Slide background Image layer

Înainte să se întunece.Texte despre viaţa cotidiană şi veşnicie...

Înainte să se întunece… Cât ai încă vreme. Să te grăbești. Să te problematizezi. Să te gândești. Să te cercetezi pe tine. Înainte să se întunece… Să cazi, dar să nu renunți. Să te ridici iar în picioare. Să prinzi puţin curaj şi să continui, ca să duci la bun sfârșit ziua care a rămas. Înai...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Lacrimi tăcute

Relaţia într-un cuplu, iar mai târziu în familie, poate să implice anumite dificultăți. Însă dacă persoana dragă, bărbatul, are un comportament autoritar, nesocoteşte părerile şi nevoile femeii, pretinde să i se ofere dreptul să decidă şi să controleze viaţa ei, vorbim de violenţă domestică. Aceasta...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Serafim, un sfânt din pădurea Sarovului-Biografie povestita pentru co...

Sfântul Serafim de Sarov, unul dintre cei mai mari sfinți ai Ortodoxiei, a trăit în Rusia înainte cu aproape două sute de ani. Inima sa fierbinte, cu care cuprindea întreaga lume, a fost un locșor dulce pentru copii! Sfântul a fost prietenul și ocrotitorul lor în orice împrejurare, dar și medic fă...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Secularismul Un cal troian în Biserică

„O Biserică secularizată este complet neputincioasă şi slabă în încercarea de a transforma lumea. Iar creştinii secularizaţi au eşuat la toate nivelurile.” O Biserică care răstigneşte în loc să se răstignească, care trăieşte în slavă lumească în loc de slava Crucii, o Biserică care cade în faţa ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

România furată raportul comisarului european

Reeditarea volumului ROMANIA FURATA , la cinci ani de la apariția sa, are loc într-un context tot mai infestat de soluții politice. Adevărata soluție este una singură: pocaința. Ea nu poate fi aplicata ca program național, ci personal. Din această perspectivă, Romania poate fi ințeleasa atât ca spaț...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Tâlcuire la Filocalie Vol. 4 – Sfântul Nil Ascetul – Despre rugăciune...

"Precum cel mai de pret dintre toate simturile este vederea, asa cea mai dumnezeiasca dintre toate virtutile este rugaciunea". Sfântul Nil Ascetul "Mari figuri duhovnicesti s-au hranit din textul acesta si l-au folosit ca hrana duhovniceasca obsteasca, prin fapta si prin cuvant, pentru generat...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Scrieri Duhovnicesti CARTONATA

Un autor filocalic sirian de importanţa Avvei Iosif Hazzaya este vrednic de o prezentare mai amplă decât o pot face rândurile unui simplu „prolog“. Întâi de toate, pentru simplul motiv că scrierile sale apar pentru prima oară în româneşte. În al doilea rând, pentru că cititorul modern de literatură ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Indrumari Duhovnicesti

Fiii mei, smeriți-vă! Iubirea cea adevărată a lui Hristos este frământată cu smerenie. Când ne facem voia noastră proprie, când ne îndreptățim pe noi înșine, să știm că suntem grav bolnavi de mândrie și de îngâmfare. Niciodată nu vom reuși nimic frumos și important dacă nu vom călca în picioare „e...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Omilii la rugăciunea Doamne și Stăpânul vieții mele...

Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăvii, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert depărtează-l de la mine. Iar duhul curăției, al duhului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, robului Tău. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi să văd greșelile mel...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Cronica trairilor de la capatul lumii

Doctrina comunistă a fost una diabolică. Chinurile la care au fost supuşi cei arestaţi au fost de neînchipuit pentru mintea omului. Doctrina comunistă a fost îngăduită de Dumnezeu, ca pedeapsă pentru păcatele oamenilor cu scopul înţelepţirii lor, întoarcerii la împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, ca...

Vezi detalii

Patimi şi depresie.Ce este şi cum se vindecă depresia

Traducere din limba greacă de Pr.Victor Manolache


15.00 12.75

Autor: Ieromonah Sava Aghioritul

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 296

ISBN: 978-606-550-138-6

Cauza depresiei este egoismul cel mare. Biserica cultivand smerenia si ascultarea, ne vindeca de ea. Viata ascetica si viata Sfintelor Taine ne izbavesc de toate patimile si de depresie. In special Taina Spovedaniei lucreaza generala "Psihanaliza dumnezeiasca ", pentru ca prin ea omul se vindeca mai ales de toate asa-numitele in om curatirea de patimi si, prin urmare, il scapa de depresie. Batranul Porfirie numea Spovedania probleme psihologice si de depresie.
CUPRINS
Prolog ........................................................................................
Prologul autorului
la ediţia în limba română ...............................................
Introducere ............................................................................
Partea întâi
PATIMILE
1. Ce sunt patimile? ...........................................................
Sunt puterile sufleteşti
care au luat o direcţie greşită .........................................
Omul este unitate psihosomatică .................................
Inima este centrul sufletului,
organul conducător ..........................................................
Ce este sufletul şi care sunt părţile lui ........................
Puterile sufletului .............................................................
a. Puterile gnostice (simţurile sufletului) .....
Celelalte puteri gnostice sunt: cugetarea,
slava, închipuirea şi simţirea ............................
„Scurtcircuitarea”
dintre minte (inimă)
şi cugetare (gândirecreier)
................................
b. Puterile vitale sau poftitoare
ale sufletului ...............................................................
Mişcarea ascunsă a puterilor sufleteşti
din pricina gândurilor .....................................................
Gândurile şi provenienţa lor .........................................
Felurile gândurilor ...........................................................
Drumul de la atacul
gândului rău până la păcat ............................................
Gândurile pătimaşe întunecă mintea .........................
Folosirea greşită a minţii ................................................
Întrebuinţarea greşită a părţii
mânioase şi a celei poftitoare ..........................................
Folosirea greşită a dorinţei .............................................
Folosirea cea bună şi folosirea
cea rea a celor trei puteri sufleteşti ...............................
Cei trei giganţi ...................................................................
Deosebirea patimilor. Patimi sufleteşti
şi patimi trupeşti ...............................................................
Disfuncţiile şi abaterile
care constituie diferitele patimi ....................................
Patimile sunt pricina multor
boli duhovniceşti şi trupeşti ...........................................
Patimile sunt o pornire împotriva iubirii ..................
2. Cum apar patimile ........................................................
Mecanismul creării patimilor şi o recapitulare pe
scurt a celor spuse mai înainte ......................................
Patimile înseamnă lipsa virtuţilor ...............................
Patimile apar când nu ne pocăim continuu ..............
Cauzele patimilor: mişcarea greşită a liberului
arbitru şi îndemnul vrăjmaşului .................................
Cum au apărut patimile ..................................................
3. Cum se vindecă patimile ...........................................
Omul care nu sa
curăţat de patimile sale,
după Sfinţii Părinţi, este bolnav sufleteşte ...............
Egoismul şi iubirea de sine ............................................
Mintea omului trebuie să se afle în inimă .................
Restabilirea rugăciunii minţii ......................................
Vindecarea patimilor în general ...................................
Care sunt păcatele celor trei părţi
ale sufletului şi cum se vindecă ....................................
Prevenirea prin războirea gândurilor rele .................
Epilog ........................................................................................
Partea a doua
DEPRESIA
Introducere ............................................................................
1. Ce este depresia? ............................................................
Dezorientarea omului contemporan ...........................
Psihiatru sau duhovnic? ................................................
Depresia: boala cea mai
răspândită din lume ........................................................
Depărtarea omului de Dumnezeu
şi înstrăinarea lui .............................................................
Sinuciderea: urmarea cea mai rea
a îndepărtării de Dumnezeu .........................................
Aşanumitele
probleme psihologice
sunt în esenţă probleme duhovniceşti .......................
Iubirea faţă de „lume” (cugetarea
lumească) conduce la tristeţe şi la depresie ..............
Supunerea faţă de patimi conduce
la tristeţe şi depresie ........................................................
Adevăraţii „răustăpânitori”
.......................................
Omul este chemat să devină persoană .......................
Cele patru feluri ale tristeţii .........................................
Ce este tristeţea şi depresia,
după Sfinţii Părinţi .........................................................
Tristeţea folositoare şi tristeţea demonică ................
Tristeţea – akedia vătămătoare ....................................
Duhul tristeţii şi înfruntarea lui ................................
Pricinile tristeţiiakedie
şi vindecarea ei prin lucrare .........................................
Urmările depresiei. Depresivii
Îl osândesc pe Dumnezeu ..............................................
Cel depresiv se chinuieşte
pe sine însuşi şi pe cei din jurul lui ............................
2. Cum apare depresia ....................................................
Cum se naşte depresia ....................................................
Depresia înseamnă folosirea rea a tristeţii,
din pricina influenţei demonice .................................
Egoismulmândrie,
cauza principală
a depresiei şi a celorlalte pătimiri sufleteşti ............
„Egoismul aduce întotdeauna
tristeţe şi nelinişte” ........................................................
Rolul celui viclean şi aşanumiţii
psihiatri ............
„Toţi bolnavii sufleteşte se aşază
pe ei înşişi în centrul atenţiei” ...................................
Neputinţa trupească, de asemenea,
pricinuieşte mânie şi melancolie ................................
3. Cum se vindecă depresia
după Sfinţii Părinţi ai Bisericii ................................
O simplă explicaţie a depresiei
bazată pe învăţătura Sfinţilor Părinţi ......................
Principii terapeutice şi mijloace vindecătoare
pentru depresie după Sfinţii Părinţi .........................
Mijloace vindecătoare –
medicamentele depresiei ...............................................
Mijloace terapeutice generale
1. Viaţa înăuntrul Bisericii –
tradiţia ortodoxă ....................................................
a. Doar Biserica Ortodoxă
vindecă în mod adevărat, izbăveşte
de patimi şi de depresie ....................................
b. Doar interesul pentru Biserică
îl vindecă pe om ..................................................
c. Tradiţia ortodoxă îl preface
pe om şil
schimbă ..............................................
2. Harul dumnezeiesc .........................................
a. Harul dumnezeiesc care se dă prin Sfintele
Taine ale Bisericii îl vindecă pe om
sufleteşte, dar şi trupeşte ..................................
b. Stadiile vindecării diferitelor
patimi şi a depresiei în general ......................
c. „Prima mişcare o face Hristos” ..................
d. Hristos, prin harul Său, vindecă omul
întreg, chiar şi adâncurile sufletului ............
e. Psihanaliza dumnezeiască. Tărâmurile
sufletului care sunt socotite greu accesibile
şi multe dintre ele necunoscute, precum
inconştientul, pot fi cu adevărat vindecate
prin harul lui Dumnezeu .................................
3. Conlucrarea omenească ..............................
a. Este neapărată nevoie de conlucrarea
teandrică (divinoumană)
pentru dezlegarea
problemei omului ...................................
b. Omul vindecat de către Biserică, deoarece
conlucrează cu harul dumnezeiesc, nu este
chinuit de aşanumitele
boli psihologice şi de
probleme (depresie, fobii, agonii, stres etc.)
Mijloace terapeutice speciale
1. Credinţa cea dreaptă (Ortodoxia).
Începutul vindecării este credinţa dreaptă,
care ia chip în viaţa noastră ..............................
2. Încrederea în iubirea
şi în pronia dumnezeiască ................................
3. Aplicarea poruncilor evanghelice ............
4. Iubirea faţă de Dumnezeu
(iubirea dumnezeiască) ......................................
a. Vindecarea patimilor şi a depresiei
constă în aL
iubi pe Dumnezeu „din tot
sufletul şi inima şi cugetul” .............................
b. Iubirea faţă de Dumnezeu îl eliberează pe
om de autoconservarea
egoistă a depresiei
5. Isihia. „Isihia – începutul curăţirii”
şi al vindecării .........................................................
6. Rugăciunea ..........................................................
a. Rugăciunea arzătoare
este antidotul depresiei ....................................
b. Rugăciunea preface depresia în bucurie
c. Rugăciunea neîntreruptă .............................
7. Cugetul smerit – smerenia ...........................
a. Smerenia: pregătirea necesară
a sufletului ca să scape de depresie ..............
b. Smerenia: marele
medicament terapeutic .....................................
c. Lepădarea îngâmfării ....................................
8. Ascultarea .............................................................
a. Ascultarea: smerenia pusă în practică .......
b. Tăierea voii .......................................................
9. Umplerea golului sufletesc şi bucuria
duhovnicească. Izgonirea mâhnirii prin
înmulţirea bucuriei duhovniceşti .................
10. Lucrarea. Lucrarea cu entuziasm şi ascultare
este un medicament însemnat ........
11. Cercetarea duhovnicească .........................
12. Preocuparea cu grădina, florile şi cu arta
Cercetarea cuvântului lui Dumnezeu, ca
şi preocuparea cu arta, grădina, alungă
akedia, depresia .....................................................
13. Plimbarea şi amintirea momentelor
frumoase Plimbarea terapeutică pe munte
şi amintirea momentelor frumoase ale
trecutului ...................................................................
14. Muzica bizantină vindecă depresia ....
15. Lepădarea tuturor gândurilor de la
început. Neprimirea gândului rău de la
început ........................................................................
16. Lepădarea invidiei şi a geloziei.
Războirea invidiei şi a geloziei .......................
17. Războirea dorinţei de a fi iubiţi ...............
18. Răbdarea – sporirea zelului duhov nicesc.
Războirea akediei, a moleşelii
sufleteşti prin răbdare, aflarea modurilor
de sporire a râvnei şi a lucrării ........................
19. Închiderea televizorului
şi a jocurilor video .................................................
20. Pocăinţa şi Sfânta Spovedanie .................
a. Taina Sfintei Spovedanii şi pocăinţa ........
b. Pocăinţă – Spovedanie: vindecarea
desăvârşită de patimi şi de depresie ............
210
213
214
215
216
219
221
223
225
226
229
229
230
c. Vindecarea depresiei începe
printro
Spovedanie generală .........................
d. Neamintirea păcatelor mărturisite ..........
e. Spovedania făcută cu curaj
îndepărtează ruşinea demonică ....................
f. Niciodată să nu deznădăjduim! Dumnezeu
ne iubeşte întotdeauna fără margini
g. Spovedania generală:
„psihanaliza dumnezeiască” ..........................
Concluzii despre depresie ..........................................
Sfântul Gherasim cel tânăr, din Kefalonia, ocrotitorul
demonizaţilor şi al bolnavilor psihici ..............
Epilog .....................................................................................
Partea a treia
RUGĂCIUNI PENTRU DEPRESIE
1. Psalmii pe care îi folosea
Sfântul Arsenie Capadocianul .................................
Psalmul 4 .........................................................................
Psalmul 27 .......................................................................
Psalmul 55 .......................................................................
Psalmul 56 .......................................................................
Psalmul 97 .......................................................................
Psalmul 7 .........................................................................
Psalmul 24 .......................................................................
Psalmul 41 .............................................................................
Psalmul 45 .............................................................................
2. O rugăciune mai pe larg ..........................................
3. O rugăciune mai simplă şi alta mai scurtă ......
Partea a patra
ANGOASA ŞI CUM SE ÎNFRUNTĂ ACEASTA
Introducere ..........................................................................
Angoasa şi înfruntarea ei ............................................


Comentarii clienti: