Slide background Image layer

Ingerul Craciunului

…Bradul se afla deja de mult pe podea. Bătrâna-doică desfăcea pachetele, scoţând din ele franzele gustoase, covrigei împletiţi, brânză, carne, ouă. Apoi a împodobit bradul cu lumănâri şi dulciuri. Copiii tot nu puteau a crede ochilor. Ei admirau „îngerul”. Şi tăceau fără a se mişca. „Îngerul Crăciu...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Am vorbit cu Sfântul Nectarie...Mărturii autentice

Am redat mai multe mărturii despre Sfântul Nectarie şi mănăstirea acestuia, mărturiile autentice ale altor persoane, dintre care unele au trăit lângă Sfântul în mănăstirea lui, alţii l-au cunoscut în Eghina sau altundeva, alţii au auzit relatări despre el. Toate aceste mărturii încearcă să schiţeze ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Povețe pentru monahi

Frate, ai venit la mănăstire ca să te mântuieşti, nu ca să îţi pierzi mântuirea; să munceşti, nu să trândăveşti. Ia aminte la acestea, iubite monah! Le ai pe toate de-a gata: hrana, îmbrăcămintea, casa şi pe celelalte. Nu plăteşti chirie sau alte cheltuieli. Ce îţi mai rămâne, decât să te îngrijeşti...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Au fost și ei cândva copii- Sfântul Iacov Tsalikis

Sfintii nostri, precum și marii părinți și asceți ai nostri au fost si ei candva copii! Pentru micul Iacov cele de pe pământ si cele din ceruri au devenit una. Si semăna acum cu acele păsări de toamnă, pe care le vezi intr-o clipa zburând cu aripile deschise în imbrățișarea cerului, iar în clipa ur...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Despre neprihănire putere – frumuseţe

Neprihănirea este frumuseţea mistică a sufletului, care se răsfrânge pe chip, în purtare, în vorbe, în întreaga bună creştere a tânărului şi a tinerei. La tinerii şi tinerele care sunt feciorelnici poţi vedea prospeţime şi frumuseţe pe chipul lor; strălucire în ochii care sunt oglinda sufletului, l...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Calea mântuitoare

În Biserică se află hrana adevărată a sufletelor noastre: Cuvântul lui Dumnezeu, Tainele, slujbele dumnezeieşti sau lecturile, cântările, ritualurile sfinte care ne hrănesc mintea şi inima. Mergeţi mai des şi împărtăşiţi-vă cu mintea, inima şi buzele voastre de nestricăciune. În lume, vă hrăniţi me...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Îngerul în trup. Sfântul Macarie cel Mare, Egipteanul

Creştinii ştiu că sufletul este mai de cinste decât toate cele create, pentru că doar omul a fost creat „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”. Ia seama cât de mare este cerul şi pământul, şi cât de mari şi slăvite sunt creaturile care se găsesc deasupra acestora! Omul însă este mai cinstit decât ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Realităţi pe care nu trebuie să le uităm

Realitati pe care nu trebuie să le uităm: ispitele, păcatele noastre, vicleniile demonilor, amintirea morţii, pocăinţa noastră, mântuirea noastră, judecata, veşnicia *** Cercetând Sfânta Scriptură vedem că se vorbeşte foarte mult despre diavol şi despre lucrarea lui, ca şi despre Hristos şi lu...

Vezi detalii
Slide background Image layer

In pragul bisericii. Întrebări şi răspunsuri

În această carte sunt adunate întrebări, care îi apar cel mai des omului în calea către Biserică. La aceste întrebări răspunde un propovăduitor şi publicist contemporan, ieromonahul Macarie (Marchiş). Odată părintele Macarie a fost întrebat: De ce există în Biserica Ortodoxă atâtea lucruri inutile, ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Calea familiei

Familia este o minune imposibil de explicat, deşi se fac o mulţime de încercări în acest sens. Gândiţi-vă: doi oameni necunoscuţi, străini unul celuilalt, absolut diferiţi – bărbat şi femeie – se întâlnesc, comunică o vreme oarecare, apoi încep să trăiască împreună, să doarmă împreună, să nască copi...

Vezi detalii

Pregătirea pentru spovedanie


10.00 8.5

Autor: Arhimandrit Ioan (Krestiankin)

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 216

ISBN: 978-606-550-168-3

Cât de departe suntem noi de înţelegerea vieţii creştine!
Şi de mântuit, fiecare dintre noi doreşte să se mântuiască. După cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, creştinul trebuie să îndeplinească trei condiţii pentru mântuire:
• să nu păcătuiască;
• dacă a păcătuit, să se căiască;
• cine nu se căieşte cum trebuie, să rabde necazurile care îl lovesc!
Dar cine poate spune că el se căieşte îndeajuns, cu destulă osârdie? De aceea, calea izbăvirii de suferinţele pentru păcatele noastre este pocăinţa. Puterea pocăinţei trebuie să fie pe măsura păcatului. Iar dacă nu conştientizăm îndeajuns păcatul, dacă nu avem putere să facem pocăinţă adâncă, adevărată, trebuie să primim cu smerenie necazurile trimise şi să mulţumim pentru ele, ca pentru o milă, ca pentru un semn al grijii lui Dumnezeu faţă de noi.

CUPRINS
Către cititor......................................................................................... 5
Biografia stareţului Ioan (Krestiankin)........................................... 7
Pregătirea pentru spovedanie după cele zece porunci.............. 15
Prima poruncă............................................................................ 20
A doua poruncă.......................................................................... 38
A treia poruncă........................................................................... 47
A patra poruncă.......................................................................... 58
A cincea poruncă........................................................................ 70
A şasea poruncă.......................................................................... 83
A şaptea poruncă....................................................................... 92
A opta poruncă......................................................................... 100
A noua poruncă ....................................................................... 110
A zecea poruncă....................................................................... 117
Pregătirea pentru spovedanie după poruncile fericirilor........ 123
Prima poruncă a fericirilor ..................................................... 126
A doua poruncă a fericirilor................................................... 134
A treia poruncă a fericirilor ................................................... 139
A patra poruncă a fericirilor................................................... 149
A cincea poruncă a fericirilor ................................................ 154
A şasea poruncă a fericirilor................................................... 169
A şaptea poruncă a fericirilor................................................. 180
A opta poruncă a fericirilor ................................................... 188
A noua poruncă a fericirilor .................................................. 203


Comentarii clienti: