Slide background Image layer

Patimi şi depresie.Ce este şi cum se vindecă depresia

Cauza depresiei este egoismul cel mare. Biserica cultivand smerenia si ascultarea, ne vindeca de ea. Viata ascetica si viata Sfintelor Taine ne izbavesc de toate patimile si de depresie. In special Taina Spovedaniei lucreaza generala "Psihanaliza dumnezeiasca ", pentru ca prin ea omul se vindeca mai...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Învăţături

Vezi detalii
Slide background Image layer

Fluture în palmă. De ce omul contemporan are nevoie de crestinism

Din punct de vedere al veşniciei, soarta oricărui om nu depinde, sub nicio formă, de circumstanţele vieţii lui, ci numai de modul cum se foloseşte de circumstanţele respective, date de Dumnezeu. Domnul cunoaşte structura duhovnicească a fiecăruia dintre noi şi, în iubirea Sa, îi oferă fiecărei pe...

Vezi detalii
Slide background Image layer

De la Urali la ceruri. Povestiri adevărate din vremuri ateiste

Am intrat sub un acoperiş pentru a mă adăposti puţin de vremea rea. Lângă mine s-au înghesuit și alții. Îndată ce vremea s-a indreptat, cei mai mulți au năvălit în clădirea de alături. Se pare că era o biserică. Am intrat și eu ca un tâlhar. Oare m-or fi văzut cineva? Nu de alta, dar aș fi rănit-o p...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Dumnezeiasca Liturghie

Dacă noi, la nivel personal sau comun, nu vom învăţa să trăim duhovniceşte din revelaţiile tainice care ne sunt oferite permanent în Liturghie, ci vom rămâne numai la nivelul de trăire sufletesc, însăşi Liturghia va fi pentru noi neînţeleasă, în mare parte. Adesea ni se pare că „duhovnicesc” înseamn...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Maica bucuriei- Monahia Gavrilia Papaiannis

De fapt, atunci când vorbeai cu ea simţeai că devenea tu, era ca şi când ţi-ai fi vorbit ţie însuţi, nu te adresai unei monahii. De aceea, nici nu spunea nimic, nu te corecta, şi ca urmare te simţeai foarte confortabil împreună cu ea, aşa cum te simţi cu tine. *** Maica nu era zâmbitoare, dar oc...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Îndemnuri mântuitoare de suflet ale părinților contemporani

Nu este suficient doar să te rogi, ci să şi fii atent. Să priveghezi, să fii atent la gânduri, să le struneşti cu multă îndemânare, altminteri ele te vor stăpâni, şi la sfârşit vei ajunge de batjocură demonilor. Nu am văzut suflet care să se roage să înainteze, să aibă foloase duhovniceşti, fără cur...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Patericul georgian

Fratele ajutat de frate este ca o cetate tare, spune înţeleptul Solomon (Pilde 18, 19). Cu o cetate întărită, cu o cetate de necucerit se aseamănă fiecare Biserică Ortodoxă locală atunci când este susţinută şi primeşte ajutorul şi sprijinul unei alte Biserici locale. Şi dacă aceasta se întâmplă î...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Scrieri Duhovnicesti BROSATA

Un autor filocalic sirian de importanţa Avvei Iosif Hazzaya este vrednic de o prezentare mai amplă decât o pot face rândurile unui simplu „prolog“. Întâi de toate, pentru simplul motiv că scrierile sale apar pentru prima oară în româneşte. În al doilea rând, pentru că cititorul modern de literatură ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Pravila zilnica a crestinului ortodox. Carte de rugaciuni.

Vezi detalii

Maica Creștinilor

Traducere de Pr. Victor Manolache


14.00 11.9

Autor: Ieromonah Maxim Aghioritul

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 272

ISBN: 978-606-550-155-3

Dumnezeu a voit să zugrăvească icoana oricărui fel de bine, ca prin ea să arate limpede îngerilor și oamenilor înțelepciunea Lui iscusită și să construiască o podoabă comună și o recapitulare a harurilor dumnezeiești și omenești, cu care să împodobească cele două lumi, cea spirituală și cea materială. Și această icoană n-a fost alta decât Fecioara Maria, în care a însumat toate acele harisme pe care le-a împărţit şi cu care a împodobit toate făpturile Lui. Ne-a arătat acest lucru într-un alt mod, al unei creații de excepție, care i se cuvenea doar Maicii Lui. (Grigorie Palama XIX, 3)

Bucură-te, Fecioară,
Bucură-te, Binecuvântată,
Bucură-te, Preaslăvită,
Bucură-te, Mireasă nenuntită.
CUPRINS
Însemnare biografică....................................................................... 11
Prolog................................................................................................. 13
Cuvânt către cititorii români.......................................................... 17
RUGĂCIUNE SIMPLĂ CĂTRE DUMNEZEU............................ 19
Introducere....................................................................................... 21
I. PRAZNICE ÎNCHINATE MAICII DOMNULUI
1. Zămislirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu................... 27
2. Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu...................... 29
3. Intrarea în Biserică a Maicii Domnului..................................... 32
4. Buna Vestire.................................................................................. 34
5. Naşterea lui Iisus Hristos............................................................ 36
6. Praznicul Întâmpinării Mântuitorului Iisus Hristos............... 39
7. Adormirea Născătoarei de Dumnezeu..................................... 41
8. Sfântul Veşmânt al Născătoarei de Dumnezeu....................... 47
9. Sfântul Brâu al Născătoarei de Dumnezeu.............................. 51
10. Izvorul Tămăduirii.................................................................... 53
11. Cetatea lui Constantin şi Născătoarea de Dumnezeu.......... 58
12. Sfântul Acoperământ................................................................ 69
13. Despre Imnul Acatist................................................................. 82
14. Prefigurări biblice...................................................................... 86
15. Despre smerenia Maicii Domnului....................................... 105
17. Mijlocirea de Maică.................................................................. 113
18. Naşterea duhovnicească a Domnului................................... 115
II. MINUNI DIN SFÂNTUL MUNTE ATHOS
A. Sfinţi Părinţi Aghioriţi.............................................................. 121
1. Sfântul Petru Atonitul (12 iunie)..................................... 121
2. Sfântul Atanasie Atonitul (5 iulie)................................... 124
3. Sfântul Cosma Zografitul († 22.09.1323)......................... 128
4. Sfântul Maxim Kavsokalivitul (13 ianuarie).................. 130
5. Sfântul Grigorie Palama (1296 ‑ 14.11.1359)................... 138
6. Sfântul nostru părinte Gherontie Aghiananitul
(26 iulie)............................................................................. 142
7. Sfântul Mucenic Ignatie († 1 mai 1814)........................... 144
8. Sfântul Constantin Agareanul († 2 iunie 1819).............. 146
9. Bătrânul Hagi Gheorghe (1809 ‑ 17.12.1886).................. 152
10. Sfântul Arsenie Capadocianul (1840 ‑ 10.11.1924)......... 157
11. Sfântul Siluan Athonitul (1866 ‑ 11.09.1938)................... 161
12. Arhimandritul Ioachim Spetsieris (1858 ‑ 29.09.1943).. 166
13. Bătrânul Iosif Isihastul (1900 ‑ 15.08.1959)...................... 170
14. Proegumenul Andrei Aghiopavlitul
(22.01.1904 ‑ 2.02.1987)....................................................... 179
B. Minuni si icoane făcătoare de minuni.................................... 182
1. Sfântul Munte, moştenirea Maicii Domnului.................. 182
2. Biserica Protaton, Kareia, Icoana „Axion Estin”.............. 184
3. Sfânta Mănăstire Marea Lavră,
Icoana Maicii Domnului „Cucuzelissa”.......................... 185
3. Maica Domnului „Iconomissa” („Econoama”)................ 186
4. Sfânta Mănăstire Vatoped................................................... 187
a) Icoana „Ctitorissa” sau „Vimatarissa”
(„Ctitoriţa” sau „Cea din altar”)................................. 187
b) Icoana „Paramythia” („Îmblânzitoarea” sau
„Opritoarea mâniei”).................................................... 188
c) Maica Domnului „Esfagmeni” („Înjunghiata”)......... 189
d) Maica Domnului „Eleovritissa”
(„Izvorâtoare de untdelemn”)..................................... 190
e) Maica Domnului „Pirovolitissa”
(„Cea împuşcată”)......................................................... 190
f) Maica Domnului „Antifonitria”
(„Împotrivă Grăitoarea”)............................................. 191
5. Sfânta Mănăstire Iviron
Icoana „Portaitissa” („Portăriţa”)..................................... 193
6. Sfânta Mănăstire Hilandar
Icoana Maicii Domnului „Triherusa” („Cu trei mâini”)... 199
Icoana Maicii Domnului „Galactotrofusa”
(„Cea care hrăneşte cu lapte”).......................................... 200
7. Sfânta Mănăstire Dionisiu
Icoana Maicii Domnului a Acatistului............................ 201
8. Sfânta Mănăstire Cutlumuş
Icoana Maicii Domnului „Ocrotitoarea înfricoşătoare” .. 206
9. Sfânta Mănăstire Pantocrator
Icoana Maicii Domnului „Gherontissa” („Stareţa”)...... 207
10. Sfânta Mănăstire Zografu
Icoana Maicii Domnului „Înainte Vestitoarea”
sau „a Acatistului”............................................................. 208
Maica Domnului „Ascultătoarea”................................... 209
11. Sfânta Mănăstire Dokiariu
Icoana Maicii Domnului „Grabnic ascultătoare”........... 210
12. Sfânta Mănăstire Filoteu
Icoana Maicii Domnului „Glikofilousa”
(„Dulcea sărutare”)............................................................ 211
13. Mănăstirea Sfântul Pavel
Icoana Maicii Domnului „Mirovlitissa”
(„Izvorâtoarea de mir”)..................................................... 212
14. Sfânta Mănăstire Xenofont
Icoana Maicii Domnului „Odighitria” („Călăuzitoarea”). 213
15. Sfânta Mănăstire Grigoriu
Icoana Maicii Domnului „Paleologhina”........................ 214
16. Sfânta Mănăstire Konstamonitu
Icoana Maicii Domnului „Antifonitria”.......................... 215
Alte icoane făcătoare de minuni
ale Maicii Domnului din Muntele Athos........................ 216
17. Maica Domnului care tămâiază
Mănăstirea Marea Lavră.................................................... 217
18. Maica Domnului se îngrijeşte
de grădina ei........................................................................ 219
19. Despre începutul vieţii de obşte
la Mănăstirea Sfântul Pavel............................................... 221
20. Despre Bătrânul Ierotei Dionisiatul................................. 228
21. Vedenia monahului Marcu, ucenicul
Sfântului Grigorie Sinaitul................................................ 233
22. Ilie Miniat (1669 ‑ 1714)..................................................... 235
III. ADDENDA
A. Maica Domnului în Grecia...................................................... 238
B. Nume date Maicii Domnului................................................... 241
C. Sfinte lăcaşuri cu hramul Maicii Domnului.......................... 245
1. „Panaghia Megalospiliotissa”............................................ 246
2. „Panaghia Icosifinissa”........................................................ 247
3. „Panaghia Prousiotissa”...................................................... 247
4. „Panaghia Megalohari din Tinos”..................................... 248
5. „Panaghia Faneromeni de la Nea Mihanionas”.............. 249
6. „Panaghia Soumela”............................................................ 250
7. „Panaghia Xenia”................................................................. 251
8. „Panaghia Gorgoepikoos” („Grabnic ascultătoare”)
din Mandra Aticii............................................................... 252
D. „Te fericim şi te rugăm!”......................................................... 253
E. Din Apocalipsa Sfântului Ioan................................................ 254
EPILOG........................................................................................... 260
Izvoare............................................................................................. 266


Comentarii clienti: