Slide background Image layer

Patimi şi depresie.Ce este şi cum se vindecă depresia

Cauza depresiei este egoismul cel mare. Biserica cultivand smerenia si ascultarea, ne vindeca de ea. Viata ascetica si viata Sfintelor Taine ne izbavesc de toate patimile si de depresie. In special Taina Spovedaniei lucreaza generala "Psihanaliza dumnezeiasca ", pentru ca prin ea omul se vindeca mai...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Învăţături

Vezi detalii
Slide background Image layer

Fluture în palmă. De ce omul contemporan are nevoie de crestinism

Din punct de vedere al veşniciei, soarta oricărui om nu depinde, sub nicio formă, de circumstanţele vieţii lui, ci numai de modul cum se foloseşte de circumstanţele respective, date de Dumnezeu. Domnul cunoaşte structura duhovnicească a fiecăruia dintre noi şi, în iubirea Sa, îi oferă fiecărei pe...

Vezi detalii
Slide background Image layer

De la Urali la ceruri. Povestiri adevărate din vremuri ateiste

Am intrat sub un acoperiş pentru a mă adăposti puţin de vremea rea. Lângă mine s-au înghesuit și alții. Îndată ce vremea s-a indreptat, cei mai mulți au năvălit în clădirea de alături. Se pare că era o biserică. Am intrat și eu ca un tâlhar. Oare m-or fi văzut cineva? Nu de alta, dar aș fi rănit-o p...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Dumnezeiasca Liturghie

Dacă noi, la nivel personal sau comun, nu vom învăţa să trăim duhovniceşte din revelaţiile tainice care ne sunt oferite permanent în Liturghie, ci vom rămâne numai la nivelul de trăire sufletesc, însăşi Liturghia va fi pentru noi neînţeleasă, în mare parte. Adesea ni se pare că „duhovnicesc” înseamn...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Maica bucuriei- Monahia Gavrilia Papaiannis

De fapt, atunci când vorbeai cu ea simţeai că devenea tu, era ca şi când ţi-ai fi vorbit ţie însuţi, nu te adresai unei monahii. De aceea, nici nu spunea nimic, nu te corecta, şi ca urmare te simţeai foarte confortabil împreună cu ea, aşa cum te simţi cu tine. *** Maica nu era zâmbitoare, dar oc...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Îndemnuri mântuitoare de suflet ale părinților contemporani

Nu este suficient doar să te rogi, ci să şi fii atent. Să priveghezi, să fii atent la gânduri, să le struneşti cu multă îndemânare, altminteri ele te vor stăpâni, şi la sfârşit vei ajunge de batjocură demonilor. Nu am văzut suflet care să se roage să înainteze, să aibă foloase duhovniceşti, fără cur...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Patericul georgian

Fratele ajutat de frate este ca o cetate tare, spune înţeleptul Solomon (Pilde 18, 19). Cu o cetate întărită, cu o cetate de necucerit se aseamănă fiecare Biserică Ortodoxă locală atunci când este susţinută şi primeşte ajutorul şi sprijinul unei alte Biserici locale. Şi dacă aceasta se întâmplă î...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Scrieri Duhovnicesti BROSATA

Un autor filocalic sirian de importanţa Avvei Iosif Hazzaya este vrednic de o prezentare mai amplă decât o pot face rândurile unui simplu „prolog“. Întâi de toate, pentru simplul motiv că scrierile sale apar pentru prima oară în româneşte. În al doilea rând, pentru că cititorul modern de literatură ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Pravila zilnica a crestinului ortodox. Carte de rugaciuni.

Vezi detalii

Epistole vol I

Traducere, introducere si note de pr. Nicusor Morlova


16.00 8

Autor: Sfantul Isidor Pelusiotul

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 352

ISBN: 978-606-550-133-1

Două au fost coordonatele vieţii Sfântului Isidor. Din tinereţe a fost dedicat pe de-o parte ascezei, desăvârşirii personale şi urcuşului duhovnicesc, iar pe de altă parte iubirii faţă de aproapele şi grijii pentru îndreptarea şi salvarea a cât mai multor suflete, prin epistolele pe care le-a trimis cu dragoste şi smerenie.
Colecţia patristică editată de abatele Migne, în volumul 78, a publicat 2012 scrisori aparţinând Sfântului Isidor, după o veche colecţie de texte, pregătită între anii 450-550 în Mănăstirea Achimiţilor din Constantinopol.
Corespondenţa Sfântului Isidor reflectă o personalitate puternică, cu o remarcabilă formaţie clasică şi teologică. El se inspiră din Sfânta Scriptură, dar şi din scriitorii creştini din primele veacuri, cum ar fi Clement Alexandrinul.
Scrisorile cuprind referinţe la numeroase probleme ale mediului, timpului şi preocupărilor sale spirituale: preoţie, biserică şi ierarhia ei, conducerea imperiului, morala, asceza, desăvârşirea şi dogmatica. Om plin de curaj şi fără prejudecăţi, Sfântul Isidor îi critică şi îi judecă pe împăraţi, episcopi şi dregători de tot soiul, previne şi sfătuieşte la toate nivelurile şi în orice moment. Una dintre celebrele sale sentinţe îi oglindeşte parcă întreaga existenţă şi luptă duhovnicească: „căci viaţa fără de cuvânt mai mult foloseşte decât cuvântul fără viaţă. Căci viaţa şi tăcând foloseşte, iar cuvântul strigând supără. Dar dacă şi cuvântul şi viaţa se vor întâlni, vor face o icoană a toată filosofia”.
DIN CUPRINS:
INTRODUCERE..............................................................................................5
OPERA ŞI ÎNVĂŢĂTURA..........................................................................10
CARTEA ÎNTÂI.
EPISTOLELE 1-500
INTERPRETAREA SFINTEI SCRIPTURI
(PG. 78, 177‑453)............................................................................................17
1. CĂTRE MONAHUL NIL
Despre corifeii vieţii monahale...................................................................17
2. CĂTRE MONAHUL DOROTEI
Despre versetul «cărbuni se aţâţă din parte‑I».............................................18
3. CĂTRE NILAMBONA SCOLASTICUL
Despre viaţa reală, a făptuirii......................................................................18
4. CĂTRE CITEŢUL TIMOTEI
Despre faptul că viaţa prezentă este asemenea unei arene nevăzute...19
5. CĂTRE NIL
Despre hrana Înaintemergătorului şi despre asceză...............................19
6. CĂTRE URSENUFIE
La versetul «Că’n mâna Domnului e un pahar [...]»....................................20
7. CĂTRE TIMOTEI
Despre Născătoarea de Dumnezeu............................................................21
8. CĂTRE ACELAŞI
Despre faptul că nevoinţele ascezei trebuie să fie pe măsura puterilor
noastre............................................................................................................21
9. CĂTRE ACELAŞI
Despre visele nocturne.................................................................................22
10. CĂTRE PREOTUL EUSEBIU
Despre faptul că nu există nimic mai mare decât dragostea.
Şi ca dovadă – chemarea celor doi fraţi la apostolie................................23
11. CĂTRE DASCĂLUL OFELIE
Există multă filosofie chiar şi atunci când suntem nedreptăţiţi sau
jigniţi...............................................................................................................23
12. CĂTRE AMMONIE
Despre trufie..................................................................................................24
13. CĂTRE MONAHUL LAMBETIE
Despre modul de viaţă virtuos...................................................................24
14. CĂTRE MONAHUL PATRIMIE
Despre viaţa făptuitoare..............................................................................25
15. CĂTRE PETRU
Despre mândrie, trufie şi smerenie............................................................26
16. CĂTRE EVANGHELIE
Ce înseamnă cuvântul «Elisei a însănătoşit cu sare râurile secate ale
Ierihonului».....................................................................................................27
17. CĂTRE PAVEL
La versetul «Vulpile au vizuini şi păsările cerului cuiburi»...................27
18. CĂTRE COMITELE ERMIN
La ceea ce s‑a spus despre Născătoarea de Dumnezeu: «şi fără să o fi
cunoscut pe ea [...]» şi următoarele...............................................................28
19. CĂTRE EPISCOPUL IRAKLID
De ce nu a fost condamnat Daniil împreună cu Anania şi cu ceilalţi în
cuptor..............................................................................................................30
20. CĂTRE LUMINATUL IERAKA
Împotriva macedonenilor, adică a pnevmatomahilor.............................31
21. CĂTRE AMMONIE SCOLASTICUL
Despre citirea împotriva idolatrilor (elinilor). Despre harul Scripturilor
insuflate de Dumnezeu şi despre cât ne sunt de folositoare..................31
22. CĂTRE ZOSIMA
Despre preoţie...............................................................................................32
23. CĂTRE TEOFIL
La versetul «Fiecare întâi‑născut de parte bărbătească ce deschide
pântecele [...]» şi împotriva theopashiţilor şi a celor ce spun că
Hristos a avut o singură fire........................................................................32
24. CĂTRE KRISPO
Despre faptul că Sfintele Scripturi nu trebuie studiate superficial,
ci cu multă atenţie şi stăruinţă....................................................................33
25. CĂTRE CHIRIL
Despre faptul că este imposibil să obţii virtutea în mijlocul zgomotelor
(al tulburărilor)..............................................................................................34
26. CĂTRE EPISCOPUL EUSEBIU
Despre luarea de mită şi că este îngrozitor să vândă cineva preoţia....35
27. CĂTRE FARSIMANIE, EUNUCUL PALATULUI
Despre citirea dumnezeieştilor Scripturi...................................................35
28. CĂTRE EPISOPUL EUSEBIU
Despre faptul că preoţia este un lucru înfricoşător şi greu de atins......36
29. CĂTRE LUCA, ARHIDIACONUL PELUSEI
Către cei ce sunt bolnavi de iubirea de arginţi.........................................37


Comentarii clienti: