Slide background Image layer

Ingerul Craciunului

…Bradul se afla deja de mult pe podea. Bătrâna-doică desfăcea pachetele, scoţând din ele franzele gustoase, covrigei împletiţi, brânză, carne, ouă. Apoi a împodobit bradul cu lumănâri şi dulciuri. Copiii tot nu puteau a crede ochilor. Ei admirau „îngerul”. Şi tăceau fără a se mişca. „Îngerul Crăciu...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Am vorbit cu Sfântul Nectarie...Mărturii autentice

Am redat mai multe mărturii despre Sfântul Nectarie şi mănăstirea acestuia, mărturiile autentice ale altor persoane, dintre care unele au trăit lângă Sfântul în mănăstirea lui, alţii l-au cunoscut în Eghina sau altundeva, alţii au auzit relatări despre el. Toate aceste mărturii încearcă să schiţeze ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Povețe pentru monahi

Frate, ai venit la mănăstire ca să te mântuieşti, nu ca să îţi pierzi mântuirea; să munceşti, nu să trândăveşti. Ia aminte la acestea, iubite monah! Le ai pe toate de-a gata: hrana, îmbrăcămintea, casa şi pe celelalte. Nu plăteşti chirie sau alte cheltuieli. Ce îţi mai rămâne, decât să te îngrijeşti...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Au fost și ei cândva copii- Sfântul Iacov Tsalikis

Sfintii nostri, precum și marii părinți și asceți ai nostri au fost si ei candva copii! Pentru micul Iacov cele de pe pământ si cele din ceruri au devenit una. Si semăna acum cu acele păsări de toamnă, pe care le vezi intr-o clipa zburând cu aripile deschise în imbrățișarea cerului, iar în clipa ur...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Despre neprihănire putere – frumuseţe

Neprihănirea este frumuseţea mistică a sufletului, care se răsfrânge pe chip, în purtare, în vorbe, în întreaga bună creştere a tânărului şi a tinerei. La tinerii şi tinerele care sunt feciorelnici poţi vedea prospeţime şi frumuseţe pe chipul lor; strălucire în ochii care sunt oglinda sufletului, l...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Calea mântuitoare

În Biserică se află hrana adevărată a sufletelor noastre: Cuvântul lui Dumnezeu, Tainele, slujbele dumnezeieşti sau lecturile, cântările, ritualurile sfinte care ne hrănesc mintea şi inima. Mergeţi mai des şi împărtăşiţi-vă cu mintea, inima şi buzele voastre de nestricăciune. În lume, vă hrăniţi me...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Îngerul în trup. Sfântul Macarie cel Mare, Egipteanul

Creştinii ştiu că sufletul este mai de cinste decât toate cele create, pentru că doar omul a fost creat „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”. Ia seama cât de mare este cerul şi pământul, şi cât de mari şi slăvite sunt creaturile care se găsesc deasupra acestora! Omul însă este mai cinstit decât ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Realităţi pe care nu trebuie să le uităm

Realitati pe care nu trebuie să le uităm: ispitele, păcatele noastre, vicleniile demonilor, amintirea morţii, pocăinţa noastră, mântuirea noastră, judecata, veşnicia *** Cercetând Sfânta Scriptură vedem că se vorbeşte foarte mult despre diavol şi despre lucrarea lui, ca şi despre Hristos şi lu...

Vezi detalii
Slide background Image layer

In pragul bisericii. Întrebări şi răspunsuri

În această carte sunt adunate întrebări, care îi apar cel mai des omului în calea către Biserică. La aceste întrebări răspunde un propovăduitor şi publicist contemporan, ieromonahul Macarie (Marchiş). Odată părintele Macarie a fost întrebat: De ce există în Biserica Ortodoxă atâtea lucruri inutile, ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Calea familiei

Familia este o minune imposibil de explicat, deşi se fac o mulţime de încercări în acest sens. Gândiţi-vă: doi oameni necunoscuţi, străini unul celuilalt, absolut diferiţi – bărbat şi femeie – se întâlnesc, comunică o vreme oarecare, apoi încep să trăiască împreună, să doarmă împreună, să nască copi...

Vezi detalii

Patimi şi depresie.Ce este şi cum se vindecă depresia

Traducere din limba greacă de Pr.Victor Manolache


15.00 12.75

Autor: Ieromonah Sava Aghioritul

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 296

ISBN: 978-606-550-138-6

Cauza depresiei este egoismul cel mare. Biserica cultivand smerenia si ascultarea, ne vindeca de ea. Viata ascetica si viata Sfintelor Taine ne izbavesc de toate patimile si de depresie. In special Taina Spovedaniei lucreaza generala "Psihanaliza dumnezeiasca ", pentru ca prin ea omul se vindeca mai ales de toate asa-numitele in om curatirea de patimi si, prin urmare, il scapa de depresie. Batranul Porfirie numea Spovedania probleme psihologice si de depresie.
CUPRINS
Prolog ........................................................................................
Prologul autorului
la ediţia în limba română ...............................................
Introducere ............................................................................
Partea întâi
PATIMILE
1. Ce sunt patimile? ...........................................................
Sunt puterile sufleteşti
care au luat o direcţie greşită .........................................
Omul este unitate psihosomatică .................................
Inima este centrul sufletului,
organul conducător ..........................................................
Ce este sufletul şi care sunt părţile lui ........................
Puterile sufletului .............................................................
a. Puterile gnostice (simţurile sufletului) .....
Celelalte puteri gnostice sunt: cugetarea,
slava, închipuirea şi simţirea ............................
„Scurtcircuitarea”
dintre minte (inimă)
şi cugetare (gândirecreier)
................................
b. Puterile vitale sau poftitoare
ale sufletului ...............................................................
Mişcarea ascunsă a puterilor sufleteşti
din pricina gândurilor .....................................................
Gândurile şi provenienţa lor .........................................
Felurile gândurilor ...........................................................
Drumul de la atacul
gândului rău până la păcat ............................................
Gândurile pătimaşe întunecă mintea .........................
Folosirea greşită a minţii ................................................
Întrebuinţarea greşită a părţii
mânioase şi a celei poftitoare ..........................................
Folosirea greşită a dorinţei .............................................
Folosirea cea bună şi folosirea
cea rea a celor trei puteri sufleteşti ...............................
Cei trei giganţi ...................................................................
Deosebirea patimilor. Patimi sufleteşti
şi patimi trupeşti ...............................................................
Disfuncţiile şi abaterile
care constituie diferitele patimi ....................................
Patimile sunt pricina multor
boli duhovniceşti şi trupeşti ...........................................
Patimile sunt o pornire împotriva iubirii ..................
2. Cum apar patimile ........................................................
Mecanismul creării patimilor şi o recapitulare pe
scurt a celor spuse mai înainte ......................................
Patimile înseamnă lipsa virtuţilor ...............................
Patimile apar când nu ne pocăim continuu ..............
Cauzele patimilor: mişcarea greşită a liberului
arbitru şi îndemnul vrăjmaşului .................................
Cum au apărut patimile ..................................................
3. Cum se vindecă patimile ...........................................
Omul care nu sa
curăţat de patimile sale,
după Sfinţii Părinţi, este bolnav sufleteşte ...............
Egoismul şi iubirea de sine ............................................
Mintea omului trebuie să se afle în inimă .................
Restabilirea rugăciunii minţii ......................................
Vindecarea patimilor în general ...................................
Care sunt păcatele celor trei părţi
ale sufletului şi cum se vindecă ....................................
Prevenirea prin războirea gândurilor rele .................
Epilog ........................................................................................
Partea a doua
DEPRESIA
Introducere ............................................................................
1. Ce este depresia? ............................................................
Dezorientarea omului contemporan ...........................
Psihiatru sau duhovnic? ................................................
Depresia: boala cea mai
răspândită din lume ........................................................
Depărtarea omului de Dumnezeu
şi înstrăinarea lui .............................................................
Sinuciderea: urmarea cea mai rea
a îndepărtării de Dumnezeu .........................................
Aşanumitele
probleme psihologice
sunt în esenţă probleme duhovniceşti .......................
Iubirea faţă de „lume” (cugetarea
lumească) conduce la tristeţe şi la depresie ..............
Supunerea faţă de patimi conduce
la tristeţe şi depresie ........................................................
Adevăraţii „răustăpânitori”
.......................................
Omul este chemat să devină persoană .......................
Cele patru feluri ale tristeţii .........................................
Ce este tristeţea şi depresia,
după Sfinţii Părinţi .........................................................
Tristeţea folositoare şi tristeţea demonică ................
Tristeţea – akedia vătămătoare ....................................
Duhul tristeţii şi înfruntarea lui ................................
Pricinile tristeţiiakedie
şi vindecarea ei prin lucrare .........................................
Urmările depresiei. Depresivii
Îl osândesc pe Dumnezeu ..............................................
Cel depresiv se chinuieşte
pe sine însuşi şi pe cei din jurul lui ............................
2. Cum apare depresia ....................................................
Cum se naşte depresia ....................................................
Depresia înseamnă folosirea rea a tristeţii,
din pricina influenţei demonice .................................
Egoismulmândrie,
cauza principală
a depresiei şi a celorlalte pătimiri sufleteşti ............
„Egoismul aduce întotdeauna
tristeţe şi nelinişte” ........................................................
Rolul celui viclean şi aşanumiţii
psihiatri ............
„Toţi bolnavii sufleteşte se aşază
pe ei înşişi în centrul atenţiei” ...................................
Neputinţa trupească, de asemenea,
pricinuieşte mânie şi melancolie ................................
3. Cum se vindecă depresia
după Sfinţii Părinţi ai Bisericii ................................
O simplă explicaţie a depresiei
bazată pe învăţătura Sfinţilor Părinţi ......................
Principii terapeutice şi mijloace vindecătoare
pentru depresie după Sfinţii Părinţi .........................
Mijloace vindecătoare –
medicamentele depresiei ...............................................
Mijloace terapeutice generale
1. Viaţa înăuntrul Bisericii –
tradiţia ortodoxă ....................................................
a. Doar Biserica Ortodoxă
vindecă în mod adevărat, izbăveşte
de patimi şi de depresie ....................................
b. Doar interesul pentru Biserică
îl vindecă pe om ..................................................
c. Tradiţia ortodoxă îl preface
pe om şil
schimbă ..............................................
2. Harul dumnezeiesc .........................................
a. Harul dumnezeiesc care se dă prin Sfintele
Taine ale Bisericii îl vindecă pe om
sufleteşte, dar şi trupeşte ..................................
b. Stadiile vindecării diferitelor
patimi şi a depresiei în general ......................
c. „Prima mişcare o face Hristos” ..................
d. Hristos, prin harul Său, vindecă omul
întreg, chiar şi adâncurile sufletului ............
e. Psihanaliza dumnezeiască. Tărâmurile
sufletului care sunt socotite greu accesibile
şi multe dintre ele necunoscute, precum
inconştientul, pot fi cu adevărat vindecate
prin harul lui Dumnezeu .................................
3. Conlucrarea omenească ..............................
a. Este neapărată nevoie de conlucrarea
teandrică (divinoumană)
pentru dezlegarea
problemei omului ...................................
b. Omul vindecat de către Biserică, deoarece
conlucrează cu harul dumnezeiesc, nu este
chinuit de aşanumitele
boli psihologice şi de
probleme (depresie, fobii, agonii, stres etc.)
Mijloace terapeutice speciale
1. Credinţa cea dreaptă (Ortodoxia).
Începutul vindecării este credinţa dreaptă,
care ia chip în viaţa noastră ..............................
2. Încrederea în iubirea
şi în pronia dumnezeiască ................................
3. Aplicarea poruncilor evanghelice ............
4. Iubirea faţă de Dumnezeu
(iubirea dumnezeiască) ......................................
a. Vindecarea patimilor şi a depresiei
constă în aL
iubi pe Dumnezeu „din tot
sufletul şi inima şi cugetul” .............................
b. Iubirea faţă de Dumnezeu îl eliberează pe
om de autoconservarea
egoistă a depresiei
5. Isihia. „Isihia – începutul curăţirii”
şi al vindecării .........................................................
6. Rugăciunea ..........................................................
a. Rugăciunea arzătoare
este antidotul depresiei ....................................
b. Rugăciunea preface depresia în bucurie
c. Rugăciunea neîntreruptă .............................
7. Cugetul smerit – smerenia ...........................
a. Smerenia: pregătirea necesară
a sufletului ca să scape de depresie ..............
b. Smerenia: marele
medicament terapeutic .....................................
c. Lepădarea îngâmfării ....................................
8. Ascultarea .............................................................
a. Ascultarea: smerenia pusă în practică .......
b. Tăierea voii .......................................................
9. Umplerea golului sufletesc şi bucuria
duhovnicească. Izgonirea mâhnirii prin
înmulţirea bucuriei duhovniceşti .................
10. Lucrarea. Lucrarea cu entuziasm şi ascultare
este un medicament însemnat ........
11. Cercetarea duhovnicească .........................
12. Preocuparea cu grădina, florile şi cu arta
Cercetarea cuvântului lui Dumnezeu, ca
şi preocuparea cu arta, grădina, alungă
akedia, depresia .....................................................
13. Plimbarea şi amintirea momentelor
frumoase Plimbarea terapeutică pe munte
şi amintirea momentelor frumoase ale
trecutului ...................................................................
14. Muzica bizantină vindecă depresia ....
15. Lepădarea tuturor gândurilor de la
început. Neprimirea gândului rău de la
început ........................................................................
16. Lepădarea invidiei şi a geloziei.
Războirea invidiei şi a geloziei .......................
17. Războirea dorinţei de a fi iubiţi ...............
18. Răbdarea – sporirea zelului duhov nicesc.
Războirea akediei, a moleşelii
sufleteşti prin răbdare, aflarea modurilor
de sporire a râvnei şi a lucrării ........................
19. Închiderea televizorului
şi a jocurilor video .................................................
20. Pocăinţa şi Sfânta Spovedanie .................
a. Taina Sfintei Spovedanii şi pocăinţa ........
b. Pocăinţă – Spovedanie: vindecarea
desăvârşită de patimi şi de depresie ............
210
213
214
215
216
219
221
223
225
226
229
229
230
c. Vindecarea depresiei începe
printro
Spovedanie generală .........................
d. Neamintirea păcatelor mărturisite ..........
e. Spovedania făcută cu curaj
îndepărtează ruşinea demonică ....................
f. Niciodată să nu deznădăjduim! Dumnezeu
ne iubeşte întotdeauna fără margini
g. Spovedania generală:
„psihanaliza dumnezeiască” ..........................
Concluzii despre depresie ..........................................
Sfântul Gherasim cel tânăr, din Kefalonia, ocrotitorul
demonizaţilor şi al bolnavilor psihici ..............
Epilog .....................................................................................
Partea a treia
RUGĂCIUNI PENTRU DEPRESIE
1. Psalmii pe care îi folosea
Sfântul Arsenie Capadocianul .................................
Psalmul 4 .........................................................................
Psalmul 27 .......................................................................
Psalmul 55 .......................................................................
Psalmul 56 .......................................................................
Psalmul 97 .......................................................................
Psalmul 7 .........................................................................
Psalmul 24 .......................................................................
Psalmul 41 .............................................................................
Psalmul 45 .............................................................................
2. O rugăciune mai pe larg ..........................................
3. O rugăciune mai simplă şi alta mai scurtă ......
Partea a patra
ANGOASA ŞI CUM SE ÎNFRUNTĂ ACEASTA
Introducere ..........................................................................
Angoasa şi înfruntarea ei ............................................


Comentarii clienti: