Lui

În Cetatea Betleem - D. G. Kiriac

6. Steaua - călăuza magilor și semnul schimbării istoriei

Plecarea magilor - D. G. Kiriac

7. Semnificația darurilor magilor

Trei Crai - A. Pann

8. Fuga în Egipt

Se preumblă Maica Sfântă - N. Ursu

9. Uciderea pruncilor - tristețea unei lumi pline de păcate

Domnuleț și Domn din cer - Gh. Cucu

10. Crăciunul - Sărbătoarea Darurilor

Cântec de Crăciun - Gh. Budiț

11. Moș Crăciun - simbolul bunătății care aduce bucurie

După datini colindăm - Al. Pașcanu

12. Nașterea Domnului - binecuvântarea familiei

O, ce veste minunată! - D. G. Kiriac

Înregistrare și procesare sunet: Radio TRINITAS

Grafică: Mănăstirea Stavropoleos


Comentarii clienti: